שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הלכות ווטסאפ

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שימוש נכון בווטסאפ

[אתר מעריב]


א. לא יהיה לך ווטסאפ על פניי. אם אין אילוץ אמיתי, יש להיזהר כליל ממשאבת זמן מפלצתית זו המפוררת ומטנפת את החיים, ופעמים רבות מזיקה לקשר החברתי, המשפחתי ולזוגיות הטהורה.


ב. אם יש הכרח, אז ודאי אין הכרח שתהיינה עשרה או עשרים קבוצות (עבודה, משפחה, חברים, תנועת נוער, כיתה, שכבה ועוד) אלא רק ההכרחי.


ג. ההכרחי מתחלק לשני חלקים: א. הודעות קצרות עדכניות. ב. דברי תורה חיונים (וגם אלה עדיף ללמוד מספר).


ד. יש להשתמש בטלפון סלולרי כשר עם סינון מאושר על ידי רבנים.


ה. אין לספר לשון הרע (גם על אמת) וקל וחומר להוציא שם רע (שקר).


ו. אין להעביר תמונות לא צנועות, דברים לא צנועים, וכן כל מיני קשרים בנים-בנות. עיין קצור שולחן ערוך קנב ח.


ז. אין לכתוב עלבונות, חלילה.


ח. כאשר אתה באמצע שיחה עם מישהו, אין באותו הזמן לקרוא הודעות. כבוד הבריות שעתה נמצאות לפניך קודם להודעה. וקל וחומר בחיק המשפחה וקל וחומר אבי אביו של קל וחומר כאשר אתה נמצא עם אשתך.


ט. בכלל, אין לבדוק כל שעה או כל דקה אם הגיעה לך הודעה, אלא רק מידי פעם.


י. וכן, באשר לחדשות, אין צורך להתעדכן כל הזמן, זה הופך להתמכרות. די בקצור פעם אחת ביום. וכבר הזהיר על זה החפץ חיים לא להיות שטוף בקריאת עיתונים.


יא. בכלל, להימנע מכל מיני הבל. בבית-החרושת הזה להבל, החיים מתפוררים לאפרוריות של הבל.


יב. לצמצם זמן העיסוק בווטסאפ שלא יהיה כגולם הקם על יוצרו כבולמוס התמכרותי. הזמן היקר, אין לבזבזו, אלא להקדישו לתורה ולמידות טובות, למצוות ולמעשים טובים, לזוגיות ולמשפחה.


יג. מי שכבר התמכר לווטסאפ, יילחם במסירות נפש לצאת מזה. בהתחלה זה קשה, ולבסוף זה נפלא.


  • פורסם בשאילת שלמה 388