שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

האם צריך להתגייס בגלל השוויון בנטל (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

האם תלמיד ישיבה צריך ללכת לצבא? בוודאי.

אבל לא בגלל הטיעון של שוויון בנטל אלא בגלל טיעון אחר. הטיעון של שוויון בנטל מתכחש ברב גווניות של ההוויה, ברב גווניות של אנשים כוחותיהם וכשרונותיהם.

וכי אבא יולד? וכי אבא מניק? לא. אלא הוא מה שכתוב בתורה איש על מחנהו ואיש על דגלו. השבט הזה לחוף ימים ישכון והשבט הזה טובל בשמן רגלו. כל שבט מתחמה בדבר אחר. שבט אחד שבת וברזל מנעליך, ושבט אחר הוא יושב במרכז הארץ ומוגן.

האמירה הזאת של שוויון בנטל היא נכונה אבל לא להתכחש להבדלים בין אנשים ושישנם משימות שונות, ויש נטלים שונים באמונה. יש אחד עושה הסבה תוכנית תלפיות ויש עוד כמה תוכניות כאלו של פיתוח כשרון מדעי, הוא לא יורה כדור אחד, אלא יושב לו במשרד והצבא משלם לו את הלימודים, הוא מפתח מערכות, הוא לא עושה שמירות ורץ בג'בלאות. מבינים שבזה הוא תורם, אנשי מדע ואנשי מחקר וכן הלאה. מבינים שהוא מביא תועלת בצורה אחרת. יש אחד שהוא בלהקת הנחל. מה הוא עושה? הוא שר. מה זה? גם זה נצרך. הוא מחזק את המורל וכן הלאה. יש כל מיני תפקידים לאומיים.

הצדק הסוציאליסטי החלוקתי הוא כבר אמר שכל אחד כפי צרכיו וכל אחד כפי יכולתו. הילד הזה הוא צריך הרבה כסף לטיפולים רפואיים, אז זה לא פייר. אז תיתן לשני את הכסף ויעשה איתו מה שהוא רוצה? לא, שלכל אחד יש צרכים שונים. וכל אחד כפי יכולתו. זה יש לו יכולת להיות קרבי וזה אין לו. אותו צדק סוציאליסטי חלוקתי, בוודאי שהוא נתקע בקשיים איך אפשר להעריך את יכולתו, וכן אי אפשר לזהות את צרכיו בדיוק. אבל זו לא קושיה עקרונית אלא קושיה ברמת היישום.

בקיבוץ רצו שתהיה רמת חברתית שווה לגמרי. וכולם קיבלו את אותם הבגדים, כל הבגדים היו משותפים. היית בא ולוקח בגדים. ואח"כ ראו שזה לא טוב, אחד בא מאוחר אזאין לו מכנסיים. אז שינו את התוכנית וכל אחד קיבל מלתחה כל שנה. אבל ראו שגם זה לא עובד כי אחד הולכים לו הבגדים מהר ואחד לאט. ושינו את זה לתקציב. אתה מקבל 1000 שקל ותקנה איזה בגדים שאתה רוצה. וגם זה לא הלך. וגם התקציב לו היה אישי אלא משפחתי. וזה לא הלך אז עשו תקציב כולל שהוא כולל לספרים בגדים וכו'.. וגם זה נתקל בקשיים לא ברמת העיקרון אלא ברמת הביצוע.

אבל כל זה גם ברמת העיקרון לא נכון. כי כבר אמרו התיאורטיקנים הראשונים של הצדק והשוויון שזה חייב להיות כל אחד לפי צרכיו ויכולתו.

