שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הדר נשים והדרת נשים

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

הדר נשים והדרת נשים

[ראיין: הרב מרדכי ציון]


ש: יש אנשים הטוענים שהתורה היא בעד הדרת נשים. כיצד להתייחס לדבריהם?

ת: אין זה נכון כלל. בתורה יש יחס מכובד ועליון לנשים. יש שווין מוחלט בין גברים ונשים. שניהם אהובים, שניהם ברורים, שניהם גיבורים, שניהם עושים באימה וביראה רצון קונם.


ש: איפה כתוב בתורה שיש שווין?

ת: "ויברא אלהים את האדם בצלמו, בצלם אלהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם" (בראשית א כז). צלם אלהים הוא המעלה העליונה של האדם, והוא נמצא הן אצל איש והן אצל אשה. הרמב"ם מסביר בתחילת מורה נבוכים שצלם אלהים הוא השכל, ובזה אין הבדל בין איש לאשה. אפשר להשתמש במושג אחר: נשמה אלהית.


ש: אבל בכל זאת יש הבדלים ביניהם?

ת: בודאי, אבל לעומת צלם אלהים, הם בטלים בשישים, בטלים באלף.


ש: אם כך למה אין נשים יכולות להשתתף בפעילויות שונות של גברים, והן נדחות הצידה?

ת: גם גברים לא יכולים להשתתף בפעילויות שונות של נשים, וזה לא בגלל שהם נדחים הצידה, אלא בגלל הצניעות שהיא יסודו של עולם ובאה לידי ביטוי בהפרדה בין גברים לנשים.


ש: אבל אותם טוענים מרגישים בהפרדה זו מין זלזול והשפלה כלפי נשים?

ת: חלילה. ראה מה כותב מרן הרב קוק בספרו מידות הראיה, ערך צניעות: "מדת הצניעות גורמת טובות רבות בעולם, ומתוך כך היא זוכה לדחות מפניה דברים שהיו טובים מצד עצמם... הצנוע מכיר כי לא מפני שנאה על המין הוא מתרחק ועושה גדרים כי אם מפני התכלית הכללי היפה". אך כמובן יש יוצא מן הכלל אחד...


ש: ומהו?!

ת: בין איש לאשתו, צריך קרבה גדולה מאוד. "ודבק באשתו", "והיו לבשר אחד". הרב שמשון רפאל הירש בפרשת אחרי מות על איסורי נישואים, אומר ש"ודבק באשתו" "והיו לבשר אחד" הוא נס הניסים.


ש: למה נס הניסים?

ת: כי אנשים הם שונים וקשה להם לחיות יחד. ופה יש דבקות עמוקה. אגב, אנשים אוהבים אותות ומופתים וניסים. הנה לך נס הניסים!


ש: נחזור לעניינינו. האם נכחיש שהתנועה הפמיניסטית למען שוויון נשים הביאה ברכה?

ת: זה נושא מורכב. יש תחומים שהיא הביאה אושר לנשים, אך יש תחומים שהיא אמללה אותן. היא קדמה אותן באפשרויות לימודים ועבודה וזה טוב – כמובן בתנאי צניעות. אבל כל זה לא נוגע לנו.


ש: למה? אין צורך בעם ישראל לרומם את מעמדן של הנשים?

ת: לא. הוא תמיד היה מרומם ונשגב. אשה תמיד זכתה להוד ולהדר. תמיד נשים היו מכובדות, חוץ כמובן ממקרים יוצאי דופן, שהם יוצאים מן הכלל המאשרים את הכלל.


ש: היו אצלנו נשים במעמד נשגב?

ת: בודאי. הרבה מאוד. חוה שרה רבקה רחל לאה מרים יעל דבורה חנה רות מיכל אביגיל אסתר ועוד ועוד. שבע נביאות המוזכרות בפירוש בתנ"ך. ועוד ששים רבוא נביאות (מגילה יד)! הרי נבואה היא המדרגה הכי עליונה שיש (עיין רמב"ם הלכות יסודי התורה ז).


ש: אבל לא כל הנשים נביאות?

ת: אבל כל הנשים מכובדות והן היו מכובדות בחיק המשפחה ובחיק החברה. אצל הגויים מעמדן אכן היה אומלל. הנה דוגמה מעניינת ומכאיבה. כתוב בשולחן ערוך שבעל שמכה את אשתו, זה אסור וזה חמור וזה מעשה גויים(שו"ע אה"ע קנ"ד)!


ש: אז למה אשה לא מעידה או לא שופטת?

ת: צניעות. אגב לפי התוספות בבא קמא טו אשה כן שופטת והוכחה מדבורה הנביאה ששופטת את ישראל. אך לרוב השיטות, אינה שופטת. אצל הגויים, הן מוסלמים, הן נוצרים, מעמדן היה נורא, ובמידה רבה הוא עדיין נורא, גם אם הוא עטוף בברק חיצוני.


ש: מה זה קשור לנצרות?

ת: היא האשימה את חוה אמנו בחטא אדם הראשון כשליחת הנחש-השטן, ועשתה דה-הומניזציה גמורה לנשים. גם העלתה נשים רבות על המוקד. אחר כך בלית ברירה התמתנה.


ש: האם אנחנו לא כולאים נשים בבית?

ת: לא. זאת הנצרות: .Kinder, Küche, Kircheכלומר ילדים, מטבח, כנסיה. אין שום עיכוב הלכתי שאשה תעבוד, אם רצונה בכך, כמובן על פי כללי צניעות. הכל כפי רצונה – בבית או בעבודה. כמובן יש גם אילוצי פרנסה.


ש: אכן צניעות. אבל למשל הפרדה באוטובוסים אינה הגזמה?

ת: אכן לא חייבים. זו החלטה אישית. אגב, בארצות הברית יש ליהודים חברות אוטובוסים נפרדים גברים נשים. זה רצונם. יתר על כן, גם אצל גויים, בכמה מקומות בעולם, יש תחבורה ציבורית נפרדת בשעות לחץ ודחיסה, כדי לכבד את צניעותן של הנשים, כגון מקסיקו-סיטי, ריו דה ז'ניירו, טוקיו, בומביי ועוד.


ש: ואיפה כן חייבת להיות הפרדה?

ת: בית כנסת, בית ספר, תנועת נוער, אירועים, ובודאי חוף רחצה. יש גם לומר לזכותה של תנועת בני עקיבא, שהיא מקפידה יותר ויותר על צניעות והפרדה. זה תהליך טבעי עצמי, לא פקודה מלמעלה, אלא הרגשה בריאה של החניכים והמדריכים, הקומונרים והרכזים. ב"ה.


ש: ובסיכום?

ת: כמו שאומר רבנו הרב צבי יהודה: הבחנה אינה פירוד. לפעמים הוא אמר זאת בצרפתית: דיפרנציאציה אינם ספרציה - .Differenciation n'est pas separation


  • פורסם בשאילת שלמה 401