שיעורי הרב שלמה אבינר

גיוס חרדים

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

הרב אבינר מדוע יש חיוב מהתורה להתגייס לצבא. וכיצד יש להגיע להבנות עם החרדים.

שיעור שהועבר בתאריך: טז אדר התשע"ג