שיעורי הרב שלמה אבינר

הלכות פורים

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

כמה הלכות נחוצות בענייני פורים.

שיעור שהועבר בתאריך: י' אדר ב' התשע"ד