שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הדרכות רבי נחמן (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


תיקון הכללי

ש: האם יש ערך חשוב ב"תיקון הכללי"? האם אין זו אמונה טפלה או מין כישוף לחשוב שאמירת פסוקים עושה פעולה מעצמה?

ת: ודאי חשוב, ככל פסוקי תהילים. אמנם אסור להתרפאות בדברי תורה מדין "חובר חבר" (דברים יח א), אבל אם אומר מזמורי תהילים כדי לעורר נפשו ליראת ד' ולזכך נפשו, אותה זכות עומדת מגנה עליו. ספר החינוך תקיב.


רופאים

ש: רבי נחמן אמר לא לפנות לרופאים כלל בשום מצב. האם ללכת אחריו בעיניים עצומות?

ת: בשולחן ערוך נפסק ללכת לרופאים, וכן כל פוסקי זמננו. ודאי זו לא כוונת רבי נחמן (שו"ע יו"ד שלו).


להיות בשמחה

ש: כיצד להתייחס להדרכות ר' נחמן לשמוח בחלקו ולהתרכז במה שיש לו בלי להשוות לאחר?

ת: בודאי טוב. כמובן אין זו המצאה של ר' נחמן מברסלב. יחד עם זה, כמו בכל דבר, אין להפריז.


ש: האם לדברי רבי נחמן להיות בשמחה תמיד יש מקור?

ת: רמב"ם דעות פרק א.


נסיעה לאומן

ש: האם נסיעה לאומן זה טוב או רע?

ת: כללית אין לצאת לחו"ל, אלא למצוה. ביקור בקברי צדיקים אינו מוגדר כמצוה. אמנם זו מעלה, אבל המבלי אין קברים בארץ ישראל. אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה הינם יותר עליונים מרבי נחמן (שו"ת אורח משפט קמז).


ש: למה הם לא שואלים רבני ברסלב לפשר הדבר?

ת: רבני ברסלב הזקנים והותיקים מתנגדים (ע' החוברת "ראש בני ישראל" של חסידי ברסלב).


ש: אך רבי נחמן הבטיח שמי שיבוא לקברו, הוא יעלה אותו מגיהנם? אז כדאי!

ת: יש דברים הרבה יותר בטוחים לאין ערוך כדי לעלות מגהינם, שחז"ל הבטיחו ואפילו רבונו של עולם עצמו.


ש: מה הם למשל?

ת: תשובה. צדקה. חסד. לימוד תורה. שרות בצבא ועוד. כל המצוות.

[וכששאלו גדולי ישראל אם מותר לרדת לאומן, אמר הגר"מ אליהו: "מי שרוצה להתפלל על קברות צדיקים עדיף שילך לקברות צדיקים בארץ ישראל – חברון, קבר רחל, קבר רשב"י – שהיה רבו של רבי נחמן – ולא יצא מהארץ לטומאת ארץ העמים". הגרי"ש אלישיב: "לך להתפלל בכותל". הגר"ע יוסף תהה איך הפך קבר רבי נחמן לחשוב יותר מקברי הרמב"ם ורבי יוסף קארו – "מרן מקומי". ואמר הג"ר דב ליאור מילי דבדיחותא: "אנשים מגיעים למירון, לקבר רבי שמעון בר יוחאי, כדי לבקש ממנו שיעזור להם כדי שיצליחו לנסוע לקבר רבי נחמן ולבקש ממנו בקשה..." (עיין קום התהלך בארץ סי' מט) – רשם מ"צ.]