שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

החלטת האו"ם על 'מדינה פלשתינית'

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

החלטת האו"ם על 'מדינה פלשתינית'

[שו"ת רדיו – עריכה: רות סופר]


בן גוריון צדק באָמרוֹ: "אוּ"ם-שמוּם!", אכן החלטות האו"ם אינם משנות לנו דבר, אפילו אם יחליטו שמדינתנו, ארץ ישראל, שייכת לפלשתינאים זה לא ישנה לנו. הרי את התורה הם לא יכולים לשנות, את כל המציאות ההיסטורית א"א לשנות.

המדינה היא שלנו, של עם ישראל. הערבים ישבו בארץ עשרות שנים ולא פיתחו בה דבר כמו שנאמר "והשימֹתי אני את הארץ ושממו עליה אֹיביכם" (ויקרא כו לב), בזמן שהגויים בארצנו הארץ תהיה שממה. לעומתם אנו רק הגענו לארץ, ומתוך החרבון והשיממון בנינו גן עדן.

הרמב"ן מסביר שהפסוק: "והשימֹתי אני את הארץ ושממו עליה אֹיביכם" (ויקרא כו לב) אינו קללה אלא ברכה, ע"י זה הארץ מראה שהיא לא שלהם, אלא שלנו ואכן כך היה! ישבו בארצנו עמים רבים והארץ שממה תחתם, הם לא הצליחו לגדל כאן דבר, וכשאנו הגענו לכאן הפכנו את הארץ לגן עדן.

אנו לא צריכים לשאול את האו"ם של מי הארץ, אנו יודעים שהארץ שלנו. אנו יודעים על פי התורה, על פי דבר ה', על פי הארץ עצמה, ואפילו לשיטתם על פי החלטת חבר הלאומים בעקבות הצהרת בלפור (שעל פי האמת מבחינה חוקית החלטת חבר הלאומים מעולם לא שונתה..).

כשהאנגלים הכריזו על הצהרת בלפור שיקימו לנו בית לאומי בארץ ישראל, ביקשו מהרב קוק שיבוא להודות להם, על כך השיב הרב: אין על מה להודות, זו הארץ שלנו, הם נתנו לנו מה שכבר שייך לנו! אך אני מוכן לברך אותם על כך שהם עוזרים לנו לקבל חזרה את מה ששייך לנו. לאחר מכן הבריטים שינו את גישתם ועשו לנו צרות רבות עד כדי כך שלאחר ה"שבת השחורה" אמר הרב צבי יהודה "גמרנו עם הבריטים! נגמרה להם כל הברכה, זה יהיה הסוף שלהם" וכך היה. עם זאת למרות כל הצרות שהבריטים עשו לנו הקמנו מדינה, והבריטים שהיו אימפריה אדירה התרסקו ואיבדו הכל. זהו כלל ידוע, כל מי שעושה צרות לעמ"י משלם ביוקר. כל מי שעשה לנו צרות נעלם: מצרים – הלכו! בבל – הלכו! פרס – הלכו! מדי – הלכו! יון – הלכו! רומי – הלכו! ספרד – הלכו! תורכיה – הלכו! רוסיא – הלכו! אמריקא – הולכת... כל מי שמפריע לעמ"י נעלם.

לכן, כדאי מאוד לגויים לעזוב אותנו לנפשנו ולהשאיר לנו את ארצינו. לערבים יש מספיק מקומות לחיות בהם, יש להם 25 (!) מדינות, עם שטח פי 500 ממדינת ישראל! הם לא צריכים עוד ארצות.

לכן החלטות האו"ם אינם נוגעות לנו כפי שאמר בן גוריון "או"ם שמום" וכפי שאמר רבינו הרב צבי יהודה: "ההחלטות של האו"ם נוגעות לי כמו לכפתור החולצה" מה שהם אומרים אינו משנה.

ב"ה, אנחנו ממשיכים להיבנות פה, בחסדי ד' עלינו, כפי שנאמר בתהילים: "למה רגשו גוים" (פרק ב), אין סיבה לגויים להתרגש ולכעוס, זה לא יעזור להם, אדרבה, ככל שהם מפריעים לנו, הם כורים לעצמם בור. אשרי העמים שמבינים מה אנחנו עושים פה, שמצליחים לראות שד' החליט לעשות ישועה לעמו.

אנחנו לא מתרגשים מההחלטה שהחליטו באו"ם, זו "החלטה וירטואלית". להם יש מדינה וירטואלית, ולנו יש מדינה אמיתית שריבונו של עולם בונה לנו.

אשרינו שזכינו לבנות מדינה כ"כ מוצלחת עם צבא חזק וכלכלה חזקה, אשרינו שזכינו למה שהדורות אחרים לא זכו.

ובאמת מדוע אנו זכינו לכך? מסביר מרן הרב קוק בספרו שמונה קבצים, שהסיבה היא שאנו מוסרים את נפשנו על ארץ ישראל! הדור הזה זכה לגאולה, כי מסר את נפשו על הגאולה! הקב"ה נותן, אם יש מי שיקבל. והדור הזה, אומר מרן הרב קוק, זכה לגאולה כי מסר נפשו על הגאולה! מסר, מוסר וימסור.

חזקו ואמצו.


  • פורסם בשאילת שלמה 256