שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הכרזת רה"מ לאיסור תפילה בהר הבית

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

ש: ראש הממשלה הודיע שמוסלמים יכולים להתפלל על הר הבית והיהודים לבקר. מה הרב אומר על זה?

ת: עם כל הכבוד לראש ממשלתנו, אלו שתי אמירות לא נכונות.


ש: מה איכפת לנו מה ערבים עושים? זה עניינם!

ת: אסור לגויים להיכנס שם פנימה. בעבר היתה אבן שזה היה חרות עליה ביוונית ואפשר לראות אותה במוזיאון רוקפלר, וצילום באנציקלופדיה תלמודית ערך הר הבית.


ש: ומה לגבי יהודים?

ת: ראש הממשלה אינו בדרגת פוסק להתיר את האסור על פי ההלכה.


ש: אבל עובדה שיש יהודים שעולים?

ת: לא פוסקים הלכה על פי עובדות, אלא על פי דבר ד'. יתר על כן, זה מיעוט קטן וזניח, כלומר כל שנה כמה אלפים להר הבית לעומת מיליונים שבאים לכותל.


ש: אבל יש רבנים שמתירים?

ת: גם הם מיעוט זניח בטל בשישים. יתר על כן, לגבי הר הבית לא כל רב קובע, אלא הרבנות הראשית. היא עתה פרסמה איסור, בצירוף חתימות מאה רבנים, על יסוד החלטת גדולי הדור אחרי מלחמת ששת-הימים.


ש: מה המקור הקדום?

ת: רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ו, מובא במג"א סי' תקס ומ"ב שם. וכן כל גדולי הדור. ואפילו לטוס מעל עם מסוק אסור... (הג"ר שלמה גורן בס' תורת המדינה עמ' 287-278. שו"ת יביע אומר ה יו"ד כו. שו"ת יחוה דעת א כה – מ"צ).


ש: כן. יש סיפור על משה מונטפיורי שנכנס להר הבית, והיה צדיק גדול, אך הוטעה שמותר הדבר, כיון שנכנס בשידה תיבה ומגדל (שו"ת יביע אומר שם - מ"צ).

ת: אכן. ואז ר' יוסף משה מליסה, בנו של חוות דעת, לקח שופר ותקע בחוצות ירושלים לנדותו. רבי שמואל סלנט, רבה של ירושלים, שאל את השר מונטפיורי: למה עשית זאת? איסור גדול! חיוב כרת! השיב: לא ידעתי. אמר הגר"ש סלנט: הוא שוגג, אין להחרימו.


ש: למה בעצם אסור להיכנס?

ת: כי כולנו טמאי מתים, והנכנס לעזרה חייב כרת.


ש: אבל יש טוענים שיודעים לתחום את הגבולות?

ת: שישאלו את גדולי הדור.זו בעיה גדולה! כל אדם נעשה פוסק! לצערנו הרבה מאוד אנשים נכנסים לשם לכל מיני מקומות ולא יודעים ש"אי אפשר לצמצם".


ש: ובסיכום?

ת: לא להתעסק בבעיה זו ובמהומות שעושים מעטים. הרבה מאומה של לא מאומה.

פורסם בשאילת שלמה 413