אבל אצלנו כבר אמרו את זה עוד הרבה לפני כן. כפי שכתב הרמב"ם ה.מתנות עניים א,ז: שצריך לתת לכל אחד כפי צורכו וכפי מה שידו משגת. ולכן המדינה היא לא צריכה רק אנשי משק, אלא גם אנשי משק, וצריכה אנשי רוח, וצריכה אנשי אמונה. זה גם פיקוח נפש. ומה שאין אנשי אמונה ורוח- היא נופלת. ככה נפלה רומא שהיתה מעצמה צבאית אך היו עסוקים כולם בתאוות נמוכות. אתה צריך אנשי רוח, ולא רק בעמ"י, אלא בכל האנושות כולה, כל עם צריך אנשי רוח. צריך אנשי רוח שלומדים במסירות.

הפגישה הידועה בין ראשי הצבא לרצי"ה ועוד רבנים. ואמר הרצי"ה שכולנו יושבים באותו מקום של אנשי הצבא, כולנו על אותה הספינה אבל בנוסף לאנשי משק צריך אנשי משק וכך צריך אנשי אמונה.

פעם פירסמתי בעיטורי כוהנים תמצית של מחקר של סוציולוגים. כתבו מחקר על אברכיות מרכז הרב. הרבה אברכיות אמרו שקשה, אין פרנסה והבעל לא בבית. וחלק אמרו שהן שמחות, וחלק אמרו שהן שמחות אבל קשה להן. בשביל להיות ת"ח צריך ללמוד הרבה שנים, והוא גם מתוסכל, אחד לומד באוניברסיטה ויודע שאחרי 3-5 שנים ויש לו תואר וכו', אך מי שיושב פה ולומד גם אחרי כמה שנים טובות- הוא כלום. ז"א לומדים ולומדים בישיבה הרבה הרבה ומתגדלים ונעשים ת"ח, אבל יחסית למה שצריך לדעת בתורה זה מעט, אז הוא מתקשה וממשיך ללמוד.

יש חרדים אשר לומדים בישיבה ואין להם מה לאכול. הם גרים הוא ואישתו ו10 ילדים ב2 חדרים. ההכנסה היא מתחת לממוצע, אבל הוא לומד תורה וחיי חיים קשים. אז כל אחד יש לו יתרונות וחסרונות.

מה זה שוויון בנטל? מה יש רק נטל אחד? יש הרבה נטלים!

אחד לומד תורה והשכינה שורה עימו "כי נטל עליו" יש לו נטל. בגלל שהשכינה שורה עליו אז זה נטל בשבילו. והשכינה לא שורה רק עליו אלא על כל האומה. וזה בפועל ובסגולה.

חוסר ההבנה הזאת היא בגלל חוזר הבנת מדרגת התורה. בשביל מה ללמוד התורה? זה לא מועיל כלום.

פעם אמרה רה"מ גולדה. למה צריכים רבנים? מילא דיינים הם מועילים אבל למה מועילים רבנים? והרצי"ה התבטא עליה בחריפות: "הגברת רובינסון מבינה מי הם רבנים?" מי שממלא את האומה בתורה- לא צריך אותו? אם היו המון המוני רבנים באומה אז לא היינו צריכים רבנים.. אם יהיה מלא תורה אז תחסוך כסף בשוטרים ובעובדים סוציאלים ובעוד הרבה דברים. אבל הם לא מבינים מה הערך של התורה. וזה לא חדש הבעיה הזאת. זה עוד בגמ'- מי הוא האפיקורס? אחד האומר מה הועילו לנו רבנן?. הוא לא מבין מה הערך של רבנים. הוא חושב שרבנים באו רק להתיר לו דברים. הם לא מבינים את ערך התורה. הבעיה שגם אנשים ישראי שמים לא מבינים מה הערך של התורה.

ולכן הטיעון הזה של שוויון בנטל הוא לא שווה כלום.

אבל מה שמחייב ללכת לצבא זה המצווה. זו מצווה משולשת. וזה לא ביטול תורה לעשות מצווה זו. זה קיום התורה. מה אתה מבטל תורה כשאתה מניח תפילין? ובשבת? וכן הלאה. מפסיקים לימוד תור כשיש מצווה שאי אפשר לעשות ע"י אחרים. לעתיד לבוא יכול להיות מלחמת מדיין, 10000 מכל שבט. לעתיד לבוא יכול להיות. עכשיו אני לא אכנס לדיון של מצווה היכולה לעשות ע"י אחרים.

