שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

החפץ חיים ומדינת ישראל (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שמועות מפי רבנו הרב צבי יהודה על החפץ חיים

א. אמר החפץ חיים: קיום מצווה בארץ הוא פי עשרים מאשר בחוץ לארץ (שיחות הרב צבי יהודה – ויקרא עמ' 265, לנתיבות ישראל ח"א עמ' קס ועמ' רב).

ב. הגאון ר' לייב בנו של החפץ חיים סיפר לרבנו הרב צבי יהודה, שכאשר התחילו לבנות את ראשון לציון, אביו אמר לו: "לייבל, מתחיל כבר המעשה". כלומר, סידור הגאולה מתחיל (שיחות הרב צבי יהודה – בראשית עמ' 457-458 ודברים עמ' 485-485).

ג. "לפני כמה שנים סיפר לנו תלמיד חכם אחד, שכמה בחורים רצו להשתמט משירות בצבא הגויים, ולא לבטל תורה. על כן רצו לחבל בגופם, ולהפסל על ידי זה משירות צבא הפולני. אבל החפץ חיים התנגד לזה: 'אין אדם רשאי לחבל בעצמו. הגוף אינו שלך. ומדוע להשתמט? תתאמן בצבא, המשיח יבא עוד מעט ותהיה מדינה. וכשיש מדינה, צריך צבא. תתכונן פה, יש לך הזדמנות להתכונן לצבא של מדינת ישראל'" (שיחות הרב צבי יהודה - דברים עמ' 263).