שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הייחוד בתורתו של הרב קוק (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: מה המיוחד בתורת הרב קוק ובתורת הרב צבי יהודה ומה בין תורה זאת לחב"ד או לחסידות ברסלב?

תשובה: סיפור ידוע שהרב קוק הלך לחברון ושם נמצא חבד ודיבר בדרך עם הנזיר על חבד, ואמר הנזיר לרב- חבד ואנחנו זה אותו הדבר. הרב קוק צחק ואמר שאנחנו בונים אומה והחסידות זה תיקון הפרט. הרב קוק זה תיקון הכלל. ומה הכי חשוב? צריך את שניהם. חסידות זה תיקון הפרט. כמבואר במאמר של הרב הילל צייטלין בסיפרו הקו הראשי בקבלה של הרב קוק. "ספרן של יחידים". הוא מסביר שם מה הקבלה של הרשב"י ומה הקבלה של הארי זל. הבעל שם טוב לקח את הקבלה של הארי זל והאיר בעזרתה את העולמות הפנימיים של האדם. הארי זל דיבר על העולמות.

וזה לקח את מה שדיבר על העולמות והכניס את זה לעולמו הפנימי של האדם, או לפחות כך מבינים תלמידי הבעש"ט. כי אחרים אומרים אחרת שהבעש"ט השתמש בעולמות הפנימיים של האדם כתור משל כדי להבין את העולמות העליונים. מבשרי אחזה אלוה. אבל גם המשל הוא נכון, לא רק הנמשל. על כל פנים תלמידי הבעש"ט זה פסיכולוגיה נפשית. זה תורת הנפש. עדין לא נוצרה הפסיכולוגיה, אלא שהרגישו אותם גדולי עולם שזה הולך ללדת. חבד- חוכמה בינה ודעת. את דברי הבעשט צריכים להסביר בשכל דעת ובינה. ובאמת בעל התניא השקיע בכך מאמצים גדולים וכן התניא- עמל כדי להסביר את דברי הבעש"ט. ר' נחמן הדגיש את הדבקות בצדיק.

שזה חשוב מאוד בבניינו הרוחני של האדם. אי אפשר ללמוד רק ספרים אלא צריך גם קשר נפשי אל הרב. זה כל תלמידי הבעש"ט. בעל התניא הדגיש יותר את הצד השכלי, ואז כל גדולי החסידות אמרו לו שהוא מגזים. אבל על כל פנים כך חבד. אבל ר' נחמן הדגיש מאוד את הדבקות בצדיק. שהאדם בונה את קומתו מתוך הדבקות בצדיק. שהאדם הוא חלש ביותר וכשהוא דבר בצדיק אז הוא מתחזק. הצדיק הוא הנשיא של הדור. הוא מתווך בין רבש"ע לאדם.

אתה יכול להגיע אל הקב"ה רק דרך הצדיק. כדי שהיחיד יוכל להדבק בה' הוא צריך את הצדיק, אך אי אפשר שכולם ידבקו בו, ולכן הרבי האחרון בחבד נתן וחילק לכולם דולר. שזה נעשה ממש חלש ממנו. כל זה מסביר הרב צייטלין זה הפרט. הבעש"ט וחב"ד זה הפרט. לא משברים על הכלל. בתניא לא מופיעה הדרכה איך לבנות אומה, המילה כנס"י מופיעה 3 פעמים. הרב קוק מסביר איך לבנות אומה. איך בונים את נשמת האומה וכן הלאה. בגלות אין לנו נשמת אומה, אין לנו חיי אומה. אומה זה לא רק כלכלה וביטחון זה גם נשמה וקדושה. וצריך לדעת איך בונים קדושה של אומה.

וודאי שכדי לבנות אומה של קדושה צריך אנשים קדושים. צריך לבנות את קדושת הפרט, אך לא בונים לגמרי באותה צורה את קדושת הפרט כאשר צריך לבנות את קדושת הכלל. יש דברים משותפים ויש דברים מיוחדים. אומר המסל"ש שהפרוש הוא לא פרוש וחסיד בשביל עצמו אלא בשביל הכלל. אך מה שזה מופיע במסל"ש זה עמוד או שתיים. וצריך להאריך בזה. שישנם חלקים שהם לא קדושים, אך הם חלק מהאומה הקדושה. אומה זה מסובך.

אומה זה פוליטיקה. כדי לבנות אומה צריך יחידים יותר קדושים. כדי להיות קדוש בבית המדרש צריך להיות קדוש, אך כדי להיות קדוש בשוק החיים צריך להיות הרבה יותר קדוש. ובאמת במסל"ש הוא מדבר על הכלל במדרגות הגבוהות. זה לא מופיע בהתחלה. הרב קוק זה בניין קדושת האומה. עוד יותר פרט. אם אתה לומד בישיבה חרדית אתה צריך להתאמץ כדי להיות גדול, ואם אתה לומד בישיבה ציונית אתה נקרא להיות עוד יותר גדול כי אתה צריך להתמודד עם הכלל.