ולכן אתה חייב ללכת לצבא. ואותו הדבר לעבוד. מה זאת אומרת החרדים לא עובדים? ככה אומרים. מה? אז מה אם הוא לא עובד? הוא לומד תורה! אתה עובד והוא לומד. וגם אם הוא לא רם או מורה, אתה לא מבין את הערך. לא. והוא באמת לא מבין את זה. לא חייבים להיות אותם בני אדם. אבל מי שלומד תורה חייב לעבוד בגלל שצריך להיות מוסרי. מה תחיה על חשבון גמ"חים? צריך לעבוד. ולא בגלל שאין ערך לשבת פה בישיבה וללמוד עד גיל 60 אלא בגלל שצריך כסף להתפרנס. או בגלל שצריך רבנים ומחנכים בכל מקום. כל יום באים אלי שצריך רמים ומורים וכן הלאה. זה גם סיבת אחרת. זה לא שלא שווה לשבת פה בישיבה וללמוד תורה. לא בגלל זה הולכים להיות רמים וכו'. וכן הסברא היא לא שוויון בנטל.

איך נפתרת הבעיה שלא מבינים? ע"י שמסבירים, אלא מה. אלא שזה לוקח זמן. בינתיים סוחבים. זה פוליטיקה וקומבינות. אנשים לא מבינים מה זה יהודה ושומרון. אז מה נעשה? נסביר ובינתיים סוחבים, מרוויחים זמן. פוליטיקאים מומחים בזה. "אנחנו מטפלים בזה". זה עזרה ראשונה. לטווח הארוך הפיתרון הוא להסביר. ולמה הם לא יודעים? כי פעם לא למדו תור בעמ"י. ולמה? כי זה היה משעמם. עד שבא אנטיוכוס ואסר ללמוד תורה ואמר עמ"י אתה אוסר לנו ללמוד תורה? אתה לא תגיד לנו מה לעשות. ורק בגלל שאתה אומר שלא נלמד אז אנחנו כן נלמד דווקא. כי אתה לא תתערב בעניינים שלנו. ואז הם התעניינו בזה. ומאז אנטיוכוס וככה מאז לומדים תור בעמ"י . כך מובא בצדקת הצדיק.

אנשים לא מבינים למה? כי אנשים לא מבינים דרים מופשטים. אומר הרמב"ם במו"נ. עולם הזה זה מובן, אך העולם הבא? מה זה? אם אתה אומר שיש שם שניצלים ואוכל, או כמו הערבים שיש שם בתולות וכן הלאה אז זה בסדר וזה מובן אך אם לא אוכלים שם וכו וכו אז לא מבינים אותך. זה לא עסק, כי אין שם כלום. הרמב"ם מסביר שלא נכון, העוה"ב. ואותו הדבר רבש"ע. הקב"ה אין לו גוף ולא דמות הגוף. אז מה הוא? אז יש שאמרו שהוא יש לו סופר גוף.. אנשים קשה להם להבין דברים שאי אפשר לממש. הם לא מבינים שהר משאש הוא יותר ממש מכל דבר.

מי אמור להסביר את זה? אתה. מי שלומד תור צריך להסביר את זה. קודם צריך להסביר את זה לעצמנו ואח"כ ומימלא לאחרים.

ישנה טענה של החילונים שכתוב גם בתורה והפוסקים שאסור להתפרנס מן התורה? איפה זה כתוב? ברמב"ם. אבל לא נפסה ההלכה בשו"ע כמו הרמב"ם. וכי החילונים באים בשם הרמב"ם? אם הם יבואו עם הרמב"ם יכסחו אותם עם קושיות מכל הכיוונים. וכם הרמב"ם הזה הוא האידאל העליון. אך לא ככה הלכה. אולי אני אלמד וגם אעבוד והלימוד שלי יהיה לימוד כולו תורה. ענה לו הרצי"ה- אגואיסט. אתה דואג לעוה"ב שלך ולמה אתה לא דואג לעמ"י שהוא צריך תורה. אבל אמר כבר זאת הגר"א לר' חיים מוולאוזין..

