שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הוצאת דיבה על רבנים (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

הוצאת דיבה על רבנים

[ראיון – מקור ראשון]


שאלה: רבנים (כולל הרב) תבעו אדם על הוצאת דיבה עליהם שהם קוראים לרצוח שמאלנים, וזכו במשפט, אבל הפיצוי היה נמוך, רק 180 ש"ח. מה תגובתו של הרב?

תשובה: פחות משנה אם הפיצוי הוא 120 אלף שקל או 180 שקל בלבד – מה שחשוב הוא האמירה העקרונית. משפטים נגד הוצאת דיבה הם דבר טוב, לצערנו, אנשים מוציאים דיבה, וזה דבר חמור. זו לא רק עברה נגד התורה אלא זה גם מפוררת את החברה. ברומא העתיקה, מי שהוציא דיבה היה נענש בהגליה עם עבודת כפייה. לא בגלל שהרומאים דאגו לרמה מוסרית עליונה, אלא בגלל שהם הבינו שזה הורס את הלכידות הלאומית של העם הרומאי. לכן הגיבו בתקיפות על מי שמוציא דיבה. אני לא רודף כסף ולא צריך כסף. גם בכסף הזה לא אשתמש אלא אתן לצדקה. זה כסף ש'נפל מן השמים', אז אתן אותו לדברי שמים. הפסיקה העקרונית שאסור לנהוג בהפקרות ושאדם יכול לנהל מאבקי דעות אבל אסור לו להוציא דיבה על הזולת, היא ברכה וטובה.


ש: האם התשלום שהוטל אינו קטן מדי?

ת: אפילו אם לא היה קנס בכלל, חשוב שאנשים לא ישקרו ולא יוציאו דיבה.


ש: אם התשלום קטן כל כך, מה ימנע אנשים להוציא דיבה בעתיד?

ת: אנשים מבינים שאם בית משפט פוסק משהו, יש פה אמירה של יושר ושל אמת, וזה יותר חשוב מכסף, האמירה הזאת שוקלת יותר ומשפיעה יותר. אני לא מדבר בשם הרבנים האחרים, אתן אותם 180 שקל לצדקה וזהו.


ש: האם לרב נגרם נזק?

ת: אפילו לא ידעתי שנכתב ככה. אף אחד לא דיבר איתי על זה – לא אז, לא לפני כן ולא אחר כך. אם הרבנים שיזמו זאת לא היו אומרים לי, לא הייתי יודע.


ש: אז למה הרב הצטרף לתביעה?

ת: כיוון שאנחנו רוצים שהיחסים במדינה יהיו מושתתים על אמת ועל יושר, ואם יש דברים שאינם כאלה צריך למחות. זו הייתה צורה של מחאה והמחאה נגד השקר בוודאי פועלת.


  • פורסם בשאילת שלמה 369