שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הִלכות חברה מעורבת (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־05:01, 24 ביולי 2016 מאת Maale (שיחה | תרומות) (Maale העביר את הדף הִלכות חברה מעורבת (והלכות חבר-חברה) ל־הִלכות חברה מעורבת (מאמר) בלי להשאיר הפניה)

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

הִלכות חברה מעורבת (והלכות חבר-חברה)

[הרב שלמה אבינר]


שאלה: למה לא יקומו רבותינו ויכתבו הלכות חבר-חברה? הרי ממילא זה קיים, ולא יעזור להתעלם. לא באתי לבקש היתר, אלא אם זה קיים, מה הן ההלכות כדי שהקשר יהיה כשר וטהור? ובאופן רחב, גם חברה מעורבת היא מציאות, לא יעזור לאסור או להתכחש, אלא להגדיר את ההלכות, כדי שתהיה כשרה ונקיה.


תשובה: זה באמת רעיון טוב, ולכן אעתיק מקיצור שולחן ערוך לגאון הרב שלמה גנצפריד (קנב ח-יא), אך אפשר למצוא אותן ההלכות בשולחן ערוך עצמו (שו"ע אה"ע כא) וברמב"ם (הלכות איסורי ביאה כא).

1. התרחקות. "צריך האדם להתרחק מן הנשים מאד מאד".

2. סימני ידידות. "אסור לקרוץ בידיו או ברגליו ולרמוז בעיניו לאשה".

3. התבדחות. "ואסור לשחוק עמה, להקל ראשו כנגדה".

4. הסתכלות. "[אסור] להביט ביופיה". "והמסתכל אפילו באצבע קטנה של אשה ונתכוון ליהנות ממנה, עוונו גדול מאד". "[אסור] להסתכל בשערה".

5. בושם. "ואסור להריח בבשמים המיוחדים לאשה, וכל שכן כשהיא אוחזתן בידיה או שהן תלויין עליה".

6. בגדים. "אסור להסתכל בבגדי צבעונין של אשה, שהוא מכיר אותה, אפילו הבגדים אינן עליה".

7. הליכה. "פגע אשה בשוק, אסור להלך אחריה, אלא רץ שתישאר לצדדין או לאחריו".

8. שירה. "ואסור לשמוע קול זמר אשה".

9. דרישת שלום. "אין שואלין בשלום אשה כלל. ואפילו על ידי בעלה אסור לשלוח לה דברי שלומים, לכן כשכותב אגרת לחבר, אסור לכתוב ולומר: תאמר שלום לזוגתך. אבל מותר לשאול לבעלה או לאחר, איך שלומה. וכן מותר לכתוב לחברו: הודיעני משלום זוגתך".

10. התנהגות איש ואשתו ברבים (אין זה שייך לענייננו אך טוב להזכיר באותה הזדמנות). "אין לנהוג אפילו עם אשתו בדברים של חיבה, כגון לעיין ברישה (=בראשה) וכדומה בפני אחרים".


אם נשמור על כל אלה, נקים חברה כשרה וטובה, ואף נזכה להקים בתים כשרים ומאושרים בישראל.