שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הכותל קדוש ורחבתו קדושה

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

הכותל קדוש ורחבתו קדושה

כמה מאות שנים, הכותל המערבי נחשב עבור עם ישראל כמקום קדוש לתפלה, בקדושת בית-כנסת. אבל באמת, זה בית-כנסת יותר מבית-כנסת, זהו בית-כנסת הכי קדוש בעולם. וכל היהודים מתנהגים בו בחרדת קודש, בו וברחבה שלו, וגם חילונים, ואפילו גויים. רבבות באים לבר מצוה, להתחבר בו עם המסורת, חיילים רבים משתתפים בטקסי סיום, גם מתוך חיבור למסורת.

במהלך הדורות, הערבים הציקו לנו בכותל, והתגברנו, הבריטים הציקו לנו והתגברנו, עתה מתוכנו מציקים לנו במנהגי נשים נגד המסורת, אך אנו נתגבר לשמור על קדושתו - כמובן גם רחבת הכותל כולה שאף היא מחוברת לכותל.

זה היה חזונו של מרן הרב קוק: להקים סמוך לכותל בית-כנסת גדול מעל כל המנהגים הפרטיים, "מתנהג על פי רוב רבני ישראל" (מובא בשו"ת מלכי בקודש ח״ד עמ' 4). והוא מציין שכבר הרצל כתב על רעיון זה בספרו אלטניילאנד.

חזק ונתחזק בכותלנו וברחבתנו, לא ניתן להכניס בו רוח זר. קדוש הוא וקדוש יהיה.


  • פורסם בשאילת שלמה 276