שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הגר"ע עובדיה יוסף זצוק"ל (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מקורות ע"י הרב מרדכי ציון


פסול לסנהדרין

ש: אמרתי לרב שראיתי שמעט לפני פטירתו שתלו קוצב לב להגר"ע יוסף והזכרתי שאחד ממקורביו של הגרי"ש אלישיב סיפר לפניו שראה סיפור שהשתילו 'קוצב לב' לרבי משה פיינשטיין בערוב ימיו ואז דן האם לפי הדין נעשה בעל מום הפסול לשבת בסנהדרין. "אתה רואה שאי אפשר להאמין לסיפורים שכותבים"? הגיב הג"ר אלישיב. "למה"? התפלא מקורבו, ובראשו כבר התהלכו פירושים והשערות שונות. "הרי רבי משה היה כבר זקן"? ענהו הגרי"ש. נקט הג"ר אלישיב כדבר פשוט שלא יתכן שרבי משה אמר דברים כרעיון או מליצה וכל דבריו ודאי עולים בקנה אחד עם ההלכה הצרופה למעשה (ע' סנהדרין לו, ב. רמב"ם, הלכות סנהדרין ב, ג). מכך הוכחה שלא יתכן הדבר שדן אם נפסל אחרי הניתוח מטעם חסרון בעל מום, כאשר הוא כבר בלאו הכי זקן מופלג (השקדן ח"ב עמ' 39).

ת: מום סמוי לא הווי מום.


דברים חריפים של הג"ר עובדיה יוסף

ש: הגר"ע יוסף אמר כל מיני דברים חריפים נגד מפלגת "הבית היהודי". איך להבין את דבריו?

ת: לפעמים צריך ענווה להודות שאנחנו לא מבינים. איני מבין את דברי הגאון הרב עובדיה יוסף. לפעמים איני מבין גמרא, לפעמים איני מבין רש"י, לפעמים איני מבין דברי אחרונים וגם לפעמים דברי הגאון הרב עובדיה איני מבין. צריך ענווה בחיים להודות שלא מבינים הכל.


סטירה לכבוד הרב עובדיה

ש: האם מותר לי לתת סטירה לאדם שצוחק על הרב עובדיה?

ת: לא. אלא נזיפה.


העלותו למרומים של הגר"ע יוסף

ש: אנו רואים שאחרי העלותו למרומים של הצדיק הגדול הרב עובדיה יוסף, אסונות פוקדים את עם ישראל. האם יש כאן חורבן?

ת: אין אסונות אלא חסד ד' על עמו בעשרות השנים האחרונות. כמובן, שאם צדיק עולה למרומים, יש נזק גדול לעולם, אך היו עוד צדיקים שעלו למרומים, וגם היום עוד נותרו צדיקים.


הגר"ע יוסף זצ"ל כגדול הדור

ש: האם זה נכון שהגר"ע יוסף היה גדול הדור?

ת: בין שאר גדולי הדור. הגזמות אינן לכבודו.


גדלות הגר"ע יוסף זצ"ל

ש: שמעתי שבשלוש מאות השנים האחרונות לא היה גדול כהגר"ע יוסף, ושמעתי על כך מזמן הרמב"ם. זה נכון?

ת: הבלים, ביזוי גדולי הדורות, ובוודאי לא נוח לאותו צדיק זצ"ל שנכבדו על ידי ביזוי גדולי עולם.