שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

גזירת הזקן בצה"ל

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גזרת הזקן בצה"ל

[ראיון]

יש סיפור על רב בפולניה שיצאה פקודה שכולם צריכים לבוא לכיכר העיר לגילוח קולקטיבי הרב היה ביחסים טובים עם הכומר, הכומר השתדל עבורו, זה לא עזר, הוא קיבל נזיפה, וראש הגסטאפו אמר שאם הרב רוצה, הוא יכול לפדות את זקנו תמורת מאה מלקות. הוא אמר בסדר. אחרי 20 מלקות הוא התמוטט והובל לבית החולים. לכן גם אם אומרים לחייל שיקבל מכות או ייענש, שייענש. הוא לא יותר חלש מהרב. גם אם מדובר במחלקה שלמה של חיילים. לא כתוב בשום מקום שאסור לגדל זקן.

ח"כ לשעבר זבולון אורלב, התייחס לסוגיה זו ואמר כי זוהי פקודה בלתי יהודית ובלתי חוקית בעליל המזכיר משטרים אפלים באירופה".מה שח"כ אורלב אמר שזה מזכיר משטרים אפלים זה נכון. הגרמנים התנפלו על יהודים וגזזו להם את הזקן.

באשר לטיעוניו של ראש אכ"א באשר לסיבה לאיסור גידול הזקן,יש לו שני טיעונים בעד – טיעון ראשון שחייל, אם הוא מרושל, זה פוגע בתפקוד והוא צריך להיות מסודר. טיעון שני, הוא טוען שחייל לא דתי יתחזה כדתי כדי לגדל זקן.

אכן חיילים צריכים להיראות מסודר, אבל אפשר להיות עם זקן מסודר ויפה. אני פוגש בעיר העתיקה כל הזמן אנשי משמר הגבול שהרבה מהם לא דתיים, שרובם יש להם זקן,יפה ומסודר. לכל צבאות העולם, גם בארצות הברית, היו גנרלים עם זקן, והם תפקדו טובענהלגביהטענה השניה - איפה כתוב שאדם לא דתי אסור לו לגדל זקן? גם לגוי מותר לגדל זקן.


  • פורסם בשאילת שלמה 431