שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הלכות ליל הסדר (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

ש: מתי אפשר להתחיל ליל הסדר?

ת: לכתחילה צאת הכוכבים. ויש לאכול את האפיקומן לפני חצות.

ש: אדם אנוס, שלא יכול לעשות סדר, כגון חייל או רופא או חולה, מה דינו?

ת: יעשה סדר מקוצר אם אפשר. קידוש שהחיינו וכוס ראשונה. (כרפס). מה נשתנה, עבדים היינו, מתחילה עובדי ע"ז היו אבותינו ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, פסח מצה ומרור, פסח על שום הפסח הקב"ה על בתי אבותינו במצרים, מצה על שום שלא הספיק בצקם להחמיץ, מרור על שום שמררו את חייהם, (בכל דור ודור, לפיכך אנחנו חייבים, שני מזמורים ראשונים של הלל), ברכת אשר גאלנו וכוס שנייה, נטילת ידיים המוציא ועל אכילת מצה, אכילת מצה בשיעור כזית, (אכילת מצה נוספת בשיעור כזית), על אכילת מרור, אכילת מרור בשיעור כזית, (כורך, אפיקומן), ברכת המזון וכוס שלישית. אחד ממזמורי ההלל (סיום ההלל, נשמת כל חי וישתבח) וכוס רביעית, על הגפן.

ש: סדר הקערה כמו הרמ"א (ע"פ הכלל אין מעבירין על המצוות) או האר"י (כשני סגולים ע"פ הסוד)?

ת.כמנהג אבותיו.

ש: כמה יין יש לשתות בארבעה כוסות?

ת: לכתחילה רביעית, 85 סמ"ק, ומי שיש לו בעיה רפואית, די ברוב רביעית, 43 סמ"ק.

ש: בכמה זמן יש לשתות?

ת: ברצף בלי להפסיק.

ש: מותר מיץ ענבים?

ת: כן. ומי שלא אוהב יין, מיץ ענבים עדיף, כי זה "דרך חרות".

ש: האם מברכים על כל כוס?

ת: אשכנזים כן. ספרדים על ראשון ושלישי.

ש: האם יש לשתות רוב כוס?

ת: ראוי. לכן אם אין רצונו לשתות הרבה יין, ישתמש בכוס בגודל רביעית, 85 סמ"ק.

ש: יש מצוה להסב בארבע כוסות?

ת: כן. להישען במשהו בצד שמאל, אך לא די להטות סתם את הגוף?

ש: מה זה כרפס?

ת: תפוח אדמה, צנון, פטרוזיליה, סלרי. אוכלים בלי הסבה ופחות מכזית.

ש: מה שיעור אכילת מצה?

ת: בהתחלה שני זיתים. כורך ואפיקומן כזית. כזית הוא 28 סמ"ק מדאורייתא 19 סמ"ק מדרבנן. כזית ראשון הוא מדאורייתא, אך ההלכה לאכול שני זיתים היא מדרבנן, לכן די לאכול שני זיתים מדרבנן. נפח מצה היא 100 סמ"ק. לכן כזית הוא חמישית מצה. בסיכום :בהתחלה 5\2, אח"כ פעמיים 5\1 מצה.

ש: בכמה זמן יש לאכול את המצה?

ת: ברצף בלי להפסיק.

ש: אדם חולה שלא מסוגל לאכול מצה בגלל שהיא קשה, מה יעשה?

ת: מצה רטובה.

ש: מותר לאשכנזים מצה רכה של ספרדים?

ת: כן. היא כשרה לגמרי.

ש: האם מצת יד עדיפה?

ת: בתנאי שבטוחים שהיא כשרה למהדרין.

ש: האם חייבים לאכול מצה שמורה?

ת: עבור ארבעת הזיתים הנ"ל, חייבים. בשביל השאר, וכן בשאר ימי הפסח, זו חומרה.

ש: חייבים להסב באכילת מצה?

ת: כן. גם במצה עם מרור, הרוב מסבים.

ש: האם כל אחד מהמסובין צריך שלוש מצות?

ת: עדיף. אך אפשר לקבל מראש הסדר קצת ולהשלים ממצות אחרות.

ש: מה לוקחים למרור?

ת: חסה. קשה לאכול "חריין" באכילה רגילה.

ש: מה עושים אם אבד האפיקומן?

ת: אפשר לקחת מכל מצה.

ש: מותר לאכול אחרי הסדר?

ת: לא. מותר לשתות מים.

חג שמח!

  • פורסם בשאילת שלמה 539

====