זה מסובך ולכן צריך יותר קדושה. קדושה יותר מסובכת ועליונה. ולכן זה לא סותר. בוודאי שזה לא סותר. היה תלמיד של הרצי"ה שהיה חבדניק והוא שאלו מה אומר על חבד? ואמר שהם חלק מהיהדות ומה הבעיה בהם? שהם חושבים שהם כל היהדות. הרב קוק אמר אל תעשו לי קוקיסטים. וכי פה אנו לומדים רק את הרב קוק? לא. אנחנו לומדים גם הרב קוק וגם דברים אחרים. בגלל שאנחנו צריכים לדבר על הקמת האומה אנו לומדים את הרב קוק, הוא חלק חשוב. וכי בעל התניא הוא לא חלק חשוב?! זה מוסבר בהרבה מאמרים. בדרך התחייה- כיוון שבגלות אנחנו עם מפוזר ומפורד אתה יכול להרשות לעצמך להיות חלק אחד, ומה עם השאר? יש אחרים. אני רק ברסלב..

אבל כדי לבנות אומה אתה חייב הכל. אתה צריך כלכלה תעשיה וחקלאות וצבא וכן הלאה ותיאום בניהם. אז כדי לבנות אומה אתה חייב את כל הזרמים כל השיטות. הכל. מה שנקרא האחדות הכוללת בא.הקודש ג. כמו אדם שאוכל- הוא לא יכול לאכול רק גזר כל היום, צריך לאכול את כל המזון. חייבים הכל כדי לבנות את האומה. כמה אחוזים? זה כבר משהו אחר. זוהי שיטתו של הרב קוק לאחד את הכל. כשלומדים את הרב קוק צריך לדעת כל דבר מאיפה זה הגיע. וזה דבר מסובך מאוד, צריך להיות גאון כדי להבין זאת. ולמה הוא לא כתב מקורות? כי זה לא משנה.

שאלה: איך אפשר ללמוד ספרים של פרט עכשיו כאשר אנחנו צריכים להיות יחידים כאלו שהם חלק מכלל?

תשובה: עכשיו אנחנו לא כותבים תוכנית לימודים לבחור ישיבה. יש תוכנית לימודים ויש סדר מסויים. יש ספרים אשר מתאימים. כמו מסל"ש אשר הוא מתאים כהתחלה לקומת הכלל. אתה יכול לבנות פרט, אך הוא בניין כזה שאי אפשר לבנות על גביו בניין כלל. דוגמא. אהבת ישראל- פרט. אתה חבר שלי—אהבת ישראל, אתה מעצבן אותי- אני לא מדבר איתך. אבל כשאתה בונה אומה אין ברירה, אתה עם כולם. ולכן הרציה דיבר על אהבת ישראל בלי סוף.

ופעם תלמיד שאל אותו למה הרב חוזר על זה שוב ושוב? והרב ענה אני מדבר על זה ואני אדבר על זה עוד ועוד והלוואי תלקטו קצת ממה אני אומר כאשר תצטרכו לזה. יש הרבה אנשים מעצבנים במדינה. צריך להיות פרט עם כתפיים מאוד מאוד רחבות של אהבת ישראל כדי להחזיק עם הכלל הזה. המסל"ש אע"פ שאתה לא כלל ישראלי הוא בונה אותך שתוכל להחזיק כפרט בתוך הכלל. הוא מושך אותך למעלה לאט לאט. וכך הכוזרי והמהר"ל. יש ספרים אשר בונים את הפרט כדי שיוכל לבנות על גביו קומה של כלל. אך בתניא זה לא ככה אלא נשארים חזרים כלוחמים העומדים בפי עצמם. ועובדה.

שליחי חב"ד אשר נמצאים בכל העולם והילדים שלהם נשארים יהודים, אבל זה לא אומר שאפשר לבנות עליו אומה על הפרט הזה. זה לא חלק מלגו, זה משהו אחר. יש לימוד פרט שהיה פעם שהוא נצרך גם עכשיו. זהו לימוד מאוד חשוב, שאסור לשכוח אותו, צריך להיות כלל, אך גם לשמור על הפרט. יש הרבה שברים שזה אותו הדבר, זה לא חלופי אלא תוספת. כל מה שלמדנו על הפרט במשך כל הדורות- נשאר. אבל צריך עוד לבנות דברים אצל הפרט, שהם הפרט ביחס אל הכלל, שלפעמים זה בצורה אחרת.יכול להיות גם דברים שהם פרט והם אותם הדברים, אך בניגון אחר.

====