שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

האם שמעת על יונתן?

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

האם שמעת על יונתן?

[הרב שלמה אבינר]


אולי אינך יודע שבכלא האמריקאי יש אדם שמדמם למוות כבר 21 שנה ושמו יהונתן פולארד, וטרם חילצנו אותו משם.

אולי אינך יודע שבית סוהר אמריקאי אינו כמו בית סוהר ישראלי אלא מקום איום עם תנאים נוראים ובדידות. ועבור אחינו יהונתן זה גהינום כפול מפני שאחיו נטשו אותו אחרי שהוא הפקיר את חייו עבורם.

כי אולי אינך יודע שיהונתן מסר נפשו על עם ישראל היושב בציון, והביא לידיעתנו מידע חיוני להצלתנו, הזהיר אותנו על איום נשק אב"כ והתארגנות כנופיות טרוריסטים נגדנו. אך אנו התנהגנו כאילו הוא לא קיים. רק בשנת תשנ"ח הוא הוכר רשמית על ידי ממשלתנו כסוכן ישראלי שעבד מטעמה.

אבל בוודאי אינך יודע שמאז שום דבר לא השתנה, ועדיין מתנהגים כאילו הוא אינו קיים, לא ביקשו חנינה עבורו מנשיא ארצות הברית ואפילו לא טרחו להזכיר את שמו בפתיחת מושב הכנסת לפני כחודש. האם אינך יודע שבתורה יש מצוה "לא תעמוד על דם רעך", וכן מצוה לפדות שבויים וגם מצוה לא להיות כפוי טובה.

אולי לא חשבת שהמאבק על אחינו יהונתן אינו על חירותו האישית בלבד, אלא על עצם האחווה, עצם הערבות, עצם הכרת הטובה, עצם המדינה, עצם האומה, עצם התורה. מוזר מאד שאינך יודע כל אלה. אך נדון אותך לכף זכות.

אך עתה אתה כן יודע!

אם כן, עתה משהנך יודע, מה אתה מתכוון לעשות?

אז פנה אל ראש ממשלתנו ובקש שידרוש בביקור הקרוב בארצות הברית את שחרורו של אסיר-ציון שלנו הגדול. (לשכה: טל' 026705555, פקס' 026705475)