שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הימצאות רחל אמנו במלחמה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

א. השמועות אודות הופעת רחל אמנו במלחמה בעזה נגד החמאס (שו"ת מוידאו בלוג)

שאלה: האם נכונה השמועה שרחל אמנו הופיעה במלחמה ע"מ לעזור לחיילים?

תשובה: אכן. רחל אמנו וודאי איתנו לכל אורך גלויותינו, כפי שמסביר המהר"ל בספרו נצח ישראל (סוף פ"א והתחלת פרק לד). המהר"ל מבאר שרחל אמנו היא הכוח שמחזיק את עם ישראל באורך הגלות, הכח המשיב אותנו לארצנו, כמו שכתוב "מנעי קולך מבכי...ושבו בנים לגבולם" (ירמיהו לא, טו-טז). וכן כותב רש"י בפירושו על פרשת ויחי: (בראשית מח, ז) מדוע לא נקברה רחל אמנו במערת המכפלה? מדוע לא נקברה בבית לחם אלא נקברה בדרך?! והתשובה היא שתמיד כשעם ישראל נמצא בדרך, רחל שומרת עליו. רחל היא הכוח הפנימי המקבץ את האומה. הרי זה נס ופלא שאלפיים שנה החזקנו מעמד בגלות. כבשה בין שבעים זאבים, והנה אנו חוזרים לארצנו. אמנם, לומר שרחל נתגלתה באופן אישי לפלוני אלמוני, על זה נאמר: "פתי מאמין לכל דבר".

ישנם שני סוגי קיצוניות: קיצוניות אחת היא לכפור בנסים והאחרת היא להאמין לכל מי שמספר על נס שבאמת היה נס. אלא - צריך לבדוק. יכול להיות שדמיינו. לפעמים אדם מדמיין, גם אדם בריא בנפשו. לפעמים הוא בלחץ, הוא עייף, הוא רעב, נדמה לו שהוא רואה משהו ואין, ואחר כך הוא מטפח את זה בזיכרונו.

דבר זה נקרא .F.M.S - תסמונת הזיכרון המוטעה.

יכול להיות שזו הייתה אישה גויה. ישנן גם ערביות טובות - אמנם לא כולן, אבל יש. ישנה אפשרות אולי שמישהו הזה את הרעיון הזה כדי לחזק את האמונה, כמו רוצה לומר: רואים אתם? יש אנשים שיוצאים למלחמה ויש אנשים שלא יוצאים למלחמה אבל הם מתפללים ובזכותם באה רחל אמנו ומצילה את בניה. לכן, דברים כגון אלו מצריכים הוכחות.

על כל פנים, היו חיילים שנפלו בקרב ולא הייתה שם רחל וגם היו חיילים שניצחו בקרבות בזכות מסירות נפש אדירה וחכמה וגבורה להלחם ולא הייתה שם רחל. כלומר, לא הייתה שם רחל בדמות של אישה שמדריכה – 'תלכו מפה, תלכו משם', 'תירו מפה, תירו משם'. אלא וודאי הייתה רחל במובן שאמרנו שהוא: כוח הפנימי המחזיק אותנו, עם ישראל, ומחזיר אותנו לארצנו.


ב. עוד על רחל אמנו (שיחה בישיבה)

האם רחל אמנו אכן התגלתה לחיילים במלחמה או לא התגלתה במלחמה?

או בניסוח אחר: על מי מוטלת חובת ההוכחה, על מי שטוען שהיא התגלתה או על מי שטוען שלא התגלתה?

התשובה פשוטה: המוציא מחברו עליו הראיה .

