שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

גיור המוני (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

ייצור חדש של יהודים

[ראיין: הרב מרדכי ציון]


ש: למה בדורנו גדולי ישראל מחמירים בגיור? אפשר לראות שבדורות קודמים לא דרשו כל דך הרבה מגרים, איך קרה שההלכה השתנתה?!

ת: חס וחלילה, ההלכה אינה משתנה. היא נצחית. "אני מאמין באמונה שלמה שזאת התורה לא תהא מוחלפת ולא תהא תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו" (י"ג עיקרים). אלא המציאות השתנתה.


ש: מה השתנה? תמיד היו אנשים שרצו להתגייר?

ת: התשובה בשאלה עצמה. היו אנשים שרצו להתגייר, כלומר בודדים, והם נקלטו בתוך החברה היהודית.עתה מדובר ב320,000 אלף גויים בארץ שעלו בחסות חוק השבות (יש אומרים שזה היה מכוון כדי לשנות את הרכב האוכלוסיה בארץ, אבל אין זה משנה לענייננו). מי יקלוט אותם?!


ש: וכי תוקף הגרות תלוי ביכולת הקליטה של החברה מסביב?

ת: ודאי, אלא אם כן מדובר בצדיק מופלג. פעם מי שהתגייר, גם אם לא למד את הכל, וגם אם לא קיבל על עצמו את הכל, הרי ראה את היהודים מסביב, והתגייר כדי להיות כמותם, כלומר שמירת שבת, כשרות, טהרת המשפחה, הליכה לבית כנסת, חינוך דתי וכולי, גם אם זלזל בכמה איסורים במיוחד אם הם מדרבנן, הרי רצונו היה להיות כמו היהודים שומרים תורה שהוא ראה. אבל בימינו אם ירצה להיות כמו היהודים מסביבו, שאינם דתיים, הרי אין זה גיור על פי ההלכה, אלא גיור רפורמי-קונסרבטיבי-קליל-חילוני-סוציולוגי-קבוצתי-גורף-פיקטיבי, איך שנקרא לזה, שאין לו שום ערך.


ש: אז למה לנו לזעוק, הרבה אנשים עושים עבירות...

ת: לא. אין זו עבירה פרטית, זה חורבן עם ישראל, זה גוי במסווה של יהודי, זו התבוללות שלא תשאיר שריד ופליט מעם ישראל, מכירת חיסול של עם ישראל, שינוי הגדרת היהודי...


ש: שינוי הסטטוס קוו?

ת: לא רק שינוי הסטטוס קוו שמסדיר יחסי דת ומדינה מאז קום המדינה וקצת לפני כן, והוא כעין חוקה בנדון זה. לא רק זה, אלא שינוי הסטטוס קוו של מיהו יהודי מאז משה רבנו!


ש: אבל יש לחץ ציבורי לפתור בעיית 320,000 גויים?

ת: לא פוסקים הלכה על פי לחץ ציבורי, לא משנים את התורה על פי לחץ ציבורי, לא מגדירים מיהו יהודי על פי לחץ ציבורי, - אלא על פי אמת, על פי אמיתה של תורה. ומי שהכניס את הערמונים האלה לאש שיוציא אותם...


ש: ולנו אין פתרון על פי תורה לבעיה כה גדולה?

ת: בודאי. גר תשוב. גוי צדיק וישר שגר בארץ ישראל.


ש: אבל יש רבנים שהקימו בתי גיור פרטים וכן מגיירים גיור מהיר...

ת: אין במדינה גיור פרטי, אלא רק על פי הרבנות הראשית לישראל. לא כל הרוצה הליטול שם יהודי יבוא ויטול, ולא כל מי שרוצה לתת שם יהודי, יבוא ויתן.


ש: אבל הרב... כתב ספר שגיור מסורתי הוא גיור והוא כותב זאת בשם הרב...?

ת: לא משנה. כל גדולי הפוסקים שבדור חלקו על כך. וכאמור זה גם בניגוד לרבנות הראשית, ששוללת מכל וכל אותו גיור חדש אשר על ציון יחשיך.


ש: ובסיכום?

ת: רמב"ם: "כל הגויים כולם, כשיתגיירו ויקבלו עליהן כל המצות של תורה... הרי הן כישראל לכל דבר, שנאמר, הקהל, חוקה אחת לכם (במדבר טו טו). ומותרין להיכנס קהל ד' מיד" (הלכות איסורי ביאה יב יז). "גר שקיבל עליו כל דברי התורה חוץ מדבר אחד אינו גר" (בכורות ל). "ועל גרי הצדק... יהמו רחמיך ד' אלהינו ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת" (תפילת שמונה עשרה).


  • פורסם בשאילת שלמה 405