שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

האם ללכת ביחד עם מפלגת "יחד"

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

האם ללכת ביחד עם מפלגת "יחד"

ש: האם הרב קורא להצביע בעד מפלגת "יחד" – "העם איתנו"?

ת: אני הדל איני קורא להצביע בעד אף מפלגה, אני רק מוכן להסביר איך על פי תורה צריכה להיות מפלגה. ובכלל, מוקדם מדי להביע דיעה כיון שהרכבתן של כל המפלגות טרם ידוע.


ש: ומה יש לחפש במפלגה דתית?

ת: מפלגה דתית צריכה לחתום על אמנה שבימינו תדגיש שלוש עקרונות: א. עמידה על הסטטו קוו ,ששומר על אופיה היהודי של המדינה. ב. תיקון כל החוקים שכבר נחקקו או שהם בתהליך חקיקה בכיוון הפוך. ג. חיזוק מעמדה של הרבנות הראשית.


ש: ומה עם כלכלה ובטחון?

ת: פשיטא. כל המפלגות מסכימות עם זה, כל המפלגות טובות, כולן דואגות למדינה, - כלומר לגוף המדינה. אך לא די בכך. מדינה צריכה נשמה. כך כתב רבי מאיר שמחה מדוויסק בעל אור שמח ב"קול קורא למען קרן היסוד" המובא בסוף ספר "שיבת ציון": ישוב ארץ ישראל שקול כנגד כל מצות שבתורה ,אבל "זה תלוי בהופעת אור אלקי לראות אשר כל הענינים הכלליים והקנינים הציבוריים יהיו על טהרת הקודש והצניעות". לכן יש לחפש את המפלגה הכי קרובה לעצור את גל החקיקה נגד מדינה יהודית.


ש: יש רבנים דתיים-לאומיים שרואים תקוה במפלגת "יחד" אך אמרו לי שהם מנועים מלהביע דעה, כי הם חוששים שייפגעו תקציבי מוסדותיהם?

ת: זה לא שיקול. אדם צריך אומץ לומר דעתו, בלי שישתיקו אותו בשוחד תקציבים. וכן יש לשער שמפלגה זו תתקצב מוסדות תורה לא פחות מאשר הבית-היהודי, אם לא יותר.


ש: אבל אולי כל השותפות הזאת עם חרדים אינה שותפות אמת אלא רק תרגיל שלהם כדי לגנוב קולות של דתיים-לאומיים?

ת: זה לא נראה כך, אך הדברים יתבררו כאשר נדע על הרכב המפלגה. אבל בהחלט זו נקודה חשובה. חיבורם של אנשים שונים לשם תועלת לא יחזיק מעמד. זה מעין כנסיה שאינה לשם שמים שאין סופה להתקיים כי כל צד ימשוך לכיוון שלו. אחרי קום המדינה, אכן היתה חזית דתית מאוחדת שכללה חרדים ודתיים-לאומיים, ואז רבנו הרב צבי יהודה הדגיש שיהיה לאיחוד הזה ערך רק אם הוא איחוד אמתי של קירוב לבבות של שלומי ישראל גם יחד. עיין מאמרו "עמדתנו ועקרונותיה" בספרו לנתיבות ישראל א.


ש: האם זה באמת דבר אפשרי?! חרדים ודתיים-לאומיים יחד?!

ת: הרי זה החזון הגדול של מרן הרב קוק "דגל ירושלים", כלומר חיבור כל הנאמנים לתורה ולמצוות לחזון של שיבת ציון. אמנם בזמנו הדבר לא הצליח, אך האמת נשארת שזה האידאל...


ש: אבל סליחה, אני שומע מהרבה דתיים-לאומיים ואפילו מרבנים סלידה מעצם הרעיון להתחבר לחרדים... הם בעיניהם מוקצים מחמת חרדיות...

ת: אכן זו הצרה הגדולה: עד שלא נעקור את שנאת החרדים ,לא נגיע לשום מקום! מדברים דיבורים גבוהים של אהבת ישראל, שכולנו אחים, אך בד בד שונאים את החרדים! שוכחים את העיקר שאנו והחרדים יש לנו אותה מטרה, שהיא בנין התורה בארץ, רק אנו מחולקים בדרכים כיצד להגיע לכך. אך עם החילוניים אנו מחולקים גם במטרות, אלא כמובן בעומק הנשמה הכל אחד.


ש: איך הרב מסביר את השנאה הזאת?

ת: אין זה עניינינו להסביר אלא אדרבה לתקן.


ש: אבל אם לא נדע איך זה קורה לא נוכל לתקן?

ת: יש שלא מבינים שהחרדים שייכים למחנה הפנימי של האומה, כלומר: יראת שמים. לא מבינים את הערך העצום לאומה של לימוד תורה, גם אם אין זה לימוד תורה של "התורה הגואלת". לא מבינים את הערך העצום של גמילות החסד הענקית. אברהם אבינו – חסד, משה רבינו – תורה. התקשורת משקרת יומם ולילה ביחס לחרדים והדתיים-הלאומיים בולעים את כל השקרים האלה.


ש: אבל האם אין חשש המפלגה החדשה הזאת לא תילחם בעד שלמות הארץ?

ת: נכון. זה חשוב מאוד. צריך לעמוד על כך. אף אחד לא יודע עתידות. אך בבחירות ,מה שקובע זה מה שהיה בפועל בעבר, בתקוה שימשיך בעתיד. בעבר ראש הפלגה תמך במאבק על הארץ, וכן האבא הרוחני של המפלגה הגר"מ מזוז.


ש: בקשר לזה, האם אין חשש שהמפלגה תונהג על ידי "מרן" חדש?

ת: גם זאת ימים יגידו. יש לבנות את ההדרכה הרוחנית של המפלגה בצורה שתתאים לכולם. אכן היא רק בראשית הדרך. אבל הראשית היא טובה וישרה. עצם החיבור חרדים דתיים-לאומיים יביא ברכה גדולה לאומה.


ש: יש טוענים: בהתחלה היינו דתיים-לאומיים, אחר כך נעשינו חרדים-דתיים-לאומיים, ועתה נהיה חרדים לגמרי...

ת: לא לשכוח את העיקר שאנו עם אחד, והמחבר יותר גדול לאין ערוך מהמפריד. ודאי שברמה אישית יש הבדלים בין אדם לחברו, אבל פילוג ציבורי מלאכותי של האומה לחלקים הוא דבר לא אמתי ודבר מזיק, כפי שמסביר מרן הרב קוק במאמרו מסע המחנות אשר בספר מאמרי הראיה. עם אחד בארץ.


  • פורסם בשאילת שלמה 371