שיעורי הרב שלמה אבינר

הלכות דירה וחנוכת הבית (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

(מקורות: הרב מרדכי ציון)

חובת חנוכת בית

ש: האם יש חובה לעשות חנוכת בית? ובבית שכור?

ת: יש מנהג טוב ששימוש ראשון יהיה קודש כגון לימוד תורה או תפלה, אך לא חייבים להזמין אנשים (שו"ת שאילת שלמה ב פד-פה, קמג. ג שכו).


דירה רעה

ש: האם יש בעיה לשכור דירה שבה אדם התאבד בה בעבר?

ת: לא. העבירה באדם, והדירה כהוגן.


בית של מגורשים

ש: האם יש בעיה לשכור דירה בה התגוררו אנשים שהתגרשו?

ת: אין שום בעיה. אם הייתה בעיה אז היה צריך לתת צדקה ולומר תהילים, אך אין בעיה. אנשים התגרשו בגלל עצמם ולא בגלל הדירה.


עיר או יש"ע

ש: אני רוצה לעבור מן העיר ליהודה ושומרון ואשתי לא רוצה. מה לעשות?

ת: עשה כרצון אשתך כי היא יותר קשורה למקום לעומתך שהנך יותר נייד.


מעבר ש: אנחנו עוברים דירה ולא יודעים לאן. מה הכי כדאי?

ת: ג' אמות מידה: חינוך ילדים, חברה מתיאמה, עבודה.