שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

גיור בימינו (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־16:29, 22 באוגוסט 2018 מאת Maale (שיחה | תרומות)

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

השאלות הם לפני 13 שנה.

אם כן ב"ה קיבוץ גלויות, עלו לארץ מיליונים, וכמו כל אור יש שגורר איתו גם חושך. הרבה גויים 300000 עלו מרוסיה. זו הגלות ארץ אוכלת יושביה. והעולים האלה הם אוהבים את א"י הם אוהבים את עמ"י ואת מדינת ישראל. חלק גדול מהם ברוסיה חשבו שהם יהודים כי יש להם אבא יהודי, והעליבו אותם "יהודי", והוא בא לארץ ואומרים לו אתה גויי. מסכן! הוא הולך לצבא. קיצור חסיד אומות העולם. אבל לגייר אותו אי אפשר.

אומר הרמב"ם בה.איסורי ביאה הלכות ג ששם מובאות כל הלכות הגיור שמי שבא להתגייר לא מקבלים אותו אוטומטית, אלא בודקים למה הוא בא להתגייר, אולי זה בשביל כבוד אולי בשביל להתחתן עם מישהיי, וכן הלאה, ואם זה בשביל זה- לא מגיירים. כלומר, גיור חייב להיות לשמה.

יש מצוות שצריך לשמה ויש מצוות שלא צריך לשמה, ויש מצוות שסתמא נחשב לשמה ועין שו"ע סימן ס ובביאור הלכה, אבל גיור צריך לשמה. גם קודשים צריך לשמה, זו חומרא מיוחדת. גם גיור צריך לשמה. וזה לא כמו מצווה. מצווה זה פרט וגיור זה כלל. או שאתה יהודי או שאתה לא יהודי, להיות יהודי או לא זה חייב להיות לשמה, לכן בודקים האם ממון אולי נישואים אולי פחד כמו גרי אריות וכו' או בימינו השתלבות, מעמד. מכל אלה 300000 99% המניע שלהם אם ירצו להתגייר זה מעמד והשתלבות בחברה, זה הכל. לא לשמה. זה לא מעניין אותם.

אומר הרמב"ם ולכן בימי דוד ושלמה לא קיבלו גרים. בימי דוד בגלל הפחד שפחדו מדוד המלך, ובימי שלמה בגלל הטובה, שהמדינה היתה עשירה, שהזהב היה נחשב כאבנים, ולכן לא קיבלו גרים כי זה לא לשמה. כלומר, כל אחד בזמן דוד ושלמה היה נחשד אוטומטית, היה בחזקת לא. תמיד יש חזקה.

למשל יהודי הוא בחזקת כשרות אלא אם כן נהרסה החזקה.

אבל יש גם דברים שגם יהודי הוא לא בחזקת כשרות ולדוג'- מי שלא רוצה ללכת לצבא- נטע כרם, ירא ורך הלבב וכן הלאה- אומרים לו תוכיח, כי הוא בחזקה שהוא לא רוצה ללכת לצבא, ואין מזה רמז לימינו. ויש עוד דבר- כל פושט יד הוא בחזקת רמאי והוא צריך להוכיח שהוא עני, וכך עד ימינו. 90% מאנשים שאוספים כסף הם רמאים. גם בכותל. יש תחומים שהחזקה היא הופכית. בזמן דוד ושלמה כל מי שרצה להתגייר היה בחזקת שזה בשביל תועלת, ובזמנים אחרים בודקים.

קושיא: אחד בא אל שמאי גייר אותי וזרקו ובא להלל וגייר אותו, ואיך הוא גייר אותו ע"מ שאני כהן גדול, שזה לא לשמה אלא בשביל כבוד? תירוץ בבית יוסף- הלל ראה בפנים שהוא רוצה לחזור בתשובה. יכול להיות שהתעוררות היא מבפנים, ומבחוץ הוא אומר משהו אחר, אבל בסוף הוא יחזור. כלומר זה כפי ראות הדיין. ולכן אמרו הפוסקים שגם מי שמתגייר כדי להתחתן, שאמנם זה בשביל להתחתן אבל עקב זה הוא לומד ולומד וגורר גם את השני לחזור בתשובה, שהרי אם הוא יתחתן עם הגויי אז הוא לא דתי. הכלל הוא שאם זה בשביל נישואים אז לא, אבל יש יוצאים מן הכלל. אבל בימינו זה לא שייך.

