שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

המדינה – תיקון הגלות

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

המדינה – תיקון הגלות

[הרב שלמה אבינר]


מדברי רבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק בשנת תשי"ז.


יישוב ארץ ישראל וקיבוץ גלויות – שניים שהם אחד. "מפני חטאינו גלינו מארצנו" (מוסף יום טוב) - הגלות גרמה לפירוד בין העם והארץ, בין קדושת עם ישראל ובין קדושת ארץ ישראל. היא הביאה הרס וחורבן לעמנו, הכניסה אותנו למצב בלתי נורמלי, למיטת סדום, מכל הבחינות ובכל השטחים – רוחני, מדיני וחברתי.

אמנם הסגולה הישראלית המיוחדת שמרה עלינו לבל נאבד, אך הגלות פירושה הרס. כשאדם מישראל אינו גר בארץ הקודש, הוא הולך ואובד. וכן הכלל נעדר כאשר אינו נמצא במקומו הטבעי, בארץ ישראל.

בחסדי ד' עלינו, כבר יותר ממאה שנים, החזון המשיחי מתחיל להתקיים לעינינו באופן מציאותי, מעשי וממשי, ויוצא מכלל חלום. תמיד היתה בקרבנו תשוקה לארץ ישראל, אבל בדורות האחרונים קיבלה תשוקה זו דחיפה מעשית גדולה מאוד וכן קיבלה אופי כלל ישראלי. החלה צעידה בדרך התקיימות החזון המשיחי.

אך כמובן, מדרך הטבע שיש גם עיכובים ומכשולים. בכל דרך שבה צועד אדם, טבעי שיש אבני נגף. יש גם נסיגות וכישלונות, יש שלבים שלבים. אך גם מתוך העיכובים והסיבוכים צומחות התקדמויות, ואפילו יותר חשק.

חז"ל אומרים בירושלמי שהגאולה קמעה קמעה (ריש ברכות). המובן של קמעה קמעה הוא התפתחות הדרגתית.

כשם שהגלות היא הרס וכיליון, כך הגאולה מובנה ריפוי והבראה. והריפוי הזה מופיע מהמדרגה התחתונה, שלב אחר שלב. התחלנו להתיישב בארצנו, להתנחל בה בקביעות, ולהפריח את שממותיה. הארץ הולכת ומתיישבת משוממותה יותר ויותר, והכי חשוב – שזה נעשה על ידי העם השייך אליה. כך מתבטא המהר"ל מפראג: זהו המקום הטבעי של היהודים (נצח ישראל פרק א).

ככל שיהודים עולים לארץ, מתגלה יותר צורתו האמתית של העם בארצו, במקומו הטבעי. "מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ" (שמואל ב, ז כג, דברי הימים א יז כא). רק בארץ אנו גוי אחד, רק בארץ ישראל עמנו נקרא גוי, אומה. זהו התיקון לחולניותה של הגלות: ישראל במקומו הטבעי.

קודשא בריך הוא, ישראל ואורייתא – חד. אך בגלות זה נראה משובש ובלתי מציאותי. רק בארץ ישראל יש התאחדות אמתית של שלוש הקדושות האלה.

"אמר רבי אבא: אין לך קץ מגולה מזה שנאמר: ואתם הרי ישראל ענפיכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא" (יחזקאל לו ח; סנהדרין צח א). ורש"י מסביר: "כשתיתן ארץ ישראל פרי בעין יפה, אז יקרב הקץ ואין לך קץ מגולה יותר". וזה בדיוק מה שאנו רואים בתקופתנו, שהארץ נותנת פירותיה, מיושבת ופורחת על ידי עם ישראל.

על כל יהודי מוטלת מצוַה ליישב את ארץ ישראל, ושקולה מצוות יישוב הארץ ככל התורה כולה (ספרי עקב). על אחת כמה וכמה גדולה המצוה כאשר כלל ישראל מקיים אותה בתור עם. הרי שמדינת ישראל היא שלב גדול במצוות "ויישבתם בה".

אנו נמצאים עתה בשלב היסטורי אלהי משיחי: הארץ מיושבת על ידינו ונתונה בידנו כפי שכותב הרמב"ן, "שלא נעזביה ביד זולתנו מן האומות או לשממה" (ספר המצוות לרמב"ם, הוספת ד'). ארץ שלא נמצאת ביד אומה אחרת אלא בידינו – אין לזה מובן אחר אלא מדינה ריבונית. מצוה ליישב את הארץ ושתהיה תחת השלטון שלנו בתור אומה. והמדינה הזאת, מדינת ישראל היא שלב חשוב ומכריע בחזון המשיחי (עיין לנתיבות ישראל א קצב). מובן מאליו שכאשר כלל הציבור מקיים מצוה, זהו תהליך ארוך, מלווה בסיבוכים ועיכובים, עבודת דורות ושנים. כל דבר שבהדרגה תמיד סובל מכך שאין לו תמיד המשך שוטף ורצוף. יש לנו עיכובים מכל הסוגים, מדיניים וצבאיים. אך אין זה משנה את עצם העובדה שאנו הולכים ומתקדמים בבחינת "שבע ייפול צדיק וקם" (משלי כד טז). נגיע גם נגיע בעזרת ד' להגשמה המלאה של החזון המשיחי של עם ישראל.

אלא שזה חייב להיות מיוסד על אמונה בד', שהוא המקבץ אותנו מכל הארצות. מי שיש לו לב להבין חייב לראות כי כל מה שמתרחש לנגד עינינו הובטח לנו על ידי ד' יתברך. כאשר עם ישראל ייקח אל לבו כל זאת, הוא יחזור בתשובה שלמה ונזכה לגאולה השלמה והאמתית.

המאמר הינו עיבוד ראיון של רבנו במחניים, כרך ד גיליון כו, ה אייר תשי"ז, על הנושא: מקומה של מדינת ישראל בחזון המשיחי.

שאר רבנים שנשאלו ענו:

א. זה רק אמצעי.

ב. כרגע אנשים קולטים רק את הצד החומרי, מה שפוגם בחזון המשיחי.

ג. כרגע זו רק מדינה חילונית ועליה להתנהל לאורה של תורה עם קיום מצוות של כל פרט.


רבנו לא הזכיר דבר מכל אלה, רק בסוף דבריו אמר שיש לראות שהכל מיד ד' עלינו, אך עצם המדינה היא תיקון לגלות.