שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

דרך ארץ קודמת לחתונה

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

דרך ארץ קודמת לחתונה

[הרב שלמה אבינר]


ידידי היקר, אם תמשיך באותה דרך, לעולם לא תמצא בת זוג. ואם תמצא, נישואיכם לא יהיו מאושרים. כי פשוט מאד אינך יודע איך בונים קשר, והרי נישואים הם קשר. ולמה אינך יודע? מפני שאין לך כישרון טבעי ומשום שלא למדת. יש כאן פרדוקס: לבת יש כישרון אינטואיטיבי לבניית קשר ובכל זאת היא מקדישה זמן רב ללמוד את נושא הזוגיות החל מהתיכון. לבן אין אותה רגישות טבעית, ובכל זאת אינו לומד - הרי אותו תרנגול גאוותן יודע את הכל.

לכן לא באתי ללמדך דברים שאינך יודע, אלא רק להזכירך דברים שאתה יודע.

כלל ראשון, דרך ארץ. כמו שדרך ארץ קודמת לתורה, כך היא קודמת לחתונה.

המובן של דרך ארץ הוא התנהגות אנושית יסודית ישרה, כלומר מידות טובות. לדוגמא: סמוּך להצעה אנא התקשר אליה לומר שתיפגש או שלא תיפגש, אך אל תשאיר אותה באוויר. וכן אחרי הפגישה אנא התקשר להודיע אם אתה ממשיך, או אתה מפסיק, או אם אתה צריך עוד קצת זמן לחשוב, אבל אל תשאיר אותה בספק. כך לא מתנהג בן אדם, גם לפני החתונה וגם לאחריה.

עוד דוגמא: אנא הצע לה שתייה, ובבקשה תשלם. הרי בכתובה אתה מתחייב לפרנס, אז כדאי שתתאמן מעתה.

אם יש לך רכב, תאסוף אותה ותחזיר אותה (כמובן הכל על פי גדרי ההלכה). ואם אין לך רכב, אז אנא לווה אותה לתחנת האוטובוס (גם זה בהתאם להלכה, אך אין זה הנושא שלנו עתה).

כלל שני: הדרגה. קשר באופן הדרגתי ולאו דווקא פתאום, אדרבה, אם הוא מופיע פתאום, יש לוודא היטב שלא יברח פתאום כמו כל רגש שיש לו חיי מדף קצרים, ודומה לקש נשרף.

כמו שהגאולה היא קמעא קמעא, כך גאולת הפרט מהיותו לבדו הוא קמעא קמעא. אל תדרוש פתאומיות. אל תדרוש ברק מושלם מהרגע הראשון, כמו שגם מהמדינה אינך דורש שתהיה מושלמת מהרגע הראשון, אלא אתה מתאזר בסבלנות, אי אפשר לרשות הרבים הציבורית שתהיה חלקה בלי חתחתים במציאות ימינו (עין איה שבת פ"ב אות רלא). וכן בת הזוג.

שאל אדם את רבו: "הכרתי בחורה ויש לה חסרונות אלה ואלה". - " יש לה עוד חסרונות רבים", השיב לו רבו, "תגלה אחרי החתונה". "הרב מכיר אותה?" תמה התלמיד - "לא, אפילו איני יודע את שמה". "אז מניין לרב?". "אני עוקב אחרי המין האנושי, יותר מחמשת אלפים שנה. מה שהנך מחפש ידידי, זו מלאכית, וכזאת לא תמצא ידידי, רק בת אדם. וגם לו היתה מלאכית, לא היתה מתחתנת אתך, כי גם אתה אינך מלאך. הרי ענבי הגפן בענבי הגפן, דבר נאה ומתקבל, בת אדם לא מלאכית עם בן אדם לא מלאך". אחר כך הוסיף הרב לתלמידו הנדהם: "האמת שהיתה מלאכית אחת, אך כבר התחתנתי אתה..."

לכן אנא התאזר בסבלנות. זה לוקח זמן להתרגל למישהו שונה, וסוף סוף כולנו שונים. יש לפעמים תכונות פיסיות או נפשיות המעוררות אצלך קושי, אך עם הזמן אתה מעכל אותם. העיכול לוקח זמן.

כלל שלישי: השקעה. בעולם הזה לא מקבלים שום דבר חינם (גם העולם הבא הוא על סמך מה שבעולם הזה). מה שמקבלים חינם, שווה חינם. יש להשקיע מאמץ, מחשבה, לעבוד על עצמו, לאסוף לבנים לבניית גשר.

מיד תחת החופה, תאמר: הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל". ולמה טבעת? למען תדע שתצטרך להשקיע. פרוטה זה לא הרבה, אך זו התחלה.

אך גם לפני החתונה, התרגל להשקיע מאמץ. מאמץ להבין, מאמץ לבטא רגשות, מאמץ להקשיב לרגשות, מאמץ לבנות קשר, מאמץ להעריך, מאמץ לאהוב.

איזה עולם נפלא, נתן לנו ריבונו של עולם, בו יכולים אנו להיות שותפים על ידי מאמצינו. כי מה שאדם משקיע כל זה שלו. כי מה שאדם קונה על ידי מאמץ, תמיד יוכל ללכת בדרך זו כל חייו. ואשריו.