שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

המיסיון הנוצרי הנצחי

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

המיסיון הנוצרי הנצחי

[ראיין: הרב מרדכי ציון – אתר כיפה]


ש: כיצד להתיחס לאירוע הגדול המסיונרי של התנצרות ברעננה?

ת: אין בזה הפתעה לצערנו. כבר אלפיים שנה הנוצרים עמלים לנצר אותנו והם לא חדלו עד עצם היום הזה.


ש: למה להם כל המאמץ הזה? למה הם מתנפלים דווקא עלינו? לא די להם שני מיליארד נוצרים בעולם?

ת: בודאי שהם לא יניחו לנו לעולם. כל מהותה של הנצרות אינה אלא שלילת זכות הקיום של עם ישראל. שהרי הנצרות טוענת שהיא עם ישראל האמיתי, בלטינית .Verus Israel היא טוענת שהיא ורק היא היהדות, שהיא היורשת הלגיטימית היחידה של היהדות. לכן לא תוכל לעולם לוותר על שלילת קיומנו. בכך היא תשמיט את כל בסיס קיומה.


ש: אז הם רוצים שניעלם?

ת: בודאי. אין היורש יכול להחזיק את הירושה כל זמן שהמוריש עדיין חי. לכן הם מנסים בלי הרף להשמיד אותנו, לכלות אותנו כלכלית או להעביר אותנו לנצרות. זה עקרוני.


ש: אז זה כל ההבדל, שהם טוענים שהם כמונו, אך הם גם חושבים כמונו?

ת: ודאי שלא. הם חושבים הפוך. ביסודה הנצרות היא עבודה זרה. אין הבדל אם עובדים לשמש וחושבים שהוא אל, או עובדים לאדם וחושבים שהוא אל. הרמב"ם במורה נבוכים מגדיר שאם היו רוצים לסכם את כל התורה באומר אחד היינו מסבירים שהתורה היא ניגוד לעבודה זרה.


ש: אך במה זה בא לידי ביטוי מעשי שהנצרות היא אלילות?

ת: היהדות היא עבודת ד', זה ענייננו בעולם, עיין מסילת ישרים פרק א, וזאת אפילו עד כדי מסירות נפש ואהבת ד' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך. לעומת זאת באלילות וכן בנצרות האל הוא עובד את האדם, הוא אמצעי לאדם להשיג את מבוקשו.


ש: כלומר תלוי מי במרכז?

ת: נכון. היהדות היא דת תאוצנטרית, ד' במרכז, ותפקידו של האדם: עבודת ד'. הנצרות היא דת אנטרופוצנטרית, האדם במרכז, ותפקיד האל לספק צרכו. לכן אנו אומרים ד' אחד, והאלילות אומרת: יש אלים רבים, כלומר ספקים רבים. בנצרות יש שילוש אב, בן וכו' ואחר גם צרפו אשה.


ש: אבל אם תאמר לנוצרים שהם אליליים, הם יכחישו בכל תוקף?

ת: בודאי. זו אלילות מוסוות. אבל עובדה היא שאצלנו הדרך אל הדבקות האלהית היא המצוות, אבל הנוצרים בטלו את המצוות. יתר על כן, השיא של היהדות הוא עקידת יצחק, כאשר אדם מקריב את עצמו לד' מתוך אהבת ד' ויראת ד'. השיא של הנצרות היא צליבת ישו, כאשר האל מקריב את עצמו עבור האדם, כדי לכפר עליו.


ש: ולנו אין עניין לגייר את הנוצרים?

ת: בודאי שיש לנו צער על כך שיש עמים אליליים בעולם ועל כך אנו מתפללים כל יום ב"עלינו לשבח" בסוף תפילתנו. אבל זו תפילה ולא עבודה מעשית, אלא עתה עבודתנו היא לחזק אצלנו את אמונת היחוד ואת קיום התורה והמצוות. מה שיש נוצרים ועובדי עבודה זה נורא ואיום, אך אין זה משמיט את הקרקע מתחתנו. אבל, כפי שאמרנו, עצם קיומו של עם ישראל משמיט את קיומה של הנצרות, לכן הם מנסים בכל דרך אפשרית למחוק אותנו.


ש: אבל זמן רב הם כבר לא עסוקים בפוגרומים נגדנו?

ת: כי אינם יכולים. ב"ה, יש לנו מדינה. אבל בל נשכח את שתיקת האפיפיור פיוס 12 בשואה. הרי לזה הם ציפו כל הזמן: השמדת עם ישראל. אי פעילותו של האפיפיור אינה אירוע צדדי יוצא דופן. היא גלומה במהותה של הנצרות: קיום של היהדות בלתי אפשרי לנצח, הוא מעמיד את כל הנצרות בספק.


ש: ומה עם המיסיון?

ת: זה חילול השם נורא ואיום שאנו מתירים מיסיון בארצנו.


ש: למה לא מחוקקים חוק נגד?

ת: ניסו פעמים רבות אך הדבר נעצר בגלל האינטרס המאוס והבזוי לקבל כסף נוצרי. בינתיים נמשיך להתפלל נגד המיסיון את ברכת למלשינים, ונמשיך לחזק את מדינתנו.


  • פורסם בשאילת שלמה 387