שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הושטת יד לאשה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

הושטת יד לאשה

[ראיין: הרב מרדכי ציון]


ש: אשה חשובה התבטאה בתקשורת שמותר לה להחזיר יד לאיש שמושיט לה כדי למנוע ממנו בושה. יש לזה מקור?

ת: ודאי שלא. ודאי אסור. החזון איש אפילו כותב שזה בייהרג ואל יעבור. אך גם אם לא נקבל דבריו, בכל זאת זה נשאר איסור חמור.

אי אפשר לפסוק הלכה על פי אמירה סתמית כזאת. צריך להראות תשובה הלכתית מנומקת כתובה כדין.


ש: אבל מה עם הנימוק שזה גורם בושה לזולת. הרי כבוד הבריות דוחה איסור דרבנן?

ת: לא ברור שזה מדרבנן. אבל זה לא כלל גדול שכבוד הבריות דוחה איסור דרבנן, אלא יוצא מן הכלל, על פי ההלכה – וכאן לא האשה מביישת אותו, אלא הוא המבייש את עצמו. משל למה הדבר דומה, לאדם שמגיש לחברו מזון לא כשר, ואם יסרב, אז ייפגע. כמובן יש לנהוג בחכמה כדי למעט כמה שאפשר את הפגיעה.


ש: אך כיצד להסביר לחילוני שנפגע מכך שלא מחזירים לו יד?

ת: קודם כל, יש לדעת שאין מונופול על פגיעוּת למי שיוזם עבירה. גם לשני יש רגשות וגם הוא ייפגע אם יושיט יד. אז מה עושים במקרה, שאו זה ייפגע, או זה ייפגע? פשוט מאוד, כל אחד ינהג כפי מצפונו, והזולת יתייחס אליו בכבוד.


ש: איפה המקור בתורה שאסור להושיט יד?

ת: בפסוק ולא תקרבנ. ויקרא יח. ועיין ספר החינוך על פסוק זה. ועיין רמב"ם, שולחן ערוך שיש להתרחק מאוד מאוד, וכן קיצור שו"ע קנב ח. וכן מסילת ישרים ריש פרק יא. ועוד ועוד (עיין מקורות מפורטים באריכות בספרו של הרב על הלכות צניעות "גן נעול" – מ"צ).


ש: אבל יש מספרים שראו רבנים מחזירים יד למושיטות?

ת: כבר אמרנו שלא פוסקים הלכה על פי מעשה. עיין בבא בתרא קל ב. ותשובת רבנו אברהם בן הרמב"ם בנידון. ומעשה באשה חילונית שהושיטה יד לרבנו הרב צבי יהודה והתלמידים חשבו שראו שהוא החזיר יד, ותמהו. הוא הבין שתמהו ומעצמו הסביר: אל תחשבו שהושטתי יד, אלא עברתי עם ידי קרוב לידה כאילו פספסתי...


ש: אבל לפעמים זה לפני ציבור רחב?

ת: לא משנה. אדרבה עבירה ברבים היא יותר חמורה. ומעשה בג"ר עובדיה יוסף שקיבל פרס ישראל, וראש הממשלה דאז שהיתה אשה הושיטה לו יד מול כל מצלמות המדינה. הוא לא החזיר יד. לחשו לו שאין זה מנומס. השיב שהתורה מעל הנימוס.


ש: זה מעשה רב?

ת: כן, כיון שנימק. ועוד מעשה בג"ר מרדכי אליהו שהתקבל על ידי מלכת אנגליה שהושיטה לו יד בפני כל מצלמות העולם. עמד ישר כמו חייל ולא החזיר יד. ובערב הוא קיבל מכתב מהאחראי על הפרוטוקולים והנימוסים בחצר המלוכה שחיפשו בספרי הנימוסים ומצאו שאין למלכות אנגליה להושיט יד ל"רב יהודי" ולכן הם מתנצלים.


ש: זה מעשה רב עוד יותר! ובסיכום?

ת: אם אינך מחזיר יד לאשה שמושיטה לך, יש לך אסמכתא של מלכת אנגליה!


  • פורסם בשאילת שלמה 395