שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

האם תלמיד ישיבה צריך להתגייס לצבא (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

האם תלמידי ישיבה חרדים צריכים להתגייס לצבא? כמובן אין הבדל בהלכה אם אחד חרדי או לא חרדי זה אותו הדין. האם מי שלומד תורה צריך להתגייס לצבא? וכמובן אין גם דין עצמי ללכת לצבא בתורה. אין מצווה עצמית ללכת לצבא, אלא זה סניף של מצווה אחרת. אע"פ שהרמבם מביא בהלכות מלכים, אבל זה לא דין עצמי שיהיה צבא,

אלא כפי שמובא במאמר של הרצי"ה בלנתיבות ישראל מצוות הארץ- זהו סניף מכשיר של 3 מצוות:

א. לא תעמוד על דם רעך. זה דומה למה שהרמבם אומר עזרת ישראל מיד צר. מצווה להציל יהודי אחד שנמצא בסכנה, ואפשר לעבור על הרבה מצוות מן התורה כדי להצילו, וק"ו כדי להציל הרבה יהודים. צה"ל- צבא הגנה לישראל- זו מלחמת הגנה, שהרי בכל דור קמים עלינו לכלותינו, והיו דורות שהרגו בנו הרבה, ולכן מצווה לאחוז בנשק, ולהציל. כדי להציל יהודי אחד לא צריך הרבה מצילים, אבל כדי להציל עם שלם- צריך הרבה מצילים. בצהל הכל מודולרי, הכל מסודר. אין דבר כזה שאין לחייל תפקיד. יכול להיות שהוא לא עושה עכשיו כלום, אבל יש לו תפקיד. ועכשיו חסרים לצהל חיילים. זו מצווה א- אל תעמוד על דם רעך. מחלוקת הפוסקים- האם אדם צרי להסתכן כדי להציל את חברו- הרדבז אומר שלא, כי חייך קודמים. הסמע אומר שכן, שחייך קודמים, אבל ספק חייך לא קודמים לוודאי שלו. והוא מביא הוכחה מהירושלמי, שהרב ההוא שבוי ולכן אפשר להכין לו תכריחים, ואמר רב.. שהוא הולך להצילו, כי וודאי שלך קודם לוודאי שלו, אבל ספק שלך לא קודם לוודאי שלו. כל זה שייך לחיי היום יום. הרב עובדיה יוסף פוסק שאפשר לתרום כליה מחיים, אע,פ שהוא לא פוסק כמו הרדב"ז. שלוקחים סיכון אבל סיכון קטן.

ולא כתוב בשום מקום שתלמיד חכם פטור מלהציל. בוודאי שמפסיקים את הלימוד ומצילים, אלא אם כן יש מצילים אחרים. ופה אין מצילים אחרים. זו מערכת גדולה מאוד, ובמערכת גדולה אי אפשר שלא יהיה רגע אחד שאחד לא יעשה כלום. ככה זה בנוי.

ב. זו המלחמה. אין דרך להציל אלא על ידי מלחמה. זו הדרך היחידה להציל. הרמב"ם בספר המצוות מצוות יישוב הארץ- שלא נעזבה ביד זולתנו מן האומות, אם אפשר לעשות זאת ע"י דיבורים יפים- אז בסדר. כמו שהיה עם כורש, אבל בסוף זה לא עזר והיינו צריכים להלחם. בערבים אנחנו צריכים להלחם, אם היו מקבלים דיבורים יפים אז בסדר. וכן יהושוע נלחם.

וגם במצווה הזאת אין פטור לתלמידי חכמים. יש לנו הרבה אויבים מסביב- 300 מיליון ערבים פלוס עוזרים להם מיליארד עוזרים, נותנים להם נשק, אם הנוצרים לא היו נותנים להם נשק לא היו עושים כלום. הם לא יודעים לייצר כלום, יודעים אולי איזה רקטה וכן הלאה.. המוסלמים כולם עוזרים, הנוצרים לא כולם עוזרים, ולכן אמרתי חצי ולא כולם. זה המון אוייבים. לא תמיד המצרים עושים לנו צרות, אבל הם עלולים להתהפך כל רגע. אנחנו איתם בהפסקת אש, כפי שאמר הנשיא שלהם אז- הסכם שלום עם ישראל אינו מניע מן המלחמה איתם.

