שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הכללות בעקבות יהודי שרצח ערבי

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

הכללות בעקבות פרשת יעקב טייטל

הפרשה הזו, פרשת יעקב טייטל הינה פרשה קשה ומצערת, פרשה שגרמה צער כפול:

א. צער וזעזוע על הרציחות ועל ניסיונות הרצח, שזה דבר נורא ואיום.

ב. צער על הכללה והכפשת ציבור שלם. זה מצער, כיון שבכל הגלויות, כשיהודי אחד עשה דבר רע, מיד צצו האנטישמיים למיניהם והאשימו במעל את כל היהודים. הגויים אינם אחינו, איננו מצפים מהם ציפיות יתר. עכשיו זה מצער, כי אחינו עושים זאת.


כיצד כל זה קשור לאריסטו? לפני אלפיים ומאתיים שנים, אריסטו ניסה לעשות סדר בהיסקים הגיוניים. דוגמה להיסק הגיוני: פלוני בן אדם, אדם יש לו רגלים. מסקנה: לפלוני יש רגלים. יש היסק שאינו הגיוני: פלוני קרח, ופלוני בן אדם. מסקנה: כל בני האדם קרחים. זה ודאי אינו נכון.

תורת ההכללה מבוססת על היסקים שאינם הגיוניים. כך אמרו על ציבור שלם: יגאל עמיר רצח את ראש הממשלה ז"ל, יגאל עמיר לאומי דתי. מסקנה: הלאומיים דתיים הם כולם רוצחי ראש הממשלה. זה הבל, שהרי בדומה ניתן להסיק היסקים שאינם הגיוניים ולומר כך על העיר הרצליה שמשם בא יגאל עמיר, או על אוניברסיטת בר אילן, וכן הלאה.


במקרה הנידון, המצב דומה. עושים היסקים לא הגיוניים: יעקב טייטל רוצח. יעקב טייטל גר בשבות רחל. מסקנה: אנשי שבות רחל רוצחים. ובאופן רחב יותר: יעקב טייטל רוצח. יעקב טייטל מתנחל. מסקנה: כל המתנחלים רוצחים. ישנו אופן גרוע עוד יותר: יעקב טייטל רוצח. יעקב טייטל לאומי דתי. מסקנה: הלאומיים דתיים רוצחים.

אלפיים ומאתיים שנה אריסטו מנסה לשכנע אותנו שלא ללכת בדרך זו, ועדיין אנו הולכים בה, מסכן אריסטו.


ישנם דברים שאינם כל כך נוראיים, כמו ההיסק שמסיק שכל בני האדם קרחים. אבל היסקים אלו הורסים את הדבר הכי חשוב בעם ישראל: אהבה ואחווה, שלום ורעות. כאשר אנו מאוחדים, ננצח את כל הפגעים – מבפנים ומבחוץ. ברם, אם עסוקים בחיפוש מומי האחר, זה נזק עצמי.

אנשי שבות רחל הינם אנשים טובים, המתנחלים הינם אנשים טובים וגם הלאומיים דתיים כולם אנשים טובים. כמובן, גם אלו שאינם משבות רחל הינם אנשים טובים, וכן אנשים שאינם מתנחלים או אינם לאומיים דתיים, כולם אנשים טובים. עלינו להרבות אהבה ואחווה, שלום ורעות.


פורסם בשאילת שלמה 96