יש אחד שהוא כבר חיי עם אישה, הוא לא צריך את הגיור בשביל לחיות איתה, והגיור הוא בשביל כבוד, אבל בימינו זה לא שייך בכלל, זה לא מעניין אותם. מעניין אותם להשכיל ולהתעניין וללמוד דברים אבל הוא לא מעוניין לקיים מצוות. יש מהם שהם בכלל אתאיסטים.

אגב, בימי דוד ושלמה 150000 התגיירו, ואיך? בבית דין של הדיוטות, ומה דינם? אומר הרמב"ם חששו להם, לא קירבום ולא דחום. חיכו, נראה. אולי בשביל הטובה או הפחד, אבל יכול להיות שמתוך שלא לשמה יבואו לשמה. ולכן חיכו. אבל בימינו אין לך מה לחכות. אתה מכיר אותם, זה לא שאם הם התגיירו אח"כ הם יתחילו להיות צדיקים. הרבה פעמים זה הפוך, מתגיירים ומשטים בדיינים. אני ראיתי את זה הרבה שהייתי בבית הדין לגיור, מזל שהיו איתי דיינים ממולחים שאי היה אפר לשטות בהם.

הייתי שואל בבית דין איפה הילדים שלך לומדים? בבית ספר חילוני, אז הוא משטה. שבוע הבא- איפה הם לומדים? בבית ספר דתי. אז המצאתי שאלה אחרת: מה הילדים שלך עושים בזמן הפנוי? כלום, הם בבני עקיבא? לא. דחוי. שבוע הבא- הם בבני עקיבא, אפשר לדבר איתם? כן, באיזה שעה אתה הולך לבני עקיבא? ב8 בלילה, שבוע הבא הוא יודע באיזה שעה וכן הלאה... ככה מעבירים. הרי הילד צריך ללכת לתנועה ובית ספר דתית. הם משקרים. יש שלא משקרים רובם לא רוצים לשקר ולא רוצים להתגייר ולא רוצים שום דבר.

הבעיה הזאת של לא לשמה, בשביל להתחתן, זה בעיה פתירה. אני גם מכיר אישית מקרה כזה שהתחתנו ונעשו ת"ח גדולים. אבל בעיה לא פתירה ועל זה יש המון וויכוחים- קבלת מצוות.

כתוב ברמב"ם- אתה רוצה לקבל המצוות? כי זה קשה מצוות כדי שיפרשו. רות "ותראה כי מתאמצת" ואז קיבל אותה. מצוות זה עול, אבל זה עול אהוב. גם הריון ולידה זה עול אבל עול אהוב. 99% הם לא רוצים מצוות, זה לא מעניין אותם.

קושיא: בא לשמאי כמה יש תורות? 2, גיירני ע"מ שאלמד אחת מהם, ובא להלל וגיירו. והרי מי שקיבל הכל חוץ מדין אחד ודיקדוק אחד- לא מקבלים אותו, ופה הוא לא קיבל את כל התורה שבע"פ?

מתרץ רש"י: זה לא שהוא מסרב, אלא הוא לא יודע במה מדובר, הוא לא יודע מה זה וכן הלאה, אבל כשהוא ילמד הוא ירצה, אז זה בסדר. הכל כפי ראות הדיין. וכי מלמדים גר צדק את כל המצוות? וכי שואלים אותו על כל המצוות? זה בלתי אפשרי, שואלים אותו על הדברים העיקרים ומשערים שהשאר הוא בסדר, אנחנו משערים שהוא יסכים.

אחד אמר בוא נקבל את כל הגרים שמגיעים לארץ, כי אז לא מודיעים לו כלום ואז הוא יסכים, אבל אח"כ הוא לא יסכים! אז מה זה יועיל?