אדם הטוען טענה אחרת מהרגיל, עליו חובת ההוכחה. המצב הרגיל הוא שרחל אמנו לא נגלית במלחמות. רחל אמנו לא הייתה במלחמה הראשונה שלנו כשיהושע בן נון נלחם נגד העמלקי. היא גם לא הייתה במלחמת משה רבנו נגד סיחון ועוג. רחל לא הייתה במלחמת יהושע בן נון כשכבשו את הארץ. היא לא הייתה בכל מלחמות השופטים. היא לא הייתה במלחמות שאול המלך. היא לא הייתה במלחמות דוד. היא לא הייתה בכל מלחמות מלכי ישראל. היא לא הייתה במלחמת החשמונאים. היא לא הייתה במלחמת בר כוכבא. היא לא הייתה במלחמת השחרור, במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים. היא לא הייתה באף מלחמה. אם כן, ישנה חזקה שהיא לא באה למלחמות. עכשיו טוענים שהיא כן הייתה. יכול להיות, אבל צריך להוכיח.

כיצד להוכיח? צריך לשמוע מחייל שטוען שזה כן קרה. צריך לחקור אותו בבית דין בדרישה וחקירה כדין: "באמת ראית?" "אולי זו הייתה גויה?" "אולי זו הייתה יהודיה שהערבים גנבו אותה ועכשיו היא נזכרה שהיא יהודיה? אולי דמיינת? עד אז, כל זמן שלא בדקו ולא חקרו זה לא הוכח. עד היום הזה לא שמעתי כלום.

לכן, שמחתי כשחבר סיפר לי מה שהוא ראה ממש בעיניו. לילה אחד, בקור חודר לעצמות ישבו 'מילואימניקים' עם מעילים טובים שלקחו מהבית מסביב למדורה. לפתע הגיעו כמה 'סדירניקים' קפואים לגמרי. המילואימניקים לא היססו לרגע, הורידו את המעילים הטובים שלהם שכמעט יותר יקרים להם מאשר הנשק ונתנו לחיילי הסדיר. זה רחל אמנו!

רחל אמנו וויתרה לאחותה על הדבר הכי יקר לה.

איני אומר שלוותר על מעילך זה כמו לוותר על בן הזוג, אבל דבר זה מקורו ברחל אמנו.

בקינת דוד, אומר דוד המלך: "נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים" (שמואל ב א, כו). בתרגום: "מרחימת תרתין נשין." כלומר, מאהבת שתי נשים. אמר אחד האדמו"רים: מי הן שתי הנשים? רחל ולאה. יונתן, אהבתך שאהבת אותי שבעבורי וויתרת על המלוכה נובעת משתי הנשים, מרחל שוויתרה ללאה. כמובן, לוותר על מעיל זה לא כמו לוותר על מלוכה, אבל זה עדיין רחל אמנו.

כידוע, ישנו פרוש רש"י מפורסם בתחלת פרשת ויחי (בראשית מח, ז): מדוע רחל אמנו לא נקברה במערת המכפלה? מדוע רחל לא נקברה אפילו בבית לחם, אלא בדרך?! בעבור זה שכשאנחנו יוצאים לגלות תהא רחל לעזרה לבניה. שנאמר: (ירמיה לא יד) "קול ברמה נשמע רחל מבכה על בניה...יש שכר לפעולתך נאם ד' ושבו בנים לגבולם" (ירמיהו לא, יד-טו). אבל היא לא יכולה לעזור להם ממערת המכפלה, קצת מרחוק.. שמעתי רב שאמר שבעבור בניה רחל וויתרה ולא נקברה במערת המכפלה. אנו רואים שרחל וויתרה ומכאן נדע שגם אנחנו צריכים לוותר. הגלות הייתה בשל שנאת חינם והגאולה תבוא בעבור אהבת חינם.

בזה רחל עוזרת לבניה. היא מלמדת אותנו אהבת חינם מה היא. הכניסה הזו של החיילים לעזה זו הייתה מסירות נפש בעבור אחים, ולהציל יהודים אחרים.

זה כבר לא מעיל, זה כבר לא בן זוג, זה כבר לא מלוכה, זה כבר לא קבורה במערת המכפלה אלא סיכון חיים. לכן, רחל הייתה שם. היא הייתה עם כל חייל שנכנס ומסר נפשו בעבור אחיו.

אכן, רחל, רחל...

====