שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

גדר ההפרדה

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

לא לגדור אלא לגבור

[הרב שלמה אבינר]


שאלה: עתה הועלתה הצעה לבנות גדר ענקית לאורך ולרוחב ארצנו, שתפריד בינינו לבין הרוצחים. אני מפחד מהם, לכן זה נראה לי רעיון טוב. או שמא יש רעיון אחר?


תשובה: זה רעיון רע מאוד. מעולם לא שמענו בכל ההיסטוריה העולמית שבנו גדר באמצע מדינה בין אזור לאזור. הרי זו ארצנו כולה, לכל גבולותיה. לחתוך ארץ - זו בגידה נוראה.

אלא מה הפתרון? בשביל מה יש לנו צבא ומשטרה?! כדי לשמור על הסדר ולהכות ברשע. איננו שונאים אף אדם באשר הוא אדם. אך את הרשעה יש למחוץ כליל, למען הצל את האנשים החפים מפשע, וגם למען הרתיע את הרשעים, שיראו וייראו ולא יזידון עוד. אנחנו אוהבים את כל המין האנושי, אך לא את מי שהוא חלאת המין האנושי, ואפילו השם "אנושי" אינו הולם אותו, כגון צלף שמכוון נשקו על תינוקת קטנה. בתחילת ספר מורה-נבוכים הרמב"ם מפרש את הביטוי "שד" כיצור הנראה מבחוץ כמו אדם, אך מבפנים הוא חיית טרף. כמובן, איננו מדברים בכל הערבים, אלא שבמי שמגיע לו.

בן המיעוטים בארץ חייב להחליט: או שהוא מעין גר תושב, המתנהג על פי אמות המוסר הכלל-אנושי, כלומר שבע מצוות בני נוח, וכן מקבל על עצמו את מרות מדינת ישאל, או שהוא נעלם מכאן. איננו דנים כאן בפרטי הביצוע של חובה מוסרית זו, אלא ברמת העיקרון. לכשיהיה העיקרון נחלת הכל, כבר יימצאו דרכי ביצוע.

אך פרט לכך שגדר היא פשע נגד הארץ, נגד האומה, נגד התורה, נגד ריבונו של עולם, גם אינה מועילה והיא איוולת גמורה. שהרי אותם רוצחים אפלים אינם ממוקדים. צִלָם, צל המוות הממאיר, משוטט בכל מקום, חודר לכל סדק, מתפשט מעיר לעיר, מרחוב לרחוב, מבית לבית.

יש להבין פעם אחת ולתמיד שבלי גבורה לא נצלח במלאכה. הגבורה נאבדה לנו מכובד גלותנו ומאורכה, כמעט לא כתבו עליה בספרי מוסר ותיקון מידות, מלבד ספר "תיקון מידות הנפש" לרבי שלמה אבן גבירול. כמובן, היתה הגבורה הפסיבית של קדושי הקהילות, שפשטו צווארם למות על קידוש השם ולא להתגעל בעבודה זרה. אבל עתה הגיע הזמן של הגבורה האקטיבית המלחמתית.

עתה אנו בעת מלחמה. אין זה נעים אך זו מצוה, "כל אשר דבר ד' נעשה ונשמע" (שמות כד ז), בין שהוא נעים, בין שאינו נעים, וכיוון שהוא דבר ד', אנו שמחים לעשותו (רמב"ם סוף הלכות סוכה ולולב). כל מיני צורות למלחמה. היא לובשת צורה ופושטת צורה, עתה זוהי צורתה, ואנו צריכים גבורה. ב"ה יש לנו גבורה. מרן הרב קוק כותב שאותה הסגולה הנשמתית שהיתה מתגלה בכניעה ובמשמעת כלפי ריבונו של עולם מתגלה עכשיו בעוז ובגבורה (אורות). יש גבורה וצריך עוד. אנו הולכים ולומדים גבורה. הרמב"ם כותב ב'מורה נבוכים' שנדודי המדבר למשך ארבעים שנה היו כדי שילמדו גבורה. אף אנו הולכים ולומדים גבורה.

יש לדעת מראש שהמצב העכשווי עלול להמשך זמן רב. אנו אוהבים שלום, אבל הערבים - לא. וכבר היו דברים מעולם. "לא היתה עיר אשר השלימה אל בני ישראל בלתי החוי יושבי גבעון, את הכל לקחו במלחמה. כי מאת ד' היתה לחזק את לבם לקראת המלחמה את ישראל למען החרימם" (יהושע יא יט-כ ועיין שם).

ואנו ממשיכים לבנות את ארצנו ולהיבנות בה. אנו ממשיכים למשוך, עם עצבים של ברזל ושל נחושת ובמיוחד - עצבים של אמונה.