שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

האם יש סוף לעולם (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־09:44, 6 בינואר 2020 מאת Maale (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "האם יש סוף לעולם או שהוא ימשיך לעולם? השאלה מתחלקת לשלושה חלקים: סוף היקום, סוף כדור הארץ,...")

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

האם יש סוף לעולם או שהוא ימשיך לעולם? השאלה מתחלקת לשלושה חלקים: סוף היקום, סוף כדור הארץ, סוף האנושות.

יש לבחון שאלה זו על פי התורה ועל פי המדע.

התורה

נתחיל בתורה. ברור שלעולם יש התחלה. בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ. אך לא כתוב בתורה שיש לו סוף. כמובן, הכל תלוי ברצונו של הקב"ה. שהרי כבר היו דברים מעולם: המבול, בגלל חטאינו. וד' יכול להביא עוד מבול, בלי תיבת נח, בגלל חטאינו או בגלל סיבה אחרת. וכן חז"ל מביאים שהקב"ה היה בונה עולמות ומחריבן. וכן הוא יכול לעשות בעתיד. על כל פנים בתורה לא מוזכר שיהיה סוף לעולם.

גם בנביאים ובכתובים אין זה מוזכר בפירוש. אמנם הרמב"ם מביא שלושה פסוקים שלכאורה מראים על עולם נצחי: "יסד ארץ על מכוניה בל תמוט עולם ועד" (תהילים קד, ה), "ויעמידם לעד לעולם, חוק נתן ולא יעבור" (שם קמח, ו), "אם ימושו החוקים האלה מלפני, נאום ד', גם זרע ישראל ישבתו מהיות גוי" (ירמיהו לא, לד). אבל יתכן שאינם כפשוטם אלא משל (מורה נבוכים ב, כז).

הוא גם מביא פסוקים מעשרה נביאים, ישעיה, מיכה, ירמיה, יחזקאל, יואל, עמוס, חגי, דוד, דבורה, ושוב יואל, שמתארים קטסטרופות עולמיות עצומות. אך גם כאן, הוא אומר שאינם כפשוטם אלא משל לענינים היסטוריים לאומיים (מורה נבוכים ב, כט). גם המהר"ל מבאר לאורך ספרו נצח ישראל שאין סוף לעולם.

אלא לכאורה בגמרא, מוזכר חורבן. "אמר רב קטינא: שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב (ששת אלפי שנה יתקיים העולם, ואלף אחד יהיה חרב), שנאמר: ונשגב ד' לבדו ביום ההוא" (סנהדרין צז, א).

אלא שנשאר לנו לברר מה פירוש "חד חרוב". יש ארבע שיטות.

א. העולם יחזור לתוהו ובוהו כמו לפני בריאת העולם. הוא יגיע למטרתו ואין בו צורך יותר (רמב"ן, ראב"ד).

ב. העולם ייחרב מהיצר הרע ומרוח הטומאה (רבי יוסף אלבו, מגיד מישרים ויקהל ובהר). עולם נפלא, קדוש, תחיית המתים.

ג. צרות קשות לפני האלף השביעי ולא באלף השביעי עצמו (מאירי על אבות). ואכן עברנו.

ד. באלף השביעי חורבן חלקי וכן כל שבעת אלפי שנה ובאלף החמישים, היובל, חזרה לתוהו ובוהו (רבינו בחיי במדבר. ר"י אברבנאל).

בסיכום, לפי שיטה א, יהיה חורבן. לפי שיטה ד, חורבן עוד זמן רב. לפי שיטות ב-ג לא יהיה חורבן.

אבל נשאר לברר אם דעת רב קטינא מוסכמת על הכל, או האם היא דעת יחיד. שלוש שיטות:

א. לא מצאנו חולקים עליו (שו"ת הרשב"א).

ב. יש חולקים ויש מסכימים (ר"י אברבנאל).

ג. זו דעת יחיד (רמב"ם, מורה נבוכים ב, כט).

לסיכום נשארנו בערפל.

ומה עם המשיח? זה נושא אחר? ומה עם נבואת דת המאיה במרכז אמריקה שיהיה חורבן בשנת 2012 למנינם? הבלים – כפי ששמנו לב.

מדע

עכשיו נעבור למדע, ונתחיל בנושא של הכחדת המין האנושי.

המין האנושי

גם כאן אין דברים ברורים, אלא כל מיני השערות, חלקן מדעיות, חלקן פסבדו-מדעיות, ולא נתייחס אליהם בגלל ריבויים:

1. התחממות כדור הארץ, התמעטות החמצן, התרבות SH2.

2. זיהום כדור הארץ עקב הפעילות האנושית.

3. מיצוי כל מקורות המזון שבטבע.

4. מלחמה גרעינית כוללת, או מלחמה כוללת מסוג אחר.

5. התמעטות הילודה. התמוטטות דמוגרפית.

6. להיפך, התרבות יתר של המין האנושי.

7. אינטליגנציה מלאכותית שתשתלט על המין האנושי ותשמיד אותו.

8. התפשטות של מחלות.

9. רעידת אדמה ענקית.

10. התפרצות הר געש, ובעקבותיו קור ורעב.

11. שקיעת יבשות.

12. צונאמי ענק.

13. התהפכות הקטבים המגנטיים שתשבש את האיזון האקלימי, וכן תשבש את כל המכשיר אלקרוני.

14. התנגשות עם אסטרואיד. זו השערה רצינית. יש מעקב תמידי.

15. התנגשות עם גלקסיה אחרת, כגון אנדרומדה.

16. סופרנובה סמוכה, כלומר התפוצצות ענקית של כוכב.

17. התחממות השמש בעוד מיליארד שנה כאשר הכל יישרף כאן ואף כדור הארץ יתתמוסס. לפי מצב ידיעותנו העכשווי, זה סביר.

18. כיבוש על ידי חייזרים מכוכבים אחרים.

19. התקררות גרעין כדור הארץ, סוף השדה מגנטי, ועקב זה חדירת חלקים מן היקום.

20. בריחת האטמוספיה אל המרחב. זה ענין של מיליארדים שנים.

בסיכום,ערפל. נקוה לטוב.

סוף היקום

הזכרנו גם סוף כדור הארץ, נעבור לסוף היקום.

לפי המדע העשווי, היקום נוצר לפני 13.8 מיליארד שנה במפץ הגדול Big Bang ומאז הוא הולך ומתפשט. השאלה היא האם ימשיך להתפשט עד אין סוף? יש כמה תאוריות, כמובן כולן תאורטיות.

1. ההתפשטות הגדולה עד אין סוף. אז הכל יתקרר וייחשך. The Big Freeze או The Big Chill הקור הגדול. זה בעוד עשרת אלפים מיליארד שנה.

2. הקריעה הגדולה, .The Big Rip התפשטות מואצת תגרום לכך הכל ייקרע לחתיכות, ושוב קפאון עצום וחושך. זה עוד 20 מיליארד שנה.

3. הקריסה הגדולה או ההתכווצות הגדולה The Big Crunch העולם יפסיק להתפשט ויתחיל להתכווץ ויחזור למצב המפץ הגדול, בעוד 100 מיליארד שנה.

מה גדלו מעשיך ד'.

  • פורסם בשאילת שלמה 627

==
==