ג. מצווה שלישית- קידוש ה', חילול ה' שמכים והורגים יהודים. יהודי מתגונן משיב מלחמה השערה זה קידוש ה'. אמר הרב ניסמבויים שהיה רב ציוני ודיבר, ומישהו אמר- מה אמר הרצל על זה? ואמר רה"י להוציא את החצוף אשר שאל את השאלה הזאת, והסיפור ידוע שזרקו אותו מן החלון. "וקידשתי את שמי הגדול.." קידוש ה' הגדול הוא שלא יהיה כתוב על מצבה של יהודי שהוא נהרג על קידוש ה'. ומי שלומד תורה פטור מקידוש ה'? ואיך עושים את הקידוש ה' הזה? על ידי שמתגוננים. ועוד פעם- אם יש מישהו שיעשה את זה אז בסדר, אך אם אין מי שיעשה את זה- אז כולם חייבים בזה.

אני לא אומר שכל תלמיד ישיבה צריך להיות קרבי או לוחם וכן הלאה וכן לא שירות ארוך וכן הלאה, אלא צריך לעשות את המינימום הנצרך. כל התפקידים נצרכים, את כולם צריכים. והרצי"ה אמר שיש דחייה וקיצור, כי באומה צריכים תלמידי חכמים וגם זה פיקוח נפש. אז שכולם יהיו חיילים ואף אחד לא ילמד תורה- זה לא יעלה על הדעת וכן ההיפך. אלא צריך חשבונות צודקים וכך גם הצבא יתחזק וגם התורה תתחזק. ולכן כל עוד אדם לומד תורה- תן לו ללמוד. אבל הוא יתגייס מבוגר ויהיה חצי כוח? לא נכון. אפשר להתגייס מאוחר ולהיות חייל טוב. הרב טאו התגייס בגיל 40 והיה חייל מצטיין! לכן צריך דחייה.

והדבר השלישי שהוא אמר שבכוח זה לא יילך. יש דברים אשר אפשר בכוח!. אתה צריך לשלם מיסים אבל אני לא רוצה? אין דבר כזה יש משטרה ויש הוצאה לפועל וכן הלאה.

אבל אתה צריך ללכת לצבא זה לא יעזור להכריח אותו, הוא יהיה חייל לא טוב. כמו שאי אפשר להכריח אף אחד לעשות מצוות וכן הלאה. יש מצוות אשר מכים עליהם, אבל אתה רואה שזה לא הולך. אלא שאמר הרצי"ה שצריך אמון בראשי הישיבות. אבל הם לא רוצים? בסדר, זה לוקח זמן. נזרוק אבנים? זה לא יעזור, אלא ניתן בהם אמון ונהיה סבלניים וזה יתוקן. אבל זה חורבן? נכון, אבל מה אתה מציע? זה חורבן וזה חורבן ולכן צריך להתאזר בסבלנות. לאט לאט פותחים עוד ועוד תוכניות. יש נחל חרדי ויש שחל וכן הלאה. צריך סבלנות.

אם אתה רוצה להוכיח שמי שלומד תורה הוא פטור מגיוס- צריך שיהיה כתוב בספרי הלכה. אמנם אין הרבה ספרי הלכה על צבא, אבל יש את הרמבם והוא מביא את הפטור- התחתן, ירא ורך הלבב וכן הלאה, אך לא הביא ת"ח. נכון שכתוב בסוף הלכות שמיטה ויובל על הלוי- שהוא לא הולך לצבא, וזה לא רק הלויים אלא כל מי שהוא ת"ח.. ככה תמיד מביאים. אמר הרצי"ה בשם הרב טננבאום- שזה שקר בשם התורה. זה דברי מוסר. כל 14 ספרי הרמבם מסתיימים בדברי מוסר. הרמבם גם אומר שם שמי שהוא משבט לוי אין לו נחלה ואיך הוא יחייה? הוא יסתדר. והרי הרמבם כותב שאסור לת"ח לקבל כסף עבור לימוד תורה, אז מאיפה הוא יסתדר?

