שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

המלחמה שלנו היא ה-מלחמה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

המלחמה הזאת

[אתר כיפה]


המלחמה הזאת היא המלחמה בהא הידיעה. כך אמר רבנו הרב צבי יהודה, שעל אף נוראותיה האיומות של השואה, זאת המלחמה, שהחלה עם מלחמת השחרור, היא המלחמה בהא הידיעה, כי היא המלחמה על תחייתה אומה, על גאולת ישראל, ומתוך כך על גאולת העולם וגאולת השכינה. המלחמה הזאת לובשת צורה ופושטת צורה, כי מולנו ניצב אויב נחוש ואכזרי שלא נח לרגע, אלא מחדש ללא הרף את זממו.

ובעצם מה שאמרנו שהחלה עם מלחמת השחרור, אינו מדויק. מלחמה זו למחיקת עם ישראל מעל פני האדמה מתנהלת כבר מזמן, לאורך כל ההיסטוריה שלנו. עם פרעה, עמלק וסיסרא, בבל יוון ורומא, ובימינו השיקוץ הנורא היטלר ימח שמו.

הרמב"ם מסביר באגרת תימן שבאמת זו מלחמה נגד ריבונו של עולם, אך כיוון שזה בלתי אפשרי (אגרת תימן קטו), כי יושב בשמים ישחק למו, אז הם נלחמים נגד העם שמלמד את דבר ד' בעולם, שמלמד מוסר יושר אמת וצדק קדושה וטהרה. אלא שבמשך אלפיים שנה, עקב הגלות, לא יכולנו להילחם אלא רק לספוג מהלומות ולהשתדל לשרוד – עתה, בחסדי ד' עלינו, חזרה האפשרות להגן על נפשנו ומצוות המלחמה קמה לתחיה, כמו שמגדירים חז"ל את מלחמותינו נגד הגויים כאתחלתא דגאולה (מגילה יז ב).

בעצם, מלחמה זו החלה עוד לפני הופעת עם ישראל, כפי שמסבירים חז"ל, שמלחמת אברהם אבינו נגד ארבעת המלכים, אף היא היתה מלחמת נמרוד - קוטב הרשע בעולם, נגד אברהם אבינו - קוטב הצדק.

לכן, בל נשלה את עצמנו שאם נמלא את רצון אויבינו, הם יחדלו להטרידנו. בל נחשוב שאם נבגוד בארצנו ונעזוב בידיהם חלקים ממנה, הם יהפכו לאוהבי שלום ורודפי שלום. כך כותב המהר"ל מפראג, בפירושו על "לבן ביקש לעקור את הכל" - שיש לנו מתנגדים, ולא בגלל סיבה מסוימת שאם היא תוסר אז תוסר ההתנגדות - אלא באופן עקרוני, כי אנו עם ישראל (גבורות ד' רלו).

וכן בימינו, העמלקי היטלר קם לכלותנו, בעקבותיו הבריטים שניסו למנוע מאתנו להקים מדינה וכן הערבים, כדברי רבנו הרב צבי יהודה אחרי "השבת השחורה" (לנתיבות ישראל א). אולי יש גויים שאינם מודעים לכך שמלחמתם נגדנו היא על עצם קיומנו אך יש כאלה שהם מודעים, כגון היטלר וכן ערבים כאלה שרוצים את השמדת מדינת ישראל. אך בין כך ובין כך, עלינו לנפץ את האשליה שמדיניות פייסנית עם אויבינו תביא לנו שלום, כפי שקרה לאנגליה של צ'מברליין וגם לנו, ההפך הוא הנכון. אלא צריך נשימה ארוכה ולהמשיך במסירות במלחמה עיקשת נגד הרוע עד הכנעתו המוחלטת.

ובינתיים עלינו לשמוח על כך שיש בידינו להילחם, ולא להיות כצאן לטבח כמו במשך הגלויות.

ומעשה ביהודי שהתפלל בבית כנסת חרדי ביום העצמאות. כאשר שליח הציבור החל לומר תחנון, אותו יהודי ניגש לעמוד, דפק עליו בעוצמה וצעקה: "אני הייתי בשואה, אז שלא יספרו לי סיפורים על מדינת ישראל" – ואמר הלל בברכה! לאור כל זאת אפשר גם להשיב לשאלה - במה תלויה ההצלחה במלחמה הנוכחית? בכוחות צה"ל? בהנהגה המדינית? בעשיית תשובה לפחות ביחס לאמונה שארץ ישראל היא שלנו? והתשובה היא שזו מלחמה משולבת ויש להשתמש בכל האמצעים: רוחניים, לאומיים, צבאיים. והם קשורים: מתוך גבורה רוחנית, יש גבורה לאומית וגבורה צבאית.

חזק ואמץ בעד עמנו ובעד ארצנו.


  • פורסם בשאילת שלמה 347