שיעורי הרב שלמה אבינר

גיור צה"ל כשרים

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

השאלה: האם הרב חושב שיש להשאיר את גיורי צה"ל ככשרים, או לבטלם? האם הרב בעד דעת ש"ס או בעד דעת ישראל ביתנו? תודה רבה.