שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

האם רבנים קובעים בהצבעה?

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

האם רבנים קובעים בהצבעה?

[אתר "סרוגים" יב בתשרי תשע"ד]


שאלה: עד כמה צריך האזרח בעל זכות הבחירה, להתחשב בדעתם של הרבנים כשהוא הולך להצביע? האם צריכים לבחור במועמד או במפלגה מסוימת בגלל שרב אמר שצריך להצביע לו?


תשובה: כתוב בפוסקים, בחת"ם סופר ועוד, שכשיש בחירות זה כמו בית דין, בית דין עם הרבה אנשים בבית הדין. כל הבוחרים הם כמו בית דין, שעומדים להכריע בדבר חשוב, עם השלכות מאוד כבדות.

בבית הדין הזה יש אנשים גדולים, יש רבנים גדולים ויש גם אנשים פשוטים. אבל שמו שם את האנשים הפשוטים ,ומי שנמצא בבית הדין, אסור לו לבטל דעתו בפני דעת מישהו אחר, כי אז הוא מיותר, ולכן הוא צריך לומר את מה שהוא חושב. כמובן, הוא מקשיב לדברי הרבנים, הוא יכול להשתכנע, אבל הוא צריך להצביע על פי דעתו.

בדיני נפשות כדי להיות בטוחים שהדיין לא יושפע, מתחילים דוקא מהדיין הקטן ביותר ורק אז עוברים לשמוע את דעתו של הגדול. ולכן גם לא מושיבים בבית הדין אב ובנו, רב ותלמידו, משום שהתלמיד חושב כמו רבו, והוא כאילו לא פה, ולכן אין 23 דיינים, אלא פחות. והגמרא שואלת כיצד ישבו יחד רב הונא ורב חסדא, מתרצת שאמנם היה תלמידו, אבל היה עצמאי בסברא, לכן אומר רש"י הוא גברא באפי נפשיה, הוא אדם כשלעצמו.

ולכן כשיש בחירות לכנסת, לעיר או כל דבר שיהיה, אדם חייב להחליט על פי מה שהוא מבין לנכון. ואם הוא לא מצליח להחליט, עליו לשים פתק לבן. אבל אסור לו לומר: "איני מצליח להחליט, אז אני מבטל דעתי בפני דעת פלוני שהוא יותר חכם ממני", כי אז הוא כאילו לא הצביע.


שאלה: אז איך הרבנים חותמים על מכתבי תמיכה במועמדים?

תשובה: ברור שרבנים מותרים וגם חייבים להביע דעתם. הם אומרים: אני תומך בפלוני בגלל נימוקים מסויימים. לזה יש משקל, אבל אתה צריך להכריע בגלל שאתה מקבל את הנימוקים. אל תאמר: מי אני הדל שאלך על פי ואחליט מול הרבנים? לא כן, אתה תחשוב לפי מה שאתה יכול. הרבנים מביעים דעתם, בתוספת נימוקים, ואתה שוקל אם לקבל את הנימוקים.

אם אדם יכול ללכת לצבא ,להסתכן ,למסור את נפשו ולפעמים לקבל החלטות שנוגעות לא רק לחייו אלא גם לחייהם של אחרים, אז הוא גם שווה כדי להביע את דעתו בבחירות לתפקידים ציבוריים. אי אפשר לומר לו: ללכת לקרב אתה שווה, אבל להביע דעה מי מתאים אתה לא שווה.


שאלה: אז אם רב אומר תצביעו למועמד פלוני, צריך לציית לו?

תשובה: לא. אתה צריך להקשיב, אבל בסופו של דבר להכריע על פי הנימוקים שאתה חושב שהם נכונים, כפי כוחך.


שאלה: ומה צריכים להיות השיקולים?

תשובה: כשאני בוחר אדם לתפקיד מסוים, אני לא צריך לבחור אותו בגלל מה שטוב לי, זה מעין שוחד, לומר: שיעמוד בראש כי לי יהיה טוב מזה. אני צריך להחליט מה יהיה טוב לעיר. כמובן יכולים להיות חילוקי דעות, מה טוב לעיר ומה טוב למדינה, זה לגיטימי, אבל נקודת המוצא, היא לא מה טוב לי, אלא מה טוב לכלל. מותר לי לחשוב, שהמפלגה שלי היא הכי טובה בעולם בשביל כלל ישראל, זה לגיטימי. אבל אם אני בוחר מה שטוב לי באופן אישי, זה לא תקין.


שאלה: ומה בדבר רבנים שמבטיחים גן עדן למי שיצביע למפלגה מסוימת וגיהנם למפלגה אחרת?

תשובה: זה בוודאי לא תקין. משה רבנו הבטיח גן עדן למי שיקיים מצוות ויתנהג כראוי. אז גם אם לא מצביעים למפלגה כזאת, אז ההבטחה של משה רבנו עדיין קיימת.


  • פורסם בשאילת שלמה 298