שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הכרת טובה לצה''ל

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

להודות לצה"ל על כל רגע ורגע


מאז קום המדינה, צה"ל שומר עלינו בכל יום, בכל שעה ובכל רגע. כיון שאתה חי בשלוה, יכול אתה לרמות את עצמך שזה דבר המובן מאליו. זה אינו מובן מאליו. ישנם סביבנו שלוש מאות מיליון ערבים שרוצים כמו בכל דור ודור לקום עלינו ולכלותינו, והקב"ה מצילנו מידם דרך שלוחיו הנאמנים, דרך צה"ל. צה"ל סוגר את הגבול, כמו שרש"י מביא על הפסוק: "ברזל ונחשת מנעליך" (דברים לג, כה) - אלה בחורי ישראל שנועלים את הגבול כמו "ברזל ונחשת". צה"ל נועל את הגבול, ואם יפתח אחד מהם את הגבול אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך אפילו שעה אחת, אפילו רבע שעה. ב"ה, החיילים הינם שליחים של הקב"ה, מלאכים בירוק. או ליתר דיוק – מלאכים בחאקי. הם שומרים עלינו יומם ולילה ומוסרים את הנפש בלי חשבון.

החיילים מקיימים מצווה משולשת: א. הצלת עם ישראל. ב. הצלת ארץ ישראל. כלומר, מצוות ישוב הארץ. ג. קידוש השם. כשעם ישראל מוכה בגלות, "להרוג ולאבד ולמכה ולחרפה", זה חילול השם. אבל כשאנחנו מגינים על עצמנו ומכים את האויב זהו קידוש השם.

צה"ל וכל חייל וחייל, כל רגע ורגע, עסוקים באותן שלוש מצוות. צריך לזכור את זה כל הזמן. יש שלא מבינים את זה. יש שחושבים שאם רק נתפלל – ד' יושיענו. בוודאי שצריך להתפלל, אבל אין זה מספיק. חכמים שאלו: מה יעשה אדם שיהיה תלמיד חכם? תשובה: ילמד בישיבה. אבל הרבה עשו כן ולא הועיל להם! אלא: יתפלל. אם כן, רק יתפלל. לא – אומרת הגמרא – לא סגי הא בלא הא. לא די זה בלי זה. שאלה ב': מה יעשה אדם ויתעשר? תשובה: ירבה בסחורה. אבל הרבה עשו כן ולא הועילו! אלא: יתפלל. אם כן, רק יתפלל. לא – לא סגי הא בלא הא. שאלה ג': מה יעשה אדם ויהיו לו ילדים? תשובה: יתחתן ויעסוק בפריה ורביה. אבל הרבה עשו כן ולא הועילו. אלא: יתפלל. אם כן, רק יתפלל. לא – לא סגי הא בלא הא (נדה ע ע"ב).

מה יעשה אדם ויגן על עמו ועל ארצו ויעשה קידוש השם? תשובה: צבא. אבל לפעמים הצבא לא מצליח. אלא: להתפלל. אם כן, רק יתפלל. לא - לא די זה בלי זה.

הרי אתה רואה שמשה רבנו ספר כל את כל יוצאי הצבא בישראל מבן עשרים שנה ומעלה (במדבר א ג). הרי אתה רואה שמשה רבנו אמר ליהושע בן נון: "בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק" (שמות יז ט). הרי אתה רואה שמשה רבנו עצמו נלחם נגד סיחון ועוג (במדבר כא). הרי אתה רואה שיהושע עסק בשבע שנות כיבוש. אחר כך, דוד המלך נלחם מלחמות גדולות. גם תהלים נגד האויב, גם טילים נגד האויב. 'וכהניך הקדושים' נלחמו בחנוכה נגד היוונים. לא די זה בלי זה.

אשרינו שיש לנו צבא, צבא טוב, צבא מאומן, צבא עם מסירות. כל יום צריך לומר תודה להקב"ה על כך שיש לנו צבא, וכמובן להודות גם לצבא שיש לנו אותו.