שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

גיוס בכפיה לתלמידי ישיבה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר


שאלה: האם לא הגיע הזמן להכריח את כל תלמידי הישיבות להתגייס לצבא? האם לא כולם חייבים להשתתף במלחמת מצווה?


תשובה: במלחמת השחרור, היו רבנים אוהבי ארץ ישראל ומאמיני הגאולה שסברו כי תלמידי ישיבה צריכים להיות קודש לד' וללמוד תורה יום ולילה. אך בתוך ישיבת מרכז הרב, דעתו של רבנו הרב צבי יהודה קוק היתה שיש להתגייס, כמו שביאר באריכות במאמרו ההלכתי והאמוני "למצות הארץ" (לנתיבות ישראל א קיח). וכן היה שכל תלמידי הישיבה התגייסו.

רבנו הדגיש כי אין פטור ואין פטורים. הוא הדריך שיש ערך לדחיית השירות עד שהתלמיד יתגדל להיות תלמיד חכם, אך כולם חייבים. וכן נוהגים תלמידיו ותלמידי תלמידיו עד עצם היום הזה. לבסוף כולם מגיעים לשורות צה"ל, למסגרות שונות ולתקופות שונות, ונהיים חיילים מעולים. בל נחשוב שגיל צעיר הוא תנאי לצבאיות. יש מתגייס בגיל מבוגר ונעשה חניך מצטיין. תלמידי הישיבות הציוניות אוהבים את הצבא ומשרתים בו עם מוטיבציה גבוהה מאוד.

אך לגבי תלמידי ישיבות חרדיות, נראה שאין מקום לכפייה. את הבעיה הזאת לא נפתור בכוח. אי אפשר להכריח אדם להיות חייל אם אין לו מוטיבציה. אפשר לכפות תשלום מיסים, הכסף יגיע מכל מקום. הקיסר אספסיאנוס התקין בתי שימוש ציבוריים תמורת תשלום. תמהו בסנאט: מזה נרוויח כסף?! השיב: לכסף אין ריח. כך גם תשלום מיסים בלב כבד מועיל למדינה.

אך חייל בעל כרחו, לא יתפקד כראוי. לכן עם כל הכאב, יש להתאזר בסבלנות. בע"ה עם הזמן, נמצא פתרונות שהציבור החרדי יסכים איתם.

שום דבר אידאליסטי לא יושג בכוח. לא חילוניים לתורה ולא חרדים לצבא. צריך לשכנע, צריך להלהיב. זה ייקח זמן אך בע"ה יצליח.

דף תקלו - יח אדר תשע"ח