שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הדור הוא גדול- מתוך הסתכלות פנימית (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־21:38, 30 באוגוסט 2018 מאת Maale (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "באגרות מובאות כמה אגרות בהם התכתבו הרב קוק והרב זוננפלד בענין הדור. הרב קוק נשאל על ידי ה...")

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

באגרות מובאות כמה אגרות בהם התכתבו הרב קוק והרב זוננפלד בענין הדור.

הרב קוק נשאל על ידי הרב זוננפלד האם הדור הזה הוא דור גדול או דור קטן? הרב זוננפלד אמר זה דור קטן, זה דור פושע. "חייבים אנחנו לענוש את כל עוברי הדת בכל חומרת הדין". אלא שאי אפשר להענישם אז לכל הפחות לא נהיה להם לחברים. אין סנהדרין אך במה שאפשר להעניש- נעניש. ומה שהוא אמר לו מהרב צייטלין- שזהו דור גדול. אמר לו- אנחנו לא יודעים מה הקב"ה עושה בדרכיו. אך אנחנו צריכים לעשות על פי ראות עיננו ולהתרחק מהם, ואין לנו עסק בנסתרות. אתה מדבר על דברים עליונים שלא רואים אותם. ואמר לו הרב קוק- דווקא כן יצטרכו.

לכאורה זה באמת נכון- אין פוסקים הלכה ע"פ נסתרות?

תשובה: מה זה נסתרות? מה שעומד בפנינו עכשיו זה סוגייא אחת. איך מעריכים מי שעומד לפנינו? הוא רשע בינוני או צדיק? אי אפשר לשפוט אדם רק על פי המעשים. צריך לשופטו גם על פי הפנים שלו. ואיפה רואים את זה-שהפנים חשוב? תשובה: קודם כל אדם שעושה עבירה הוא לא יודע שזה עבירה, הוא טועה. כולם עושים אותה- הוא לא פסול לעדות. וכך מובא בשו"ע. וכן בשו"ת ר' עקיבא איגר. הוא חושב שכולם עושים ולכן זה בסדר. כמובן שהוא טועה ועיין במידת הנקיות במסל"ש, אך הוא לא רשע. הוא טעה. הוא טועה טעות. כולם טועים.

ולכן הוא לא חשב ומבחינה הלכתית הוא מבולבל, הוא מבולבל בגלל הרוח הנושבת בעולם. ולכן בוודאי שאני שופט אדם אני לא שופטו רק על פי מעשיו אלא על פי מחשבותיו. וכן צריך התראה לפני שהורגים אדם. ולא שייך בדורנו התראה ובטח שלא עדים. וכן אין סנהדרין. שאם הקב"ה רוצה בכך- אז היה עושה שיהיה סנהדרין, אך הוא לא רוצה.

ה' לא רוצה שתעשה וצריך לקבל את זה. ולכן זה נכון שמין הדין אני מעניש מי שצריך להעניש ואני לא לוקח בחשבון סיבות מקילות- בבית דין של מטה, ובבית דין של מעלה- כן. אך אם הקב"ה בבית דין של מעלה- לא רוצה שישפטו ככה בבית דן של מטה- אז הוא מארגן אונס- שלא יוכלו להעניש ככה, והבית דין של מטה מתחשבים. בוודאי שהייחס אל האדם הוא לא רק על פי מעשיו זה על פי מחשבותיו ושאיפותיו. 2 אנשים עשו אותו מעשה אך לא מאותם המניעים.

ואיך אפשר לדעת? צריך להכיר את הדור. ואיך הרב קוק ראה את הדור? ברוה"ק ומה שהוא ראה. רוה"ק זה לא דבר ארטילאי שבה ממרומים כמו נבואה, אלא זו סיעתא דשמיא מלמעלה אשר מכוונת את שכלו של האדם. רוה"ק עוזרת לאדם לראות. יש לו רוה"ק להבין את הדור. אך אם הרב קוק ברוסיה והדור הוא פה- קשה לא לראות מה קורה פה, גם אם יש לו רוה"ק, כי הוא לא פה. ולכן את מאמר הדור הוא כתב פה, ומה שכתב בחוץ לארץ- לא היה חתוך מה שכתב. ומה כתב שם? לא יודע. הרצי"ה כתב במאמר שהרב קוק כתב בחו"ל בגישושים. הרצי"ה גנז את הכתבים האלו שנכתבו בחו"ל. אסור לקרוא הווא אמינות? אנחנו עדין לא מבינים את הדברים הברורים והחתוכים אז נפנה אל הדברים הלא חתוכים?!

"ארץ ישראל נותנת פירותיה בצורה יפה.. אין לך קץ מגולה מזה". כשאתה רואה את זה מה אתה רואה? אתה צריך לראות שהקיץ הקץ. זוהי נבואה של יחזקאל הנביא. יחזקאל רואה תפוזים וכך סתם אדם. אך יחזקאל רואה נבואה והסתם אדם ממשיך לראות תפוזים. הנבואה היא לא תמיד הבדל בכמות, היא גם הבדל באיכות. מה שקורה פה בארץ- כולם ראו. רוה"ק זה עומק הראיה.

וכך מה שלעתיד לבוא אליהו בא ואומר מנה זה לפוני וכן הלאה. איך הוא פוסק הלכה מתוך נבואה? אלא שאין הוא פוסק את ההלכה אלא שהוא פוסק את המציאות, שכן ההלכה מורכבת מהכרת המציאות והכרת ההלכה, והפסיקה שלו באה מהכרת המציאות.

אנחנו צריכים לפסוק הלכה- מהי המציאות של הדור הזה. מה שהוא חוטא זה כי הוא רשע או כי הוא התבלבל. איך אפשר לדעת? צריך כמה מדרגות של רוה"ק. זה בכרת המציאות. ויש לזה השלכות מעשיות, כמו כל דבר הלכה שהכרת המציאות חשובה בה ביותר.

אם כן, מה שהרב קוק אמר שהדור הזה הוא דור גדול מבפנים. הוא מקוקל מבחוץ וטוב מבפנים. זה ראיית מציאות. וכמובן יש לזה השלכות הלכתיות לפסיקה. וכדי להבין מהו הדור, כיוון שזה עמוק צריך לדעת. פעם זה היה פשוט ובלי פלפולים, אך ברבות השנים ישנם מצבים שבהם אדם יכול להיות רע מבחוץ וטוב מבפנים. וכן אדם שטוב מבחוץ ורע מבפנים. לפני 300 שנה זה נעשה מסובך, וכדי לדעת מה יש מבפנים צריך רוה"ק. או אנחנו שאין לנו רוה"ק אז אומרים לנו כך 100 שנה אז קלטנו איך שהוא את הדבר הזה. והרהב זוננפלד הוא לא רב גדול? הוא רב גדול אך לא בסוגיות האלו. הרב קוק התעסק שנים בסוגיות האלו. מי שלא למד משהו- אז הוא לא יודע. לא מקבלים את התורה במתנה, אלא בעמל ולימוד.

מה זה שפוסקים על פי נסתר? הוא לא פסק הלכה ע"פ נסתר, אלא הוא קבע מציאות על פי נסתר. לא כל מציאות קובעים על פי נסתר.