שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

החצאית הארוכה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

החצאית הארוכה

[ראיין: הרב מרדכי ציון]


ש: יש אופנה חדשה של חצאית קצרה, שהיא לכל הדעות, מחמירים או מקילים, נגד ההלכה. האם זה נובע ממרידה בתורה?

ת: לאו דווקא. זה בגלל שתי סיבות: יצר הרע ואי ידיעת ההלכה. צריך להוסיף גבורה רוחנית ולימוד הלכה.


ש: באמת איפה זה כתוב בהלכה?

ת: למשל במשנה ברורה סימן ע, שאגב הוא מקל ופוסק שדי לכסות עד למטה מן הברך ולא צריך עד הרצפה.


ש: והלכה כמותו?

ת: זו מחלוקת. רוב הפוסקים חולקים עליו וגם רוב ההוכחות נגדו. אבל יש לו כתפים רחבות, ומי שרוצה, יכולה לסמוך עליו.


ש: גם ספרדים? הרי הוא פוסק אשכנזי?

ת: זה לא קשור. מה שהוא אומר אינו מבוסס על דברי הרמ"א בניגוד לדברי הבית יוסף, אלא על פירוש הגמרא. אבל הלוואי שכולם היו נוהגים בזה לפחות כמשנה ברורה.


ש: לשיטה החולקת עליו, די בגרבים מתחת לברך או צריך חצאית ממש?

ת: או או. אבל גרבים לא שקופות וגם לא בצבע עור. וגם לא חצאית דבוקה לגוף, וגם לא מושכת את העין בצבעה או בצורתה.


ש: אגב זה, האם אין זה קטנוני וחודרני, לעסוק בכל הפרטים האלה?

ת: אתה רואה שגדולי הדור עוסקים בזה בספרים, בחוברות ובכרוזים. אכן בדורות הקדמונים היה ברור שצריך ללבוש בגדים צנועים, ואפשר לראות בתמונות כיצד נשים היו לבושות, גם יהודיות וגם גויות. זה היה מובן מאליו. אבל מאז, הידרדר המצב, יצר הגילוי גדל, אז יש חובה להזכיר גם דברים שפעם היו פשוטים.


ש: וזה יעזור? הרי כשם שמצוה לומר דבר הנשמע ,כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע.

ת: בודאי יעזור. יש שלוש קבוצות. א. נשים צנועות שאכן לא זקוקות לכל ההלכות. ב. יש כאלו שנפלו עמוק ברשת היצר, והם אינם מקשיבים, עיין שמונה פרקים ב', ונשאר לנו להתפלל עליהם שד' ירחם עליהם ויאיר עיניהם. ג. הרוב הדומם שמתנדנד ומתלבט וכאשר הוא שומע דברי אמת, הם באים כמים חיים על נפש עייפה.


ש: בכלל, מאיפה באות כל הנפילות האלה?

ת: מצירוף של שתים: יצר הרע והונאה עצמית, לומר: הרי כולם עושים ככה, אעשה כן גם אני, כמבואר במסילת ישרים בפרק י' על מידת הנקיות. יש גם שמפחדות להיות שונות מאחרות. אבל כמובן אין זה טיעון. צריך לא להיות עבד לאופנה, עבד לאחרים, צריך להיות בן חורין. במיוחד שיש נשים רבות הלובשות חצאית ארוכה וצנועה. אשרינו.


ש: מה טיב היצר הזה?

ת: מבואר במהר"ל, נתיבות עולם, נתיב הצניעות, שזה יצר החיצוניות לעומת הפנימיות, אדם נסחף אחרי החיצוניות, מטעה את עצמו שזו מטרת החיים – איך הוא נראה כלפי חוץ. לא. מטרת החיים היא קדושה, היא ואתם הדבקים בד' אלהיכם, טהרה, מידות טובות. גם השכל אומר כן, אבל הדמיון מטעה. אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסת בו רוח שטות.


ש: נשים צריכות להיות צנועות בגלל הגברים?

ת: גם. אך לאו דווקא. אדם צריך תמיד להיות צנוע, בין איש בין אשה, בין לבד בין בנוכחות אחרים, אפילו סגור בחדרו, אפילו בחושך, ואפילו במקלחת, כי הקדוש ברוך הוא מלא כל העולם כבודו. עיין קצור שולחן ערוך ג.


ש: אז זו צניעות מול ד'?

ת: גם מול עצמו. צריך עדינות נפש. החשיפה החוצפנית אינה מתאימה לענווה ולאצילות הישראלית.


ש: יש אומרים שזה קרב אבוד ואין סיכוי לנצח את התאווה הגסה של גילוי הבשר.

ת: לא נכון. אמנם האופנה מקולקלת, אבל אנחנו חזקים מכל הנסיבות. איזהו גבור, הכובש את יצרו. תמיד יש משברים, עלינו להתגבר עליהם .מרן הרב קוק כותב באורות התחיה ו: "אמיצי הרוח יאמרו: החיים הם עלולי מחלה, אבל גם עלולים לשוב אל הבריאות השלמה".


ש: וכיצד להתגבר. יש נשים שהצניעות מכבידה עליהן?

ת: נכון. זה בגלל חוסר דבקות פנימית. "לא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל" (ישעיה מג כב). אז חשים מעמסה, הכבדה והטרדה. יש להוסיף דבקות פנימית בד'.


  • פורסם בשאילת שלמה 403