שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

האם הג"ר עובדיה יוסף זצ"ל היה גדול הדור?

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

האם הג"ר עובדיה יוסף זצ"ל היה גדול הדור?

[שיחה בישיבה בארוחת צהרים]


שאלה: איך מגדירים מי הוא גדול הדור? האם הג"ר עובדיה יוסף זצ"ל היה גדול הדור? מה המשמעות עבורנו לדעת האם היה גדול הדור או לא?


תשובה: משה רבנו היה גדול הדור. אחרי משה רבנו היו כמה גדולי הדור. היו הרבה תלמידי חכמים גדולים, אך לא כל אחד נתמנה ראש הסנהדרין- שהוא גדול הדור. יכול להיות שהיה גדול מאוד והוא לא היה ראש הסנהדרין, כי אי אפשר שכולם יהיו.

בגמרא בסנהדרין כתוב שאמר משה ליהושע: "כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ" (דברים לא', ז')- אתה (יהושע) יחד עם הזקנים שבדור תובילו ותנהיגו את עם ישראל אל הארץ. בא ואמר הקדוש ברוך הוא ליהושע: "כי אתה תביא את העם הזה" (דברים לא', כג') "טול מקל, והך על קדקדם – דָבַּר (רש"י: מנהיג) אחד לדור ואין שני דַבַּרין לדור" (סנהדרין ח, א). בזמן יהושע בן נון היו הזקנים, אך ד' אמר ליהושע בן נון: אתה תפסוק, כי אתה ראש הסנהדרין ולא הם. למרות שהם היו תלמידי חכמים גדולים.

היו דורות שבהם היו כמה תלמידי חכמים גדולים יחד, ואיננו יודעים מי גדול הדור מביניהם, לדוגמא: לרבי יוחנן בן זכאי היו חמישה תלמידים גדולים, שמדדו את גדולתם עם כפות המאזניים (אבות ב', ח'), אבל זה לא אומר מי היה גדול הדור. היו תקופות נוספות שבהן חיו שני תלמידי חכמים גדולים באותו דור, ואיננו יודעים מי היה גדול הדור: אביי ורבא, רב ושמואל, הרמב"ם ורש"י, הש"ך והט"ז. ערוך- השולחן והמשנה- ברורה חיו באותו דור, רוב מניין זה המשנה- ברורה: היו לו יותר תלמידים. אבל איננו יודעים מי יותר חכם ומי היה גדול הדור: המשנה ברורה או ערוך השולחן. אין מי שיכול לדעת מיהו גדול הדור.

איננו יודעים מהיכן בא המושג "גדול הדור", יש אצל חב"ד מושג: "נשיא הדור", אך זה חידוש. אין מושג כזה שחייב להיות גדול הדור, יש גדולים בכל דור. גם יכולה להיות מחלוקת. תלמידי הגר"ע עובדיה יוסף זצ"ל אומרים שהוא גדול הדור, ותלמידי רב אחר אומרים שהרב שלהם גדור הדור. ברוך ד', שיש לנו בעיות של עשירים, קשה לנו מאוד להכריע. אך גדלות נקבעת על פי כוח החידוש, לא רק גדלות לזכור הכל. תלמיד- חכם חריף יכול לקבוע הלכות חדשות, הוא צריך להיות מישהו עם כתפיים להכריע. הנודע ביהודה והחתם סופר היו חריפים. כמובן שגם כוח החידוש בנוי על הבקיאות, אחרת אי אפשר לחדש שום דבר.

יש אנשים שטועים ואומרים שהג"ר עובדיה יוסף היה רק בקי ופסק ע"פ רוב, משום שהוא מביא הרבה רשימות של פוסקים בעניינים שמכריע בהם. אבל לא כן הוא, הרי הרבה פעמים אפילו כשיש פחות פוסקים בצד אחד- אם הגר"ע יוסף סובר כמו השיטה השניה, הוא כותב: ודפח"ח- ראשי תיבות: "ודברי פי חכם חן".

הג"ר עובדיה היה בקי ועוקר הרים, הוא היה גדול ענק. אך זה לא מכריע שהוא היה גדול הדור.

ברוך ד', אשרינו שזכינו להרבה תלמידי חכמים גדולים בעם ישראל שמביאים ברכה עצומה לאומה. כן ירבו!


  • פורסם בשאילת שלמה 303