שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

החרדים והציונות

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־16:24, 11 ביוני 2018 מאת Maale (שיחה | תרומות) (החרדים והציונות)

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

[באהבה ובאמונה]


שאלה: מדוע החרדים לא מחשיבים את מדינת ישראל? הם נלחמים על השבת ועל התורה – וחיים בסתירה?!


תשובה: כלל גדול, לא יעסוק אדם בביקורת על אחרים אלא על עצמו. ביקורת על אחרים זה קל. יש שימוש מליצי בהלכה "כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו" (נגעים ב ה). לכן וידוי הוא בגוף ראשון: אשמנו, ולא בגוף שני: אשמתם, ולא בשלישי: הם אשמו. לחרדים יש רבנים משלהם. הם כבר יודעים מה לעשות ואינם זקוקים לעצות שלך.

בשנת תר"ח פרצה מגפת חולירע בוילנא. התחילו היהודים לחפש אשמים ולחטט בעוונות של אחרים. בא מחפש חטאים, חבר בכיר בוועד למען חיפוש מומים אצל אחרים, וסיפר לרבי ישראל סלנטר שפלוני עושה מעשים אשר לא ייעשו. השיב לו הרב: את המצורע מרחיקים מחוץ לשלוש מחנות, לא מפני שמשקר אלא מפני שמספר לשון הרע של אמת על הזולת (ערכין טז). אז אנו אומרים לו: אתה כל כך מוכשר בחיפוש חטאים, אז צא מן המחנה, שם לא תמצא אף אחד להלין עליו, ואז תפנה את חיצי הביקורת כלפי עצמך, ותצא צדיק גדול...

זה הכלל: לראות חסרונותינו ומעלות חברינו. וללמוד מהן.

וכי אפשר לחשוב שלחרדים אין מעלות?! - שמירה על ההלכה קלה כחמורה, אמונה טהורה בלא נצנוצי כפירה, יראת שמים, כבוד תלמידי חכמים ושאיפה להתגדל לתלמיד חכם, קביעת עתים רחבה לתורה, חינוך טהור לילדים, הינזרות מתרבות בידור מקולקלת ועוד.

כלומר, זה סוג היהודים שהיינו במשך אלפיים שנה. אם כן, אנו כולנו חרדים. הציונות אינה במקום החרדיות, היא נוספת .היא לא אלטרנטיבית, היא קומולטיבית. אדרבה, חרדי ציוני צריך להיות חרדי עוד יותר מחרדי לא ציוני. כמובן, לא מדובר בלבוש, שכן זה דבר חיצוני. אלא בעניינים העקרוניים: יראת שמים, לימוד תורה, תרבות טהורה, כבוד תלמידי חכמים ועוד.

אם כן, יוצא שהציונות היא לכאורה עבירה של 'בל תוסיף'? - לא כן. תמיד היינו ציונים. כי מהי ציונות: בניין הארץ, שיבת ציון, הקמת המדינה, צבא. אלא בגלל הגלות מצוות אלו נעצרו, ועכשיו הן חוזרות וניעורות. לא היינו פטורים מהן, אלא אנוסים, ועתה האונס נעלם בנס, בעזרת ד'. אז מצוות אלו חוזרות. אשרינו.

אך אין הן במקום חרדיות אלא תוספת לחרדיות ותוספת של חרדיות. וגם בחרדיות שהיתה במשך אלפיים שנה יש להתחזק.

יש פוסקים שסברו כי מי שאינו צדיק לא יעלה לארץ, כי זו ארץ קדושה, כגון תרומת הדשן ושערי צדק לבעל חיי אדם, אך אין הלכה כמותם, ויש לעלות מכלמקום. לכן הדגיש רבנו הרב צבי יהודה, שבארצנו צריך תוספת יראת שמים.


  • פורסם בשאילת שלמה 371