שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הלכות ספירת העומר (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שו"ת ספירת העומר [עריכה ומקורות: הרב מרדכי ציון]


ש: מה חומרא ומה דין בתקופת ספירת העומר?

ת: שני דינים, שתי חומרות, ודין אחד ששייך לכל השנה. שני דינים: לא חתונה, תספורת וגילוח שתי חומרות: ריבוי שמחה ושהחיינו דין של כל השנה: מוזיקה


נישואים


ש: מותר לי ללכת לחתונה שמתקיימת בזמן שלפי מנהגי אסור?

ת: מחלוקת, ואפשר להקל כי אצל החתן והכלה מותר, אז יש מצוה לשמחם. פס"ת תצג יג.


ש: ומה דין חתונה שלא כדין באותה תקופה?

ת: מעיקר הדין, מי שלא קיים פריה רביה, מותר לו להתחתן אז, וגם למעשה זו שמחת החתן והכלה ,אז אפשר ללכת לשמחם.


ש: חתונה בל"ג בעומר אפשר למשוך בתוך הלילה?

ת: יש אוסרים ויש מתירים כיון שהתחילה בהיתר. פס"ת תצג 81.


ש: אירוסים מותרים?

ת: כן בלי מוזיקה וריקודים. מ"ב.


תספורת

ש: מי שמתגלח כל יום מותר לו להתגלח גם עתה?

ת: יש מתירים (שו"ת אגרות משה או"ח ד קב. נפש הרב קצא), אך הרוב אוסרים (פסקי שמועות סב).


ש: האם גם נשים אסורות בתספורת?

ת: כן. אך מריטת גבות וריסים מותרת כי זו לא תספורת. אבל שערות הגוף אסור. פס"ת שם ז.


ש: ואם שער בוקע מכיסוי ראש?

ת: לצורך צניעות מותר. וכן לצורך טבילה. שם.


ש: מאיזה גיל זה מתחיל בילד?

ת: גם קטן. שם ז. אך חגיגת תספורת ראשונה יש מתירים. שם 98.


ש: לכבוד ברית מילה?

ת: מותר. אבל בר מצוה אסור. וכן חולה שזה נצרך מותר. שם.


ש: ולכבוד שבת?

ת: יש מתירים. עיין ביה"ל תקנא ג. אבל המנהג הפשוט הוא שלא (ועלהו לא יבול א קפב-קפג. אמת ליעקב תצג הערה 467).


ש: לכבוד יום העצמאות מותר להסתפר ולהתגלח?

ת: מותר ומצוה. הגר"י ניסים, ספר הלכות יום העצמאות ויום ירושלים לרב רקובר (לפני יום העצמאות שאלו כמה תלמידים את רבנו הרב צבי יהודה אם מותר להתגלח ביום העצמאות. רבנו לא ענה. מאוחר יותר הוא אמר: "ביום שני יהיה מבחן על הפנים". ביום העצמאות הוא ראה כמה תלמידים שהחמירו לא להתגלח, אמר: "הכרת פניהם ענתה בהם". הוסיף: "כאשר יש אמונה יש שמחה, כאשר יש שמחה אין ספקות בהלכה, 'הודאי שמו כן תהילתו', עד מתי נהיה פוסחים על שתי הסעיפים?! האם איננו מאמינים בקץ המגולה או האם אנו מאמינים?!". ס' רבנו 204).


ש: מותר להתגלח עבור פגישת שידוכים?

ת: לא. ואדרבה אולי זה לא ייראה יפה בעיני בחורה יראת שמים (פסקי שמועות סב-סג).


ש: לצורך פרנסה?

ת: מותר אם יהיה לו הפסד ממון.


ריבוי שמחה

ש: מנין שריבוי שמחה הוא חומרא?

ת: המשנה ברורה כותב: "ואין ראוי להרבות בשמחה". מ"ב תצג סק"ב.


ש: אפשר לקבל דוגמה של ריבוי שמחה?

ת: כניסה לדירה חדשה. אך אבל מותר לתקן ולשפץ. וכן אם צפוף לו בדירה, אין בעיה לעבור לדירה חדשה. פס"ת א.


ש: מותר לטייל?

ת: כן. וכן מותר לשחות.


ש: מותר לרקוד?

ת: לא. זה איסור ולא חומרא. בסעודת מצוה כגון ברית מילה, פדיון הבן, בר מצוה, יש אוסרים ויש מתירים. שם ה.


שהחיינו

ש: מניעת שהחיינו הוא מנהג מחייב?

ת: אצל אלו שנהגו כן. כל אחד כמנהגו. שם ב.


ש: מה המנהגים השונים?

ת: יש מתירים בשבת ויש אוסרים. יש מתירים בפרי חדש ויש אוסרים. יש מתירים בבגד חדש ויש אוסרים. אבל מותר לקנות אם חסרים בגדים. שם ג.


מוזיקה

ש: מה המקור לאיסור מוזיקה?

ת: מוזיקה אסורה כל השנה זכר לחורבן. יש שלוש שיטות. שו"ת הרמב"ם שגם לשיר אסור. השולחן ערוך שלשיר מותר ולנגן אסור. הרמ"א שמותר לנגן אם אין זה כל היום או על היין, ולהלכה מקילים כרמ"א. שו"ע או"ח תקס. גם ספרדים. שו"ת יחוה דעת א מה. ו לד.אך בספירת העומר יש לנהוג כעיקר הדין כשולחן ערוך.


ש: מי שלומד מוזיקה?

ת: מותר אם לומד לפרנסה ולא לתענוג. שם ד.


ש: מותר לשמוע טייפ?

ת: גם לא. שם ד.


ש: מוזיקה ווקאלית?

ת: יש מתירים.


ש: מותר לנגן כדי להתכונן לאירוע כגון חתונה?

ת: לא. שם 37.


ש: בגן ילדים?

ת: אפשר להקל. שם 37.


ש: בסעודת מצוה?

ת: כן. אך ההגדרה של סעודת מצוה אינה סעודה שעושים בה מצוה, אלא כאשר יש מצוה לעשות סעודה. למשל סעודה של מגבית צדקה אינה סעודת מצוה. שם ה.


ש:מוזיקה שקטה או עצובה מותרת?

ת: לא. גם לא ביום הזכרון.


ש: ולצורך ריכוז בלימוד?

ת: לא. ואם אלו לימודי קודש, ממילא צריך חרדת קודש.


דף תקמא - כד ניסן תשע"ח
.