שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הנהרג מאש כוחותינו הוא קדוש (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: ידוע כי חייל שנהרג בקרב הוא קדוש. האם חייל שנהרג מאש כוחותינו גם נחשב קדוש?

תשובה: אכן, כל מי שנהרג בקרב, בין אם נהרג במלחמה, נהרג באימונים או בכל נסיבות שתהיינה, בין בגלל טעות, בין במהלך מיותר, נקרא קדוש והוא נהרג על קידוש השם.

הביטוי קדוש נלקוח משו"ת חת"ם יו"ד (ס' של"ג) על אדם שנהרג על ידי גויים. אמנם פה נראה שנהרג כביכול על ידי כוחותינו ולא בידי גויים, אך זה לא נכון. הכל בגלל הגויים שיוצאים כנגדינו למלחמה. אין הבדל איך החייל נהרג כי מלחמה, מטבע הדברים, כרוכה גם בדברים כאלה. במלחמה יש ערפל קרב וזה מסובך ואי אפשר להתנהל באורח צמחוני ולהגיד "פוס" לאויב כדי לוודא שאין טעויות. דברים כאלה הם חלק מהמלחמה וחלק ממסירות נפש של החיילים.

ממילא, אם בתשובת החתם סופר שדן ביהודי שנהרג בלי אשמתו הוא כותב שנקרא קדוש אז קל וחומר שבמקרה כמו שלנו שהחייל נכנס למלחמה מרצונו להגן על עם ישראל וארץ ישראל ולעשות קידוש השם שהוא קדוש. החיל ידע מראש שעלולים לקרות דברים כאלה כמו שכתוב בגמרא שבועות (לה, ב), "מלכותא דקטלא חד משיתא בעלמא לא מיענשא". כלומר, מלך שאחד ששישית מחייליו נפלו בקרב לא נענש, כי הדבר הזה הוא חלק מהחשבון. כמובן, אנחנו לא משחררים את מי שעושה טעות מאחריות, ובצה"ל תמיד בודקים כל דבר עד תום, אבל אנחנו מדברים מצד האדם שנהרג על קידוש השם.