שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

המלחמה על החינוך במדינה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

הקימו ועדה כדי לבחון דרכים לשפר את החינוך במדינת ישראל - יישר כוח! הוועדה כללה אנשים מזרמים שונים שעסקו בדיון מעמיק - יישר כוח! הוועדה ביקשה לצמצם בהוצאות החינוך - יישר כוח! הוועדה באה לדאוג לכל התלמידים כולם, מכל השכבות, להתקדמותם ולהתאחדותם - יישר כוח! יש להתייחס בהערכה ובכובד ראש לדבריה - ודאי.

אלא במה דברים אמורים? כל זמן שהם בגדר חוות דעת.

אולם ברגע שזה הופך להיות כפייה על החינוך הדתי - אנו אומרים לא! אנחנו נגד כפייה דתית ולא פחות מזה נגד כפייה אנטי-דתית. לא ועדה המורכבת ברובה מכופרים תחליט איך אנו נלמד אמונה! למשל, ההצעה לקצר את השבוע לחמישה ימי לימוד כדי שיום ששי יהיה יום משפחה ולא יום לימוד -ראויה להקשבה, אבל אנחנו נחליט, מתוך תורה ומתוך אמונה.

איננו באים כמסכנים המתחננים בפני קוזקים כדי שיחמלו עלינו ועל חינוכנו, כאילו הם בעלי הבית על המדינה, אלא אנו באים בתור בעלי בית על המדינה עם כולם כדי לומר: לא!באהבה באחווה בשלום וברעות, אבל: לא! הוועדה החליטה לסגור את מחצית בתי הספר הדתיים, לבטל את המנהל לחינוך דתי ולהכליל את הכל תחת הסמכות העליונה של משרד החינוך הממלכתי, והוא יקבע במינוי מורים, מנהלים ומפקחים, בתכניות לימוד ובמכוני הכשרת מורים - לא יקום ולא יהיה!

לא הוועדה תקבע מה היא ה"ליבּה" של החינוך, שעל פיה יימדד התקציב שיקבל כל בית ספר, אלא התורה תקבע!

על גזרות על התורה, יש דין מסירות נפש. ייהרג ואל יעבור! כמובן, אף אחד אינו מתכוון להרוג אף אחד, חלילה, אלא לומר שזה לא הזמן להסס ולשבת על הגדר, אלא הזמן לשכב על הגדר. יש תשובה של הגאון הרב משה פיינשטיין שמצבים כאלה נכללים בדין של הוראת שעה. יש להשבית את כל מערכת החינוך כדי להציל את כל מערכת החינוך.

ודאי שיש מה לתקן. אגב, חינוך אינו דבר קל. להביע ביקורת זה קל, אך לעסוק בחינוך יומם וליל - זה לא קל. אבל התיקון הוא להוסיף תורה, להוסיף יראת שמים, להוסיף אמונה. מתוך כך גם תתחזק המוטיבציה למקצועות אחרים.

בכלל, בחינוך, אין לשנות מסגרות, כמו שאמר בזמנו מרן הרב קוק. מסגרות שפועלות, אל תהרוס אותן כדי לבנות חדשות, שאיננו יודעים מה יהיה סופן. אין הורסים בית כנסת ישן אפילו כדי לבנות חדש במקומו, שמא זה ייהרס וזה לא ייבנה, ונישאר בלא כלום (בבא בתרא ד א) אלא אמר מרן הרב קוק: על ישן תוסיף חדש. שני דברים, אמר, יש להוסיף: סדר וניקיון וכן לימוד אמונה. ודאי, חדש זה הוא ישן נושן. אך מלבד זאת, אין לשנות מאומה.

על כן, איננו מבינים איך "אבדה חכמת חכמיו". וכי יעלה על הדעת שהחינוך הממלכתי, הוא יבוא ללמד אותנו איך מלמדים אמונה ויראת שמים ומידות טובות?! "מזה בן מזה יזה, ושאינו לא מזה ולא מזה בן מזה, יאמר למזה בן מזה: מימיך מי מערה ואפרך אפר מקלה?!" (ברכות כח א) לא יאמן!

לכן אנו מודיעים שיש לבטל מיד כפיה זו, ואם לא, לא יהיה לנו מנוס אלא להקים מערכת חינוך עצמאית, ואנחנו נלמד איך לשפר את מערכת החינוך שלנו לאורה של תורה, של משנה, של גמרא, של רבותינו הראשונים והאחרונים, של רבותינו הקדושים והאהובים, של כל הדורות ושל דורותינו אלה.

על עצמאותו של החינוך הדתי לא נתפשר בשום פנים ואופן. נכון שיש בעיות בחינוך בארץ והוא בכללו צריך תיקון, אבל דווקא החינוך הדתי הוא המוצלח ביותר בארצנו, אז למה להרוס אותו ולעקור אותו.

עם קום המדינה היתה כפייה אנטי-דתית ברברית, ועתה זו כפייה אנטי-דתית מחוכמת: שרפת נשמה וגוף הקיים איכשהו. אין בתוכנית זו נשמה: תורה, אמונה, יראת שמים, מסירות נפש על המצוות, אלא ריקון נשמה ותשלום מס שפתיים של מעשים דתיים בתנאי שאינם כבדים מדי ואינם סותרים את ערכי החינוך הממלכתי. מאד יש לתמוה על הניסוח שבמבוא: "מראשית קיומה של התנועה הציונית, קם ונהיה בתוכה זרם ציוני-דתי של יהודים". לא כן! אלא זו תורת אמת נצחית אשר מדריכה אותנו בתחייתנו הלאומית.

ב"ה ריבונו של עולם מחזיר שכינתו לציון, אנחנו הולכים ומוסיפים תורה וחינוך. בכוחות מאוחדים נילחם גם על גזרה רעה זו ונתגבר.