כתוב בשבת- אם עשה הרבה פעמים מלאכה זאת בשבת- חטאת אחת, עשה מלאכה זאת בהרבה שבתות- חטאת אחת, ואחד שלא יודע שיש שבת ועבר על הרבה מלאכות בהרבה שבתות- חטאת אחת. ומאיפה לנו אחד כזה? תינוק שנשבה וכן גר שהדיינים לא אמרו לו שיש שבת. והנה אתה רואה שאפשר לגייר אדם והוא לא יודע שיש שבת. אבל זה לא נכון, הוא עכשיו לא יודע, אבל כשידע הוא ישמור אותה בשמחה. אבל פה הוא לא רוצה בכלל את המצוות.

להתגייר בשביל מעמד או כבוד זה יכול להיות שהוא יחזור ויקבל את זה לשמה. אבל בשביל להתחתן זה יותר חמור. אם הוא יתגייר ולא ישמור מצוות אז הוא יהיה יהודי פושע, במקום להיות גויי צדיק חסיד אומות העולם אשר הולך לצבא וכן הלאה. אלא שהוא נשוי עם יהודיה והיא עוברת כל יום איסור. נכון, ואם התגייר? הוא יבוא כל יום לעבור על אלף איסורים. אין סברא בזה. אתה לוקח גויי טוב שיש לו גן עדן ואתה לוקח אותו לגיהנום. וכל זה אם הגיור יחול, והוא לא חל. זה איך תימצי.

ויש עוד קושיא: מי אומר שעוד אפשר לגייר עוד בימינו אולי צריך ב"ד סמוכים? יש שיטה שאומרת שכן, אומר תוס' שליחותייהו קעבדינן. ואתה בטוח שב"ד כזה יסכים לגיור כזה, גם אם הגיור הזה יחול מי אמר שאתה יכול לעשות את זה?.

אם כן מה הפרון עם היהודים האלה? אין פתרון. זה נקרא בעייה בלתי פתירה.

לפעמים יש בעיות בלתי פתירות. דוג' יש המון ערבים באץ ואין מה לעשות עם זה, יש הרבה מחללי שבת ואין לזה פתרון, בתי המשפט הם לא ע"פ התורה ואין מה לעשות עם זה. ומה עושים? ממשיכים. ילד לא מסוגל להתמודד עם בעיה בלתי פתירה. אבל אדם מבוגר יודע שיש בעיות בלתי פתירות וצריך להתאזר בסבלנות שזה יפתר עוד שנה, עשרת אלפים שנה, מיליון שנה.... מיליארד שנה.. אנחנו לא יודעים אבל זה שווה.

זו בעיה בלתי פתירה. וכשיש בעיה כזאת אנחנו מצעים לא לעשות שטויות. אז מה לא נעשה כלום? כן, לא עושים כלום. שב ואל תעשה עדיף.

לכן, אמנם עזרא פתר את הבעיה, כל מי שהתחתן עם גויה יתגרש, והתגרשו, אבל בשביל זה צריך תעצומות נפש, צריך את עזרא עצמו. ואני לא רואה איזה עזרא שיעשה את זה. ולכן זו בעייה בלתי פתירה.

אולי חלק יעזבו את הארץ ואולי צריך לסחוב ואולי בסוף יתגיירו, אולי כל היהודים רחוקי תורה יעשו תשובה וגם הם יעשו תשובה. אני לא יודע, אנחנו היינו בגלות וזו גם בעיה בלתי פתירה אז סבלנו בגלות.. ובגלל זה התקפלנו? וודאי שלא, צריך להחזיק מעמד. צריך לסחוב כמו עוד הרבה בעיות שאנחנו לא יודעים איך לפתור.

ילד קטן אגב, שמגיירים עם ההורים בגיל 13/12 אם הוא ממאן- אין גיור. אם הוא מפסיק לקיים מצוות- אז אין גיור. וכך אצל כל אחד שמגיירים אותו- עם ילדיו. אם הםם רוצים להיות דתיים –אז גם ילדיהם ירצו, ואם לא- אז גם ההורים לא רוצים. אם הוא בגיל 18 אז זה משהו אחר. ויש גם מקרים יוצאי דופן.

אז יש שאמרו אז מספיק לגייר לעמ"י. זה שהתגייר התגייר לעמ"י אבל ברגע שהוא יודע מה זה עמ"י- תורה ומצוות- אז הוא מקבל את זה על עצמו, אך פה הוא לא רוצה בזה.