הקב"ה יתן לו פיס וכן הלאה, אבל לא שהציבור יממן אותו, ואין לו זכות לומר תנו לי כסף, ואני לא הולך לצבא. מה זה קשור. אלא שאם רוצים למצוא תירוץ יש בהלכות מלכים וגם לפטורים יש הגדרות מדוייקות. מה זה נטע כרם וכן הלאה.. יש הגדרות כמה זה כרם..בנה בית- מה זה בנה בית? אוהל וזהו? לא. יש הגדרות. נשא אישה- יש הגדרות, מחזיר גרושתו או לא. וכן הירא ורך הלבב- הוא מפחד אז הוא פטור? כולם מפחדים! אלא שהוא שומע את קול המלחמה- רגליו שותתות מיים, צריך להביא לזה הוכחות.. ובדר"כ אדם נאמן סתם כך בתורה, אלא שיש מקומות אשר הוא לא נאמן, כך זה בצדקה וכך זה כאן.

הרי הרמב"ם והתורה ידעו שישנם משתמטים. וכל זה במלחמת רשות. אבל עכשיו זו מלחמת מצווה! וכולם יוצאים למלחמה הזאת! וכמה הפטור לומד תורה? צריך להגדיר את זה, כמו שמגדירים בנה בית.. ולא כפי שכתוב בהלכות שמיטה "נשאו ליבו".. זה דברי מוסר, אע"פ נשאו ליבו אי אפשר לפסוק דברים.. צריך הגדרות מדוייקות.

ולכן בוודאי שמי שלומד תורה צריך ללכת לצבא ואין בזה חוכמות. אלא שצריך דחייה ואפשר גם לקצר. שכתוב אחיד המרבה ואחד הממעיט. אחד הולך לצבא 6 חודשים. אז בסדר. אבל אם כולם ילכו 6 חודשים? זה לא ככה. יש אחד הולך 6 שנים וכן הלאה. אלו פרטים אנחנו לא מתעסקים בהם עכשיו.

יש עניין שדווקא ת"ח ילכו לצבא. ואם לא חסר חיילים? למה אתה שואל שאלות שלא עומדות על הפרק? בנתיים חסרים חיילים!

האם כל אחד נחשב ת"ח בשביל שיוכל לדחות ולקצר את השירות? מי שלומד 3 שנים בישיבת הסדר מקצרים לו את השנים, אמנם הוא לא למד הרבה אך הוא עדין מביא ברכה לעולם ולכן מקצרים לו את השירות. יש עוד מסלולים. אנחנו לא נכנסים לפרטי החשבונות. אלא שאמר הרצי"ה צריך חשבונות צודקים. יש גם מכינות שלומדים פחות ויש להם פטור.

מה ישתנה עכשיו מ60 השנה האחרונות? צהל לא הסתדר עד עכשיו. גם היה חצי פחות היינו מסתדרים כי אנחנו צריכים לעמוד, אבל חסרים חיילים, חסרים חיילים! אם יהיה בארץ במקום מיליון חיילים 10 מיליון חיילים- אז אולי כבר לא נצטרך מלחמות כי כולם יפחדו. אם כל היהודים יעלו לארץ- אז נהיה חזקים ולא נצטרך למלחמות. הדבר הזה הוא לא שאלה- חסרים חיילים. ואם לא חסר- אז ילכו פחות, במקום 3 שנים ילכו שנתיים, לא יודע. חסר 900 מקשי"ם, והמקצוע הזה הוא בשביל תלמיד ישיבה חרדי משום שהלכות כשרות זה בנשמתו. הצבא צועד על קיבתו ולכן חשוב שיהיה אוכל טוב וכשר. וזה לא נכון שצריכים רק חיילים קרביים, יש המון מקצועות בצבא שחסרים בהם חיילים. צריכים גם קרבים וגם לא קרביים. וגם צריך אנשי מודיעין.

אנחנו אומרים דבר אחד, שהחרדים גם צריכים להתגייס לצבא. ואיך עושים את זה? על ידי כך שנרכוש את אמונם של רבני הישיבות החרדים.

==


==