שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסאות שונות לתנ"ך

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

השאלה: שלום כבוד הרב. כיצד יש להתייחס למחקרים אקדמיים מצד חוקי מקרא על התורה? אינני מדבר על מדע לעומת תורה וכיו"ב אלא על הקוהרנטיות שבה, קרי, כותב אחד עם סיפור מגובש אחד. פרופ' ישראל קונהל(חובש כיפה אגב) חוקר מקרא מהאוניברסיטה העברית טוען (שמעתיו במו אוזני) שישנן כמה גרסאות, אשר נכתבו בידי אנשים שונים (הוא הביא כדוגמה את סיפור הבריאה ותהליך לקיחת ההחלטה אילו מיני חיות תיכנסנה לתיבה וכמה)ובשעת עריכת התנ"ך, כאשר האנושות התוודעה לכתב, קבעו חכמים כי יש מקום לתת ביטוי לכל הגרסאות כיוון שיש צורך להקיף את כל הקבוצות, אשר עתידות לקרוא בתורה. כיצד כבוד הרב מתייחס לכך? האם עלינו לדבוק בנרטיב האמוני המקובל או שמא מותר לקבל גישות מעין אלו? מה בדבר התורה שניתנה מידי ד' למשה ומהו ההסבר לכך שפעם ד' מוזכר כאלוקים ופעם בשמו-ד'? תודה רבה