אך עכשיו זה לא ככה, פעם אדם היה יכול להשיג כסף בקלות, הוא היה עובד ממש קצת וזה היה אפשרי להתפרנס. אך היום זה לא אפשרי. זה בלתי אפשרי לא לעבוד. העצה של הרמב"ם אומר הכסף משנה במילים עדינות זה יביא לחורבן עולם התורה. פעם היה פה יהודי הרב – והיה לו רעיון שפרופסור באוניברסיטה מרוויח הרבה כסף, אז שכל אחד ילמד קצת וירוויח הרבה כסף. וכך אני לימדתי באונברסיטה.. אבל בדקתי וזה לא מציאותי. הוא לא יכול להיות פרופסור. אפשר לשטוף מדרגות כי העולם נבנה בהדרגה וכן הלאה.

כאשר אני התחתנתי אמרתי לראש הישיבה שאני לא רוצה מילגה והוא כעס עלי. אז איך התפרנסתי? מהגנרטור..


שוויון בנטל הוא בעיקר נגד מי שלא לומד תורה אז לכאורה הטענה היא צודקת? נגד המשתמטים כל ראשי הישיבות החרדיות אומרים שיש להם דין רודף, כי בגללם רודפים את כל הציבור החרדי. הטיעון הזה הוא לא נכון. ומה שאדם צריך ללכת לצבא זה בגלל מצווה שמונחת על קרקפתא דגברא. משה רבינו ויהושוע בן נון ודוד המלך ושאול המלך, וחזקיהו מלך יהודה הלכו לצבא, והוא אומרים עליו שלמד רק תורה, אבל תפתח תנ"ך ותראה כמה מלחמות הוא עשה. אז מה אתה מביא הוכחה מחזיהו מלך יהודה. זה מצווה ולכן לך תעשה אותה. וכמה? לא יודע. כזית צבא. מה שחייבים כדי שאם תהיה מלחמה תוכל להילחם. וכן תלך לעבוד. אתה צריך כסף כדי לחיות.

מי שלא מתכנן להיות 10 שנים בישיבה צריך לעשות 3 שנים בצבא? לא. תוכנית ההסדר. בחור כזה מביא ברכה לאומה. וגם מי שלומד שנה במכינה מביא ברכה לאומה. הוא לומד שנה ברוטו במכינה ואני לא אגיד כמה זה בנטו. אבל גם הוא מביא ברכה. לישיבות גבוהות לא באים הרבה, אבל להסדר באים הרבה בחורים.

אבל למה שהוא לא ילך לצבא על חשבון חברים שלו שכן הולכים? נו, זה בדיוק מה שאנחנו מסבירים. שזו הטענה של השוויון בנטל. צריך גם את זה וגם את זה.

טענת שוויון בנטל בעניין כסף שאם לא יעבדו אז המדינה תקרוס? זה יכול להיות, אבל זה לא בגלל שלימוד תורה לא שווה, זה לא בגלל ששוויון בנטל. אלא בגלל שאני צריך לעבוד בשבילי או בשביל הכלל אז אני עוצר את הלימוד אבל לא בגלל השוויון בנטל, אלא בגלל הכרח. אם כולם ישבו וילמדו איך המדינה תתפרנס? זה נכון, צריך גם את זה וגם את זה. שכולם יהיו בצבא- אי אפשר. ושכולם ילמדו תורה- זה לעתיד לבוא. ולכן צריך לעשות חשבונות צודקים, שמתחשבים זה בזה ומגיעים למסקנות.

באורות התורה מובא הרבה הערך של התורה.

==

==