ע"ז ג: תניא ר' יוסי אומר לעתיד לבוא באים עובדי כוכבים ומתגיירים והאם מקבלים אותם? שהרי אין מקבלים אותם לימות המשיח! שכך היה בימי דוד ושלמה, אלא שנעשו גרים גרורים. לא גרים באמת. מתגיירים לעתיד לבוא- עושים הצגות. מזוזה בפתחיהם, תפילין וציציות בחוץ.. זה נראה נחמד אלא משום שרואים מלחמת גוג ומגוג שואלים אותם על מה באתם? ואומר להם נגד ה' ונגד משיחו, וכל אחד מהם מנתק מצוותו והולך. מבטל. שנאמר "ננתקה את מוסרותימו". שינינו את דעתנו בגלל מלחמת גוג ומגוג והקב"ה יושב ומשחק שנאמר "יושב בשמיים יצחק".

כלומר, גם הגיורים המזוייפים בבוא הזמן הם יתפוצצו, וגם מי שנמצא פה ולא באמת רוצה- זה יתפוצץ.

יש אגרת של הרב קוק הוא אומר שהם ערב רב, הרבה אומר לו אל תדאג הם עןד יחזרו לרוסיה, וכך היה והם חזרו לרוסיה. הם רצו להקים פה חזון של רוסיה מדינה קומוניסטית. אומר הרב קוק אל תדאג אלו ערב רב, והם עוד ירדו מהארץ והארץ תקיא אותם.

אמרו החרדים שאחרי קום המדינה הארץ תקיא את כל החילונים. מעניין הארץ לא מקיאה אותם. ולמה? כי בפנים הם צדיקים. סמוך על הארץ, היא יודעת לקבל או להקיא.

אם כן, כל מי שנמצא בארץ והוא גויי אי אפשר לגייר אותו גיור מזוייף ומה יהיה איתו? או שבסוף הוא יצא או שאח"כ הוא יתגייר באמת ובנתיים הוא חסיד אומות העולם. הוא בסדר.

ש. ומה נומר על כך שידוע שהיו זמנים שהיו עושים גיורים המוניים? על פי בדיקות של הדנ"א אומרים שלא היו גיורים המוניים. אין דבר כזה גיור המוני, גיור זה מלאכת יד וזה לא המון.

מה הבעיה שרצו לטעון שיש בעיה עם הגיורים של הרב דרוקמן? זה הנושא שלנו? זה נושא אחר. אנחנו דנים עכשיו בנושא קבלת מצוות או במציאות של מאות אלפי האם זה בעיה פתירה או לא? לא, יחידים כן, יש פרטים צדיקים מעולים בוודאי, אבל אלפים. לא. יש אנשים מתעצבנים בזה? אז מה, לא משנים את ההלכה כי יש אנשים מתעצבנים..

גר שרימה ושיטה ברבנים הוא לא גר כלל, גר שהתגייר וקיבל על עצמו מצוות ואח"כ נפל אז הוא עדיין גר צדק. ולכן במקרים כאלו צריך לבדוק כל מקרה לגופו. זו לא ההתעסקות שלנו, זה בדיעבד, אנחנו מדברים לכתחילה ומה עושים עם הבעיה הזאת שישנם מאות אלפים כאלו.

אין שום דרך לעודד אנשים כאלו להתגייר? אפשר לעודד אך איך אפשר לעודד מאות אלפי אנשים? לא מצאנו אנשים כאלו, אפילו משה רבינו לא מצא, אפילו הנביאים לא מצאו. צריך לקבל באהבה ובסבר פנים יפות, אבל אי אפשר לגיירם.

מה עם גר שקיבל על עצמו להיות מסורתי? יש מסורתי במובן קונסרבטיבי ויש מסורתי במובן ספרדי חליוואה, והכוונה לרכות. הוא דתי ברכות ולא אשכנזי עצבני, יכול להיות שזה בסדר, הוא לא נגד הדת הוא שומר מצוות, ומה שהוא לא מקיים זה כי קשה לו. הוא מאוד משתדל לשמור מצוות והוא גם יודע שהוא לא בסדר. זה הבדל גדול מאוד.

==


==