שיעורי הרב שלמה אבינר

היחס לחיילים שפינו יהודים

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר