שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הטרור - פוגע רק בדתיים וחרדים? (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

האם זה נכון שכמעט רק דתיים וחרדים נפגעים על ידי טרור?

[ראיון]

ש: יש טענה שכל הנרצחים או כמעט כל הנרצחים בזמן האחרון הם דתיים או חרדם?

ת: זה באמת פלא עד איפה מגיע היצר הרע של הפילוג, שרוצה עתה לנכס את המסירות הנפש רק לדתיים. האנטישמיים אינם מבחינים בין יהודי ליהודי.


ש: תמיד היה ככה?

ת: כן. גם היטלר ימח שמו, שנותן השראה לכל מיני רוצחים, חיסל יהודים דתיים, חילוניים, ימניים, שמאלניים, ציונים, לא ציונים, מודרניים, מיושנים, חרדים, לא חרדים, ואפילו יהודים שהתנצרו .בעיניו, כל היהודים הם יהודים. ובזה הוא צודק.


ש: הוא צודק?!

ת: כן. באמת אנו עם אחד. בתאי הגזים היו כל סוגי היהודים!במשרפות נתערב אפר עם אפר! וכן הערבים המחבלים המרושעים אינם מבחינים בין יהודי ליהודי!


ש: יש טוענים שהם מחפשים דווקא דתיים או חרדים, כדי להיות בטוחים שאלה יהודים...

ת: ההסברים שלהם אינם מעניינים אותנו. הם גם רצחו תיירים שהיו גויים. הם גם רצחו במקומות חילוניים מובהקים. ואכן, באמת אנו עם אחד, ודם מתערב עם דם.


ש: אבל האם נכונה העובדה שהרוב המוחלט של נפגעים הם דתיים או חרדים?

ת: מי שרוצה לעסוק בסטטיסטיקה אינו יכול להצטמצם לתקופה קצרה. צריך מחקר רחב שנים. אגב, פעם בן גוריון אמר לנו: איפה אתם, הדתיים, בבתי-קברות צבאיים? הוא רצה להביע מורת רוח על כך שיש דתיים שמתחמקים משירות צבאי. כמובן, הרבה דתיים כן שרתו בנאמנות ובמסירות נפש. על כל פנים בימינו, בתי-קברות צבאיים מלאי דתיים. "מאושרים אנו לדמעות".


ש: ובסיכום?

ת: במקום לעסוק במחקרים טפלים כאלה, יש להילחם נגד כל סוג של טרור, ובמיוחד להכריז מול העולם כולו: הארץ הזאת שלנו היא וממנה לא נזוז לעולם! [[קטגוריה: עם ישראל (מאמרים)