שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

המקור לקביעת עיתים לתורה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מה המקור של לקבוע עיתים לתורה ? כמובן זו לא שאלה של בחור ישיבה. שהוא לומד כל הזמן, אלא שמדובר על בעלי בתים, אשר עוסקים בשאר דברים ולא רק בלימוד תורה.

כמו שנפסק ברמב"ם ה. ת,ת ב,א: "עת ביום ועת בלילה" וכמה ללמוד בכל עת? זה לא נקבע. הגמ' במנחות שם צט- אפילו פרק אחד. אפילו ק"ש זה גם לימוד תורה. אבל אומר הרמב"ם כל אחד חייב לקבוע עיתים. בין עשיר בין עני, בי בריא בין חולה, בין נשוי בין פנוי. כולם חייבים. זה דומה לדברי ריה"ל בכוזרי ש"שבת היא לב הזמן". גם לימוד תורה הוא לב הזמן. קטן בכמות גדול באיכות. לימוד תורה הכוונה שאדם שומע מה שה' מדבר אילו. וזה לא משנה באיזה נושא. אין אדםם לומד תורה אלא במקום שליבו חפץ. מופיע פעמים במקום הגיאוגרפי.

אם כי צריך זהירות בזה. שאיך אתה יודע במה ליבך חפץ אם לא ניסית. כמו ילד שאומר אני לא רוצה לאכול כי זה לא טעים וטעמת? לא. כמה זמן לוקח לטעום אם הדבר תורה טעים? חכמים אומרים 5 שנים או 3 שנים. אז מה תפסיק ללמוד? לא. אומר ר' חיים ויטאל אלא תעבור ללמוד דבר אחר, מקצוע אחר בתורה. זהו לב הזמן. האידאל של האדם בשביל זה הוא נולד- "ודבקת בו". הקב"ה רוצה שהאדם עם היצרים והחולשות שלו- יהיו דבקים בו. אומר הרמב"ם במו"נ קשה להיות דבק בה' כל הזמן, והיו רק 4 כאלו אברהם יצחק יעקב ומשה. ואפילו הנביאים לא היו כאלו. אבל אדם צריך שיהיו לו בכל יום זמנים של דבקות אלוקית וזה ישפיע לו על כל היום בתת מודע. באותם רגעים במודע ובכל שאר היום בתת מודע. כמו שאדם אוכל 3 פעמים ביום.

מסופר בזוהר על רב אחד שהלך וראה לעים ושמע מהם קול תורה, והסתכל עליהם וראה שם אנשים לומדים תורה, ואלו היו סוחרים שאמרו לו שהם כל השבוע לא מצליחים ללמוד תורה משום שמשגעים אותם ולכן פעם בשבוע הם בורחים לנקיקי סלע ולומדים שם תורה. אדם לא יכול ללמוד במשך השבוע אז הוא מגיע יום בשבוע לישיבה. והטרדות נכנסו לתוך הסלע עם הפלאפונים וכן הלאה.

גם ת"ח, בעיטורי יעקב על ה.סוכה הוא מביא את הגמ' על הת"ח שפטורים מסוכה שהלכו למדבר כדי לרעות את הצאן ואין להם שם סוכה. והוא שואל- אלו ת"ח? ועונה שגם רבנים לא נותנים להם ללמוד, כי כל ת"ח הוא שליש גננת שליש יועץ כלכלי שליש עושה שלום בין אדם לחברו וכן הלאה ולא נשאר לו זמן לעצמו. ולכן הם היו הולכים למקום מרוחק במסווה שהולכים לרעות את הצאן וכך היו לומדים שם תורה.

על כל פנים מי שהוא בעל הבית או תלמיד בבין הזמנים שהוא לא לומד, לא בישיבה הזאת אלא בישיבה אחרת, חייב לקבוע לעצמו לימוד יומי.

מה יותר טוב דף יומי או ללמוד תורה בעיון? בוודאי לימוד בעיון. אז למה יש דף יומי? כי יש אנשים שירדמו בלימוד בעיון והם ילמדו בבקיאות. ויש להיפך. וזה אע"פ שבדף יומי אדם לומד ושוכח ולומד ושוכח. ואמר הרב שפירא שאדם שלומד דף יומי הוא עם הארץ בכל הש"ס.. אך עדיף להיות עם הארץ בכל הש"ס מאשר במסכת אחת. וגם אם אדם מגיע שנה אחת לישיבה עדיף שילמד בעיון. שהרי כל החיים שללו הוא לומד בעיון. הוא בוחר אישה בעיון, וקונה רדיו בעיון וכן הלאה. כל החיים בעיון. אחד שאל אותי- מאיזה גיל צריך ללמוד עיון? מגיל אפס. ואיך? צריך ללמד גם בגן בעיון עד קצה גבול היכולת. גם הילד בגן לומד בעיון עד גבול היכולת שלו. למתוח את השכל שלו עד כמה שאפשר. זה האידאל. אבל אדם הנרדם בלימוד בעיון אז שילמד דף יומי. אדם שומע את דבר ה'. האידאל הוא ללמוד בצורה שיטתית. זה לב הזמן.

זה עולמו של האדם. ויש אילוצים בחיים. ואע"פ שהוא עוסק בתורה בזמן מועט, האיכות של הזמן הזה היא גדולה. ולכן זה צריך להיות חוק בל יעבור אצל כל אדם- לקבוע עיתים לתורה.

יש ראשונים אשר מסבירים שצריך ללמוד תורה בכל רגע פנוי. ולא רק לקבוע עיתים. אלא ללמוד כל היום כל הזמן מלבד הזמנים שנצרכים לטיפול בגוף. המשנ"ב הביא אותם אך הוא לא בדיוק מכריע כך. אך קשה עליהם שהרי נאמר בשו"ע "לקבוע עיתים" והם ניסו לתרץ שגם אדם שלומד כל היום צריך זמני ברזל שהוא ילמד בהם. אך זהו תירוץ מוקשה. וכן תירצו את הרמב"ם אך גם התירוץ שתירצו הינו מוקשה.

האור שמח על הרמב"ם הזה מסביר שהאדם לא יכול ללמוד כל היום. זה קשה ובלתי אפשרי, והתורה לא מצווה אותנו דבר שהאדם לא מסוגל לעשות. אך הגר"א ובעל התניא חולקים על זה ומחזיקים בשיטתם שצריך אדם ללמוד בכל רגע פנוי תורה.

הרב קוק גם פוסק כך שאדם צריך לקבוע עיתים לתורה. בעין איה ברכות במח' רשב"י ור' יוחנן שזה לימד כל היום וזה לימד כמה שעות ביום. והרב קוק אומר שזה תלוי בכוחות נפש של האדם. וכן במידות הראי"ה.

אם כן, ע"פ השיטות האלו אדם יכול להקדיש את חייו לדבר שהוא אוהב, הוא אוהב הנדסה או שירה אז מותר לו לעסוק בהם אך הוא צריך לקבוע עיתים לתורה, וכן ללמוד כמה שנים לפני כן רק תורה. כמה? "בו 5 למקרא בן 10 למשנה...." אבל בימינו אדם מתחיל ללמוד בגיל 18, אז הוא צריך להתחיל ללמוד מגיל 18 עד גיל 31 כדי ללמוד את כל המקרא כל המשנה כל הגמרא. אדם שהוא צעיר צריך ללמוד הרבה תורה, וא"ח שהוא בוגר יקבע עיתים לתורה.

====