שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

ההלכה היהודית: לא להר הבית

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

ההלכה היהודית: לא להר הבית

[ראיון עם הרב - רשם: הרב מרדכי ציון]


שאלה: האם הרב מתרשם מהתעוררות משמעותית יותר בציונות הדתית, בשנים האחרונות, בנושא העלייה להר הבית?

תשובה: זו תופעה שולית. אלו המספרים ב-5 שנים האחרונים של היהודים הנכנסים להר הבית: 5658, 5792, 7724, 8247, 8528. ותיירים 400,000-300,000!

עכ"פ לא פוסקים הלכה על פי סקר דעת קהל, אלא - בנושאים כאלה - על פי הרבנות הראשית לישראל וגדולי הדור. ולמעשה, כאמור, רק מעטים מאוד עולים, אך אם הוא נכון שהרבה רוצים לעלות, זה מראה שלאותם אנשים עוד ארוכה הדרך, כי במקום מסירות נפש לתורה ומצוות, הם עסוקים בדבר שאינו מצוה. אך יש להתאזר בסבלנות, כולם יחזרו בתשובה שלמה.


שאלה: האם עמדתו ההלכתית של הרב נותרת בעינה: קרי, אסור לעלות להר הבית והנחיית הרבנות הראשית בנושא עומדת בתוקפה?

תשובה: דעתי נמצאת באריכות בספרי למקדשך תוב. אך להלכה היא אינה מעלה ואינה מורידה, אחרי שהרבנות הראשית לישראל אוסרת, כפי שמצויין בשלטים מסביב להר הבית. ושמא תאמרו: אבל יש רבנים גדולים שמתירים ויש שאוסרים, ואלו ואלו דברי אלהים חיים? אלא האוסרים הם גדולי הדור ויש מדרגות בין תלמידי חכמים. ב. הרבנות הראשית לישראל אוסרת והיא הקובעת. ג. רבותינו מרן הרב קוק ורבנו הרב צבי יהודה אוסרים (עיין שו"ת משפט כהן צו).

ומה שרבנים חרדים לא יצאו נגד עליה להר הבית, כי זה דבר מובן מאליו וידוע. פעם מישהו שאל את הגרי"ש אלישיב על עליית להר הבית, והשיב: חס ושלום! הגבאי אמר לשואל: שאלות כאלה אתה שואל את הרב?! הרי זה כרת?! הגיב הגרי"ש: גם אם אין כרת, כתוב: לא יטמאו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם (וישמע משה א קפח-קפט).

גם מיד לאחר שכבשו את הר הבית, מסופר על הגרי"י קניבסקי ה"סטייפלר", שהכין כרוז לפרסם חומרת איסור הכניסה להר הבית ותלמידו אסף את חתימותיהם של גדולי פוסקים החרדים, וכשכבר היה מוכן לדפוס יצא הכרוז של הרבנות והדיינים על חומר האיסור, ואמר שכבר אין צורך להדפיס את הכרוז, שכבר יצא כרוז (אורחות רבנו א שכד-שכח).


שאלה: מדוע, הלכתית, אסור לעלות להר הבית?

תשובה: הרי זה איסור כרת, ויש ספק גדול במקומם העזרה, ההיכל וקודש הקודשים.


שאלה: כיצד הרב רואה את הניסיונות לקדם את נושא העלייה להר הבית מצד ארגונים ועמותות הפועלים בנושא בשנים האחרונות? האם מהלך שכזה מותר מבחינה הלכתית?

תשובה: הרמב"ם בהלכות מלכים (א א-ב) אומר שקודם יש להקים מלכות ישראל, אחר כך למחות עמלק, ורק אז לבנות בית מקדש. וכך לימדנו רבנו הרב צבי יהודה.

ואחרי מלחמת ששת הימים, התחדש שיעורו של רבנו הרב צבי יהודה לתלמידיו הגדולים, הרבנים תלמידי החכמים. בענוותנותו הוא שאל: מה נלמד עכשיו? הרב חנן פורת הציע: אולי הלכות בית הבחירה? רבנו אחז ידו בחום ואמר לו: חנן, עוד הרבה עלינו ללמוד את הלכות מלכים ומלחמותיהם.


  • פורסם בשאילת שלמה 337