שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

דרשת אשה בבית הכנסת (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

דרשת אשה בבית הכנסת

שאלה: האם מותר לאשה לדרוש בבית הכנסת?

תשובה: ברור שהדבר אסור.

א. שהרי נפסק שאסור לגברים להסתכל על נשים (ברמב"ם, הלכות איסורי ביאה כא ב. שו"ע אה"ע כא. קצשו"ע קנב ח). אמנם, אנשים רבים אינם מקיימים את ההלכה הזאת, אך בבית הכנסת שהוא מקום קדוש, הדבר חמור יותר לאין ערוך.

ב. לא נהגו כן בכל הדורות, ואין לשנות סידרי תפילה וסידרי בית כנסת ובוודאי לא לעשות כן בלי הוראה מפורשת להיתר מגדולי הדור בארץ ישראל (שו"ת הרשב"א א שכג. וכן באורח משפט לה).

ג. והגר"מ פיינשטיין אסר לנשים לדרוש אפילו שלא בשעת תפילה (שו"ת אגר"מ או"ח ה יב).

ד. כך גם ראינו שפרופ' נחמה ליבוביץ סרבה בתוקף להרצות בבית-כנסת.


  • פורסם בשאילת שלמה 280