שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

האם הגיע לרב כהנא הי"ד שרצחו אותו?

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

האם מגיע לרב מאיר כהנא הי"ד שרצחו אותו?

יום השנה – יח מרחשון [שיחה בישיבה בארוחת צהרים אחרי שנרצח]

א. נהרג בגלל שהוא לוחם טוב על עם ישראל וארץ ישראל

יהודי אחד אמר על הרב מאיר כהנא: "מי שמשחק עם נשק - בסוף יורה בעצמו". האם זה נכון? בוודאי שזה לא נכון. כלומר, חילוקי הדעות בתוך העם הם דבר לגיטימי. אך למרות חילוקי הדעות, המטרה היא אחת: לכולם יש כוונות טובות לבנות את עם ישראל. יש אחד שהוא חסיד הרב כהנא ויש אחד שלא חסיד הרב כהנא, אחד נלחם כך ואחד נלחם אחרת, אחד טוען כן ואחד טוען לא... אבל מה זה משנה לגויים מי צודק? כלפי הגויים אין הבחנה. הגויים רוצים להשמיד את ארץ ישראל ועם ישראל. הם לא מבחינים בין חבר מתנועת "כ"ך" לחבר מתנועת "עוז ושלום". להם אין שום נפקא מינה. בשבילם זה מלחמה נגד עם ישראל. כשהם רואים אדם שמסוכן להם - הם פוגעים בו, בלי שום קשר למחלוקת הפנימית שלנו איך צריך להילחם. הם ראו בו מין חנית שמסכנת אותם, אז הם הרגו אותו. מבחינתנו, אין שום נפקא מינה. הם הרגו אדם מישראל משום שלחם בעד ארץ ישראל. לא מעניין אותם אם הוא לוחם טוב או לוחם לא טוב. זה עניין שלנו להתווכח. מי שנהרג בגלל שהוא יהודי נקרא קדוש. מי שנהרג בגלל שלחם על עם ישראל וארץ ישראל, קל וחומר שנקרא קדוש. כשאנחנו בתוכנו, יש לנו וויכוחים, אבל אסור לנו לשכוח שהאויב שלנו לא נמצא בתוכנו. הם האויב שלנו. גם כשיש אנשים קיצוניים, קיצוני לימין או קיצוני לשמאל, קיצוני דתי או קיצוני לא דתי, זה וויכוח בין אחים. אבל עם אויבינו זה משהו אחר. הם לא אחים. הם אויבים!


ב. יוצאים למלחמה על אויביכם ולא על אחיכם

בקום המדינה היו מריבות בין הלח"י והאצ"ל להגנה. דברו דברים קשים נגד המחתרות. שהן קיצוניות, שהן לא בסדר. תקפו אותן בסגנון חריף מאוד. רבנו הרב צבי יהודה אמר אז את המשפט של חז"ל (גמ' סוטה מב, א): "היום אתם יוצאים למלחמה על אויביכם - על אויביכם, ולא על אחיכם. שם נאמר הדבר במובן אחר. כשהכהן הגדול אומר ליוצאים למלחמה: "זהירות! זו מלחמה נגד אויבים. לא מלחמה בין ישראל ויהודה". גם המלחמה בין ישראל ויהודה הייתה דבר נורא ואיום. הרי כבשו ולקחו שבויים מהצד השני, הביאו אותם, הלבישו אותם ושחקו אותם אבל מכל מקום הם יהודים ולא נהגו בהם כאויבים ממש. אבל כאן יש מלחמה נגד הגויים, שאם אתם נופלים בידיהם, אין להם רחמים עליכם! זאת לא מלחמת אזרחים בין יהודים. זה גם בזיון עצום. אבל זאת מלחמה נגד אויבים". רבנו הרב צבי יהודה אמר דבר זה בצורה מליצית. הוא אמר את זה בטון רועם. אתם יוצאים למלחמה על אויבים ולא על אחים! הם אויבים שלנו. האנשים מבפנים הם לא האויבים. אנשים בפנים מתווכחים, בוודאי, אפילו בצורות חריפות. אפילו בלימוד תורה מדברים קשה. פעם אמר רבי יהודה הנשיא על תלמידו: "כמדומה אני שאין לו מוח בקודקודו". "כמדומה אני" - לא מבורר, כי אם זה לא ברור, הוא לא יכול לומר בברור אבל "כמדומה אני שאין לו מוח בקודקודו" (גמ' מנחות פ ב). אבל הוא לא זלזל, אלא זאת מחלוקת. רבנו הרב צבי יהודה כתב כרוז שחילוקי הדעות בין הפלגים השונים יתבררו בדרך העט והשיחה, בדיבור ובכתיבה, ולא במכות. אנחנו אחים. יש יהודים שמאוד מזיקים למדינה, אבל הם לא רוצים להזיק למדינה. הם אוהבים את המדינה. הם מוכנים להיהרג בשביל המדינה. אבל הם חושבים שככה יש לנהוג. הם לא אויבים. יש וויכוחים בינינו, אך כולנו יחד נגד אויבינו שמבחוץ. אחרי שנחריב את כל האויבים מבחוץ - נתווכח בינינו. עכשיו, אין לנו כל כך הרבה זמן להתווכח בינינו ולהרוס את האחדות שלנו. זה לא הזמן להתנתק מבחינת חברתית. העיקר עכשיו, זה להילחם באויבים מבחוץ. אי אפשר לעשות את זה כלאחר יד.


ג. "ברוך דיין האמת" על הרב כהנא הי"ד

בוודאי שיש לברך "ברוך דיין האמת" על רצח יהודי. קל וחומר ביהודי שלחם בשביל ארץ ישראל.

נלקח משאילת שלמה 203