שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הימין הרדיקלי

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר


ש: כיצד להתיחס אל נוער דתי ימני קיצוני שמתבטא בצורה מאוד קשה: "המדינה אויבת העם היהודי, כי מפקירה יהודים", "הצבא אויב כנ"ל", "מנהיגי האומה רוצחים, בהיותם אחראים על הדם שנשפך", "העם היהודי חוטא, ולכן אין לו סמכות לקבוע דברים", "כמעט כל הרבנים אינם בעלי סמכות כי הם גלותיים ומשקרים" ועוד ועוד.

ת: אכן זה נורא. הלב מאוד כואב, כי סך הכל הם נוער יקר, וכל הדיבורים האלה הם תוצאה ממה ששמעו מרבנים מסויימים.


ש: אבל אותם רבנים אינם אומרים דברים כאלה?!

ת: נכון. אבל הם אומרים זאת למחצה לשליש ולרביע והנוער משלים. למשל אותם רבנים עושים פלפול: המדינה היא קידוש השם אך הממשלה מושחתת - כאילו תיתכן מדינה בלי ממשלה וממשלה בלי מדינה. אז הנוער בהיותו מטבעו נלהב רץ הלאה.


ש: וכי כל מה שהממשלה עושה הוא קודש קודשים?!

ת: ודאי לא. אך זה מה שנקרא הכשל הלוגי של שלילת האמצע: או שהממשלה קדושה או שהיא מושחת.אך יש גם מצבים באמצע. וכן אותם רבנים מזכירים שלפני קום המדינה ,רבנים גדולים תמכו באצ"ל ובלח"י...


ש: וזה לא נכון? גם רנבו הרב צבי יהודה תמך בלח"י?

ת: ודאי. אך זה היה לפני קום המדינה. עכשיו יש לנו מדינה, ואי אפשר שתחינה שתי ממשלות ושני צבאות. אותם בני נוער חושבים שאנו לפני קום המדינה, ומארגנים לעצמם איזה אצ"ל או איזה לח"י.


ש: אבל אותם רבנים לא אומרים שמנהיגי האומה רוצחים...

ת: ברוך השם. אך הם אומרים שהם שותפים לטרור, כיון שאינם לוחמים נגדו די הצורך. כמובן, אין זה נכון. במדינת ישראל אנו לוחמים נגד טרור יותר טוב מאשר כל מדינה אחרת בעולם כולל ארצות הברית.


ש: אבל מה אשמים הרבנים שאותו נוער מסלף את דבריהם? מותר לאדם לומר מה דעתו, ואם אחרים מסלפים דבריו, אין זו אחריותו.

ת: לא נכון. על זה נאמר בפרקי אבות: "חכמים, הזהרו בדבריכם,שמא תחובו חובת גלות ותגלו למקום מים הרעים וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו ונמצא שם שמים מתחלל "(אבות א יא). ושם מדובר בגדולי עולם שאמרו דברי אמת אך הם לא הובנו בצורה נכונה.


ש: וכאן לא?

ת: לא. כמובן אנו מכבדים אותם רבנים, אבל אינם גדולי העולם. יתר על כן, מה שהם אומרים אינו מים זכים, אלא כבר מים רעים למחצה, לשליש ולרביע. איך אפשר לומר שמנהיגי האומה שותפים לטרור?!


ש: האם אותו נוער עלול לגרום מלחמת אחים?

ת: נראה שלא. כבר די סבלנו ממלחמות אחים. אך יש תמיד להיזהר. אסור להירדם בשמירה. בחורבן גוש קטיף, טעות אחת קטנה היתה עלולה להצית את הכל, ואת התוצאה, מי ישורנה.


ש: ובסיכום?

ת: אשרינו שיש לנו מדינה, שיש לנו ממשלה, שיש לנו צבא. מודים אנחנו לך, רבונו של עולם אלקי ישראל.


  • פורסם בשאילת שלמה 406

====